of 65101 LinkedIn

Mystery Burger (6) Rommelige Rombouts nekt vergaderstructuur

Wie de raadsvergadering van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bijwoont, ziet dat alles is ingericht voor het publiek. In de chique ontvangsthal staat de koffie klaar en op de publieke tribune liggen plattegronden met de zetelverdeling erop. Vanaf de tribune, die hoog boven de raadszaal verstopt zit, kun je dus met je eigen plattegrondje alle 45 politici identificeren. Aan de overkant hangt een jumboscherm waarop alles live te zien is. Allemaal mooie tools die moeten zorgen voor een transparante vergadering.

Dit wordt teniet gedaan als burgemeester Ton Rombouts (CDA) de bijeenkomst opent. Hij bladert door zijn stukken en heeft duidelijk niet alle informatie op een rijtje. Tegelijkertijd probeert hij de agenda vast te stellen. Een vorm van multitasken die we zelden aan het begin van een raadsvergadering zien. ‘Mevouw Van der Zwaluw is hier ondanks het feit dat ze ook vanavond haar verjaardag had kunnen vieren,’ zegt hij, terwijl hij druk doorbladert. Het gaat mis bij de vaststelling van de zogenoemde ‘moties vreemd’ (voorstellen die raadsleden zelf hebben ingediend, KR.). ‘Zullen we die moties over het coffeeshopbeleid onder agendapunt dertien behandelen? Dat is akkoord,’ zegt hij. Een paar raadsleden schudden hun hoofd. ‘Zei ik dertien? Ik bedoel twaalf. Dan gaat dertien over de motie kantorenleegstand. Veertien over de casinotuin. Dan zijn er nog nagekomen, nummer vijftien, denk ik, over de second opinion parkeergarage. Ik kijk even naar de griffier? Ja. Vijftien, zestien, zeventien, achttien.’ 


Hij is slecht te volgen. Raadsleden roepen nu zonder hun microfoon te gebruiken of hun vinger op te steken: ‘neeee, neeee’. Rombouts kijkt weer naar de griffier. Eén raadslid doet wel zijn microfoon aan en vraagt om helderheid. Ook wil hij de moties met zwaardere onderwerpen als eerste behandelen. Zonder de rest van de raad hierover te consulteren neemt Rombouts dit voorstel direct over. ‘Dus dan die van punt veertien, van D66, in één keer meenemen?’ Vanachter de raadsbankjes klinkt gemor. ‘Ja, sorry, de moties zijn nog maar net onder mijn ogen gekomen,’ zegt de burgemeester. En daarna gaat het gesteggel gewoon verder...

 

Niet alleen het vaststellen van de agenda, maar ook het debatteren verloopt ongestructureerd. Zo vertellen de raadsleden in plaats van te betogen. De intonatie is vlak, de verhalen zijn weinig samenhangend. Het katheder, dat een prominente plek in de zaal heeft, wordt niet benut. Doordat de raadsleden vanachter hun bureaus spreken, moeten ze gebogen over hun aantekenen hun verhaal formuleren. Op deze manier is er amper contact met de anderen en het publiek. Verder zit er rommeligheid in de interrupties. Raadsleden drukken lukraak op hun microfoon en heffen aan met ‘voorzitter’. Dat kan anders door bijvoorbeeld eerst oogcontact met hem te zoeken of een knikje naar hem te maken. Helaas gaat ook dat moeilijk, want zelf let burgemeester Rombouts niet op. Nagenoeg de hele avond blijft hij bezig met zijn stukken of de sms’jes op zijn mobieltje. Interrupties overvallen hem.

 

Tenslotte verlopen debatten niet altijd via de voorzitter, maar veelal één op één tussen raadsleden. Dit komt de vergaderstructuur niet ten goede. Jammer, want in de Bossche raad zitten betrokken en goed geïnformeerde politici die zelf standpunten innemen en er zélfs moties vreemd aan durven te weiden. Allemaal goede bedoelingen, maar zonder een goed geleid debat komen die niet uit de verf.

Lees hier de vorige Mystery Burgers 
Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Els Boers (adviseur, auteur) op
" Het gaat mis bij de vaststelling van de zogenoemde ‘moties vreemd’ (voorstellen die raadsleden zelf hebben ingediend, KR.)."
Jammer deze tekst; in de praktijk is het lastig om te weten wat een motie nu is en zeker een motie vreemd aan de orde van de dag. Dat betekent niet dat raadsleden die zelf hebben ingediend, want alle moties worden door raadsleden ingediend. Motie kunnen gaan over een geagendeerd onderwerp en is het dat niet dan is het een motie vreemd aan de orde van de dag. Menig raad heeft in het reglement van orde opgenomen dat zo'n motie aan het eind van de agenda komt te staan. Ik ga er zomaar van uit dat dit in Den Bosch ook het geval zal zijn. Er is onlangs een kleine gids uitgekomen, waarin het nog eens simpel wordt uitgelegd. Want ook in dit artikel blijkt weer dat niet iedereen echt snapt wat de betekenis is en op zich is het niet echt moeilijk. Misschien een idee om uitleg van de termen ook op de stoelen te leggen van de bezoekers. Of de voorzitter legt het even uit als het ter sprake komt, een uitleg die de griffier kan opschrijven van te voren.
Door Jan (journalist) op
Ik volg al ruim 30 jaar gemeenteraden om daar verslag van te doen van de kranten waar ik werkte en de regionale omroep waar ik nu werk. Sinds een aantal jaren volg ik de raad van Den Bosch. Ik ben geen fan van de regenteske Rombouts, maar één ding geef ik hem na: hij leidt de raadsvergaderingen bijna prima. Ik denk dat Kemal Rijken het slecht getroffen heeft. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis in een gemeente met zoveel populisten die vooral elkaar vliegen proberen af te vangen. En een gemeenteraad waarvan een deel niet weet dat er buiten de stadsmuren nog 80 procent stad ligt dat ook bij Den Bosch hoort. Maar in vergelijking met heel veel gemeenteraden die ik ken vind ik dat Rombouts het goed in de hand houdt. Zo'n kop boven het artikel wekt volgens mij de verkeerde indruk. Het zal wel aan de koppenmaker liggen.