of 64204 LinkedIn

Jan Franssen betrokken bij Delftse gondelaffaire

De burgemeester van Delft – Bas Verkerk – heeft onlangs de commissaris van de koningin in Zuid-Holland gevraagd om eventueel onderzoek te laten doen naar mogelijke integriteitsschendingen van hem en anderen in de zogenaamde Delftse gondelaffaire. 

CdK Jan Franssen zal echter niet op dat verzoek kunnen ingaan en wel omdat hij zelf in die gondelaffaire verwikkeld is geraakt. Al jaren wordt de gemeentepolitiek in Delft door deze gondelaffaire achtervolgd. Kort samengevat zijn er de volgende feiten. De toenmalige VVD-wethouder Baljé doet tegen de regels in een toezegging voor subsidie van gondels aan een pizzeriahouder. 


Er is contact tussen wethouder Baljé en de toenmalige VVD-wethouder van Den Haag Bas Verkerk over de aankoop en verkoop van grond bij het ADO-stadion. Baljé behartigt daarbij de belangen van een vastgoedhandelaar en vraagt in ruil daarvoor aan de handelaar een tegenprestatie in geld.

Voorafgaande aan de benoeming van Verkerk als burgemeester van Delft, wordt hij door Baljé op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en van de kansen die hij maakt voor een uiteindelijke benoeming.

Hoewel Baljé geen onderdeel uitmaakte van de vertrouwenscommissie, bestond er voor hem een evidente geheimhoudingsplicht. Ambtsdragers die op de hoogte zijn van een geheim feit, hebben ook een wettelijke plicht om de vertrouwelijkheid aan te houden. Door Verkerk op de hoogte te stellen van afloop en verdere kansen werd die geheimhoudingsplicht evident geschonden.

Deze feiten zijn bekend geworden omdat de pizzeria-eigenaar de subsidietoezeggingen van wethouder Baljé niet vertrouwde en een camera liet meelopen bij de bezoeken die Baljé bracht aan deze horecagelegenheid. Baljé deed telefonisch zaken vanuit de pizzeria, waardoor er in beeld en geschrift verslagen zijn van de telefonische gesprekken die Baljé met Verkerk en anderen voerde.

Het flamboyante Delftse raadslid Stoelinga krijgt de banden in handen en spreekt burgemeester Verkerk, maar ook CdK Jan Franssen aan op de mogelijke integriteitsschendingen die hier aan de orde zouden kunnen zijn.

Burgemeester en gemeenteraad houden de boot af. Van onderzoek door de gemeenteraad of extern bestuurlijk onderzoek wil men niet weten. Het raadslid Stoelinga wordt gevraagd zijn beschuldigingen te staken en procedures wegen smaad worden door Baljé bij de rechter opgestart – met financiële ondersteuning van de gemeente Delft. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad in het afgelopen najaar dat het raadslid Stoelinga geheel in zijn recht stond bij het aan de kaak stellen van de gondelaffaire.

Ook de Zuid-Hollandse commissaris Franssen raakt bij de gondelaffaire betrokken. In 2007 vraagt het raadslid Stoelinga aan de CdK om de videobanden te bekijken en na te gaan of bij de benoeming van burgemeester Verkerk geheimhoudingsplichten zijn geschonden. Evenals de Delftse bestuurders wil ook de CdK de videobanden niet bekijken.

Jan Franssen concludeert in een brief aan het raadslid Stoelinga dat geheimhoudingsplichten niet geschonden kunnen zijn en wel omdat wethouder Baljé geen lid was van de vertrouwenscommissie. En overigens wordt Stoelinga verzocht zijn beschuldigende activiteiten te staken.

De conclusie van Franssen dat er geen geheimhoudingsplicht was geschonden, is – bezien vanuit de feiten – in hevige mate onjuist. Als Jan Franssen bereid was geweest om de videobanden te bekijken, dan zou ook hij tot de conclusie hebben moeten komen dat wethouder Baljé zijn geheimhoudingsplicht aan zijn laars heeft gelapt.

Gewild of ongewild leverde Franssen door zijn handelwijze een bijdrage aan het afdekken van de Delftse gondelaffaire. En om die enkele reden is er voor de CdK geen ruimte om in te gaan op het verzoek van burgemeester Verkerk om onderzoek te doen of om een onderzoeksopdracht aan anderen te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan van Delft (redacteur krant) op
Het is ook evident dat ook de heer Verkerk uitermate on-integer aan het handelen was. De AIVD zou met de kennis van nu niet voor de post van burgemeester mogen hebben instemmen. Is dit in 2012 al tot bureau Berenschot doorgedrongen??, dat ook wat dan nog wethouder Verkerk doet uitermate schadelijk (en schandelijk) is en absoluut niet door de beugel kan. T staat nota bene ook nog eens op video band.....wat in Oktober 2012 onder de VVD-ers in Limburg gebeurd was in 2005 in de Zuid-Hollandse VVD al lang doodnormaal. Straffen deze mensen. liefst financieel want dat doet het meeste pijn.