of 65101 LinkedIn

Goed gelezen? Vlotter debat!

De commissie Samenleven in de gemeenteraad van Beuningen praat over de ‘ingekomen stukken’. De raadsleden hebben veel helderen en scherpe vragen op stukken uit de tekst. Zo te merken hebben ze alles goed gelezen.

Acht ingekomen stukken staan er op de agenda. Het IBO is het instituut voor sociale recherche en dat onderzoek doet naar fraude met uitkeringen. Raadslid Pim van Teffelen (CDA): ‘Er staat in het stuk: als de gemeente minder onderzoeken laat doen, dan nemen de kosten voor die gemeente af. Ik wil weten of onze gemeente minder onderzoek gaat doen”. Wethouder Geert Hendriks (BN&M): ‘Het doel is om mogelijke fraude te voorkomen. De helft van de kosten betalen we op basis van het inwoneraantal per gemeente en de andere helft op basis van het onderzoek dat verricht is. Die laatste helft wordt pas na een jaar verrekend. Ik kan u dus niet zeggen of het toe- of afneemt’.

 

Over het stuk ‘Evaluatie Persoonsgebodenbudgetten (PGB’s) voor hulpbehoevende burgers’ heeft GroenLinks-raadslid Tjibbe Dikkerboom een vraag. ‘Ik heb gelezen dat er een aantal PGB’s zijn teruggevorderd. Wat nou als deze mensen alsnog een PGB nodig hebben?’, vraagt hij. Wethouder Hendriks: ‘Als blijkt dat iemand niet met het budget kan omgaan, maar dat er wel hulp nodig is, dan krijgt die persoon hulp in natura’. Mevrouw Tony Peters (PvdA) vraagt door: ‘Maar kunnen alle cliënten dan wel aangeven dat ze hulp in natura nodig hebben? Zijn ze mondig genoeg?’ Wethouder Hendriks: ‘Als ze dat zeggen, dan kun je concluderen dat ze het niet meer nodig hebben’. Peters: ‘Dat was niet mijn vraag. Zijn mensen in staat om zich te uiten?’

 

Volgens Hendriks doet de gemeente alle moeite om met de mensen te communiceren en ‘als men dat niet aangeeft, concluderen wij dat het niet nodig is’. Raadslid Diny van Aalten stelt dat bepaalde mensen de controle niet in de gaten hebben gehad. ‘Dat gevoel heb ik bij het lezen van het stuk. Hoe denkt u daarover?’ Wethouder Hendriks: ‘Jammer dat u die conclusie trekt. We hebben met alle mensen gesprekken gevoerd over de controle’.

 

De VVD is gespitst op fraude. ‘Ik lees dat er best wel wat fraudegevallen zijn. Hoe is de controle hierop?’ vraagt Patrick Steer (VVD). Wethouder Hendriks: ‘De raad heeft verzocht om deze controle. Per 1 januari verandert de wetgeving voor het PGB. Niemand krijgt dan het geld nog in zijn portemonnee, maar via de sociale dienst zodat het goed besteed wordt’. Steer: ‘De zorgverleners frauderen ook. Is daar nog aan gedacht?’. De wethouder stelt dat de gemeente daar ‘zo alert mogelijk op zal zijn’. Hendriks is eerlijk: ‘Wij moeten niet denken dat het systeem in Nederland waterdicht is’.

 

Ook de andere ingekomen stukken mogen op belangstelling en scherpe vragen uit de raadscommissie rekenen. Wethouder Hendriks krijgt te maken met een vragenvuur. Overal kan hij duidelijkheid verschaffen, waardoor er bij de raad meer helderheid ontstaat over de gelezen stukken. In deze commissie zijn de stukken goed gelezen, zo merk je wel. Omdat technische details nu al door de raadsleden worden uitgezocht, zal het debat een stuk vlotter verlopen wanneer er écht over het beleid moet worden gedebatteerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.