of 59250 LinkedIn

Gerd Leers

Hans Wiegel 6 reacties
Door Hans Wiegel
Vrijdag aanstaande, neemt Gerd Leers afscheid van Maastricht. De inwoners van die prachtige stad zullen er een groots gebeuren van respect en waardering van maken. Leers trad af als burgemeester, nadat de meerderheid van de raad het vertrouwen in hem had opgezegd. Hij vroeg de raad in bijna een smeekbede om compassie. Maar de meerderheid van de raad weigerde dat en Gerd Leers hield – in een ontroerend slotwoord – de eer aan zich: “Maastricht is het mooiste wat mij is overkomen”.
Huichelachtig brachten de brutussen hem daarna een staande ovatie. Waarom, dat opzeggen van het vertrouwen door de gemeenteraad? Aangrijppunt was het opereren van de burgemeester rond de aankoop van een vakantiehuis in Bulgarije. De oorzaak lag natuurlijk elders en dieper.
Leers is een krachtig en eigenzinnig bestuurder.

Het keiharde optreden tegen de woonwagenbewoners in het kamp Vinkenslag. Het weigeren nog langer geld te steken in MVV. Zijn standpunt dat Zuid-Limburg één gemeente moest worden. Ook het verplaatsen van coffeeshops, zijn afstand nemen van het drugsbeleid van zijn eigen partij. Net als zijn pleidooi voor een ruimhartiger pardon voor asielzoekers.

Zo maak je in de politiek niet alleen maar vrienden. In Nederland loopt degeen, die z’n kop boven het maaiveld durft uit te steken, de zekere kans dat velen klaar staan die kop af te hakken. Als Gerd Leers niet zelf ontslag had genomen, is het overigens de vraag wat er dan gebeurd zou zijn. Met name ook omdat de minister van Binnenlandse Zaken liet weten dat zij het betreurde dat Leers is vertrokken.

Door toedoen van een raad die in zijn huidige samenstelling trouwens begin maart verdwijnt. Het is een automatisme geworden dat – als de gemeenteraad het vertrouwen in de burgemeester opzegt – deze dan vertrekt. Maar de Kroon benoemt en ontslaat de burgemeester. Die bepalingen moeten ook echt inhoudelijk door de minister van Binnenlandse Zaken worden gehanteerd.

Ik ben zelf minister op dat departement geweest. Ik zou vóór het raadsdebat Leers hebben gezegd dat hij zelf geen ontslag moest nemen. De zaak in handen van de minister moest leggen. En ik zou daarna een goed gesprek met de op 3 maart nieuw gekozen raadsleden hebben gevoerd. Afkoelen en een nieuwe start met elkaar maken. Mij benieuwt het zeer hoe op 3 maart inwoners van Maastricht bij hun stem het gedwongen vertrek van hun burgemeester zullen beoordelen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RWindt (machteloze burger) op
Zijn er breed klachten geweest dat dit niet binnen de lijnen van een collegiaal gemeentebestuur is gebeurt?
Zicht op de kwaliteit van die mensen?Misschien blijven die daarom onzichtbaar.
Ik lees een pleidooi voor een gekozen burgermeester.
Het zal blijken 3 maart of de volksvertegenwoordiging ook echt door bevolking Maastricht als zodanig ervaren werd.

De geschiedenis leert dat volksvertegenwoordiging ook niet te eigenzinnig moet zijn en feeling met wie ze representeren moeten houden.
Door het gebrek daaraan zitten we nou met de gebakken peren en politiek in een patstelling en vleugellam voorlopig.

Steen en been klagen vanaf dag 1 dat er niet geregeerd werd en nou even geen interesse in de bal nu die wel aan de voeten ligt bij de oppositie. Stemmen ophalen is nu prioriteit.
Door Lezer (lezer) op
Waarom staat een foto van Hans Wiegel bij een artikel over Gerd Leers?
Door Ad Los (gepensioneerd) op
Gerd Leers is degene geweest die de integriteit van een bestuurder als hoogst belangrijke kwaliteit heeft geïntroduceerd en gekoesterd. Hijzelf trok door ontslag te nemen de consequentie daarvan. Hans Wiegel hecht daar blijkbaar minder belang aan dan Gerd Leers zelf.

Bij de genoemde grote daden van Gerd Leers als niet gekozen burgemeester van Maastricht viel mij altijd wel op - als buitenstaander moet ik toegeven - dat zijn wel door de burgers van Maastricht gekozen medecollegeleden daarbij onzichtbaar bleven. Een burgemeester mag van mij krachtig en eigenzinnig zijn, maar dan wel, dunkt mij, binnen de lijnen van een collegiaal gemeentebestuur. De geschiedenis leert dat een burgemeester in dat opzicht niet te krachtig en niet te eigenzinnig moet zijn.
Maar ook daar hecht Hans Wiegel wellicht minder belang aan.
Door RWindt (machteloze burger) op
Sven Kramer mist zijn medaille als zekere gouden winnaar door het toepassen van een regel, waarbij men vast niet specifiek deze situatie voor ogen heeft gehad toen men die regel bedacht. Voor iedereen is het een kater geworden als resultaat. Het voelt niet goed.
Ook niet voor de mensen die nu wel een medaille hebben. Dat blijft voor de eeuwigheid gecombineerd met die kapitale fout van de coach. Koning Regel is gediend.
Dat wel.

Het parlementaire systeem is in Maastricht winnaar en verliezer tegelijkertijd om dezelfde redenen.
Om bij aanblijven dit te kenmerken als "opgeofferd aan populisme" gaat mij wat te ver dus. Populisme heeft teveel een negatieve klankkleur. Of het collectieve gevoel bij groot deel bevolking per definitie niet integer zou kunnen zijn.

Je kunt ook stellen dat de burgermeester nu opgeofferd is aan politiek steekspel in de negatieve zin van het woord. Politiek wordt helaas tegenwoordig niet op gewenst niveau toegepast en misbruik van positie is ook daar aanwezig om politieke tegenstanders pootje te lichten.

Last but not least. Je hebt niet zoveel burgermeesters van dit kaliber met de staat van dienst van Leers. Het is dus van de burgers in Maastricht goed te begrijpen dat zij deze man wilden houden voor hun stad en niet op te offeren aan Koning Regel.

Vergeven (Katholiek zuiden) is bovendien ook een mooie eigenschap en verdient het predikaat populisme (met negatieve bijklank) lijkt mij ook niet. Als Leers deugt volgens zijn wegstuurders was er alle vertrouwen in hem voor de toekomst, zelfs aan die kant!
E.e.a. rijmt niet en voelt niet goed aan.

Door W. Wilkens (schrijvende) op
Uit het ministersambt en nakijkend is het altijd gemakkelijk aan te geven wat men zou hebben gedaan; een euvel dat overigens veel ex-politici hebben.
Neemt niet alleen weg dat met Leers weliswaar een goed bestuurder is vertrokken, maar ook een ambtsdrager wie het vertrouwen door de politiek is opgezegd. Hoe men hierover ook mag denken, het was de raad in dié samenstelling die erover besliste en ook over moest beslissen. Het gebeurde immers allemaal onder zijn zittingsperiode. Op problemen over formaties 'heentillen' heeft Nederland ook een octrooi en zou dus hier niet zuiver zijn geweest.
Dat de kiezer hierover zou oordelen op 3 maart a.s. lijkt mij sterk, maar zou, als was Leers gebleven, toch campagne zijn gevoerd, dan zou het 'parlementaire systeem' van Maastricht zijn geofferd aan populisme.

De 'oplossing' lijkt mij overigens vrij eenvoudig en voor de hand liggend: na een aftreden om een bepaalde zaak, kan de ambtsdrager elders gewoon weer aan de slag. Dat is ook een consequentie van dit systeem.
Als er dan ergens een rol voor een CdK of minister is, dan zou ik die eerder zien weggelegd in een geval waarin een gemeente bij kenbare aarzelingen moeite zou hebben met een benoeming van de betreffende ambtsdrager.

Dit artikel ademt iets te veel naar paternalisme en centralisme waar niemand op zou moeten zitten.
Ook niet op "oude jongens krentebrood."
Eigenlijk een ex-politicus die het klappen van de zweep eigenlijk behoort te kennen: onwaardig
Door RWindt (machteloze burger) op
Dit soort kleinzieligheden binnen de politiek bevorderen bepaald het vertrouwen niet van burgers.
Mensen van een absoluut ander niveau sturen een dergelijke bekwame en moedige persoonlijkheid naar huis.
Leers deugt roept een van hen ook nog voor de camera, nadat ze hem uitgerangeerd hebben.
Deze indrukwekkende volksvertegenwoordigers hadden gewoon naar de burgers in Maastricht moeten luisteren.
Helaas was het toen nog geen verkiezingscampagne.
Je moet als burger bijpakken in die periode als je wat op je lever hebt, want dan heb je nog een kansje een oor te vangen!
Wat er verder van terecht komt is weliswaar dan vraag 2.
Onzinnig die toestanden met foldertjes en bloemen, of weet ik niet wat uitdelen een keer in de 4 jaar, om effe een mandaat op te halen en "in contact komen" met de kiezers.
Dat moet je regelmatig doen en vooral laten zien in de PRAKTIJK wat je als partij of politicus waard bent.
In Maastricht zullen de burgers de wegstuurders van Leers dat nu wel laten blijken. Afscheidsfeestje is goed getimed zo vlak voor 3 maart.

Hij had liever in Maastricht gebleven, maar het zou een zegen zijn als het CDA deze man een prominente plaats binnen de fractie geeft. De fractie kan wel wat krachtvoer gebruiken! Helaas is CDA niet de enige fractie met merkbare ondervoeding.
Of Leers bij succesvolle verkiezingen een ministerpost gunnen. Het zou een zegen zijn als het CDA Leers visie overneemt t.a.v. coffeeshops. Wat een kortzichtig beleid hanteert het CDA op dat punt. Recentelijk zo fantastisch verdedigt in aanwezigheid van Cohen door mevrouw Joldersma.
Cohen gaat niet toevallig nu met datgene strijken wat Leers zo propageerde en zijn nek voor uit stak. Cohen is alleen niet handig om die shops niet wat weg te willen houden bij scholen. De kat op het spek binden gaat nou ook wat te ver. Maar ineens is de PvdA wat regulering betreft pragmatisch en daarop kunnen we de PvdA meestal niet betrappen...