of 59162 LinkedIn

Gaat u maar rustig slapen

‘Er is in het openbaar bestuur heel veel afgekeken van het bedrijfsleven,’ vindt Ad Los (Echt voor Ridderkerk). De raad van zijn gemeente beoordeelt vanavond de jaarstukken. ‘Neem nou de dualisering,’ vervolgt Los, ‘die is ook afgekeken van een raad van bestuur.’ Dat op dit moment niemand van het hoogste orgaan van Ridderkerk uit z’n stoel rolt is ook achteraf de beste aanwijzing van hoe de raad de jaarstukken bespreekt.

Het stoort Los dat de grond van de bouwlocatie Cornelisland maar niet wordt verkocht. ‘Het verhaal dat het wel goed komt met Cornelisland, is als een grammofoonplaat waarvan de naald blijft hangen’, meent hij. Farahnaz Fräser (D66GroenLinks) is het daarmee eens. ‘We horen al jaren dat er veel belangstelling is, maar we zien er niks van,’ zegt ze.

Hans Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) maakt zich vooral zorgen over het overschot op de jaarrekening. De gemeente houdt bijna twee miljoen over. ‘Je kunt je afvragen of Ridderkerk niet te behoudend is geweest,’ vindt Ipskamp. ‘Daar moet eigenlijk een dikke nul staan,’ meent Leen Kruithof (CDA). Hij analyseert dat het overschot vooral uit het sociaal domein komt en wil weten waar het aan ligt. ‘Daar houden we al een paar jaar geld over,’ voegt Arianne Ripmeester (PvdA) er aan toe. De laatste kritiek komt van VVD’er Edward Piena (VVD). Hij wil weten waarom afwijkingen op het budget altijd laat worden gerapporteerd.

‘Ik ben het met iedereen eens dat we op nul uit zouden moeten komen,’ zegt financieel wethouder Tineke Keuzenkamp als eerste. Volgens haar miste de gemeente bij de invoering van de decentralisaties betrouwbare cijfers. ‘We zijn inderdaad behoudend aan de gang gegaan,’ legt ze uit. Het gaat volgend jaar vast beter, meent ze. De wethouder erkent de late overschrijdingsrapportages. ‘Als u eens wist hoe we dat moeten borgen, weet u dat het moeilijk is,’ zegt de Keuzenkamp. Volgens haar ontbreekt het de ambtenaren aan meld-discipline. ‘Maar we zijn ermee aan de slag.’ VVD’er Piena schrikt van dat antwoord. ‘We moeten toch kunnen rekenen op een tijdige melding?’ vraagt hij. ‘Absoluut,’ zegt de wethouder, ‘en daar gaan we aan werken.’ Volgens haar moet de raad niet zo somber zijn. ‘We zijn in control en de gemeente staat er goed voor,’ vindt ze.

Volgens Wethouder Henk Dokter is er voor wat betreft de grondverkoop ook reden tot enthousiasme. ‘We zitten regelmatig met mensen rond de tafel,’ beweert hij. ‘Ondanks de economie horen we al jaren dat we gaan verkopen,’ reageert Fräser. ‘Het feit is dat we niets hebben verkocht,’ bevestigt wethouder Dokter. ‘Met alle activiteiten heb ik er vertrouwen dat we gaan verkopen.’

‘Als we meer gaan besteden zou ik daar graag bij betrokken worden,’ zegt Ripmeester over het overschot. ‘Doelt u dan op iets anders dan de kwartaalrapportages?’ vraagt Robert Kooijman (ChristenUnie) nog. ‘Er moeten politiek-ethische keuzes gemaakt worden,’ licht Ripmeester toe. ‘Dat kan prima in de kwartaalrapportages,’ wuift Kooijman weg. ‘Kunt u ons garanderen dat het overschot naar het sociaal domein gaat?’ vraagt Ripmeester aan Keuzelamp ‘Dat kan ik niet,’ antwoordt deze schouderophalend, ‘als ik dat kon deed ik dat.’

Na een uurtje is de rek wel uit dit debat. Of liever: uit dat wat een debat had moeten zijn. Op één na, accepteren alle fracties de jaarstukken. Vast en zeker zonder het gevoel nou echt de gemeente bestuurd te hebben. Eigen schuld. Want hoe gemakkelijk het ook is dit college haar non-antwoorden te verwijten, door het te accepteren heeft het hoogste orgaan feitelijk zichzelf met een kluitje in het riet gestuurd.

John Bijl
Meer Mystery Burgers van John Bijl leest u hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Floor de Wit op
De gemeenten zijn de uitvoeringsorganen van het rijk geworden. Zeker sinds de de entralisaties in het sociaal domein. Dat is de werkelijke oorzaak van de wat fatalistische houding van de fracties.
Maar deze notie ontgaat John Bijl volledig. Geen wonder, als ware D66-adept staat hij vierkant achter het ontnemen van de gemeentelijke autonomie inzake budgetbeheer. Mystery Burger = nonvaleur.
Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Scherpe waarnemingen. Ben benieuwd of de raadsleden in Riderkerk ook vinden dat ze geen deuk in een pakje boter kunnen slaan...