of 59903 LinkedIn

Europees legalisme

Twee opvallende berichten: Nederland schendt de rechten van de mens en Frankrijk mag Roma-zigeuners niet uitzetten naar Roemenië. Beide uitspraken zijn gedaan door een Europees instituut: de Grote Kamer van het Europese Hof in Straatsburg en de Europese Commissie.

In het eerste geval gaat het over de persvrijheid: In 2002 nam het Openbaar Ministerie foto’s in beslag van een illegale straatrace in het blad Autoweek, nadat het had gedreigd de productie van de uitgever stil te leggen. De fotograaf had de chauffeurs in de straatrace anonimiteit beloofd. Justitie wilde de foto’s hebben om een auto te identificeren die bij een ramkraak zou zijn gebruikt. Het Europese Hof noemt dat het schenden van de persvrijheid en daarmee dus het schenden van de rechten van de mens.

 

In het tweede geval blijkt de Franse overheid specifiek uitzettingsbeleid te voeren voor de Roma: die veroorzaken overlast en moeten daarom het land worden uitgezet. De Europese Commissie vindt dat je niet een hele groep mag aanpakken, maar alleen de individuele overlastbezorgers. En gaat een procedure aanspannen bij het Europese hof in Staatsburg. Het schenden van de rechten van de mens zal daarbij ongetwijfeld onderdeel van de aanklacht zijn.

 

Het is een herkenbaar dilemma: overheden willen daadkrachtig optreden. Maar zijn met handen en voeten gebonden aan allerlei landelijke en internationale wet- en regelgeving. Daardoor kunnen ze niet zo krachtdadig zijn als de burger verwacht. En worden zelfs beschuldigd van zo iets ernstigs als het schenden van de rechten van de mens.

 

Natuurlijk probeert de Nederlandse justitie de daders van een ramkraak op te sporen. Als ze daarbij foto's uit een weekblad kunnen gebruiken, waarom niet? Dat een fotograaf dan gedwongen kan worden die foto’s af te staan, lijkt mij buitengewoon verstandig. Dat heeft niets met het schenden van de rechten van een mens te maken. En alles met adequaat opsporingsbeleid.

 

Dat de Franse overheid paal en perk wil stellen aan de overlast van de Roma en daar beleid op formuleert, lijkt mij ook goed. Dat is wat de gemiddelde brave burger van de overheid verwacht.

 

Waarom zijn die Europese veroordelingen over dit overheidsoptreden zo onzinnig? Omdat ze zijn gebaseerd op doorgeslagen legalisme. Natuurlijk mag de overheid niet zomaar de persvrijheid schenden. Maar het opeisen van foto’s waarmee criminelen kunnen worden geïdentificeerd, heeft niets met het schenden van persvrijheid te maken, laat staan met het schenden van de rechten van de mens. Het uitzetten van een groep overlastbezorgers is ook geen schending van mensenrechten; hier worden een groep mensen tot de orde geroepen.

 

In beide gevallen gebruikt de overheid haar machtspositie terecht. Het is daarnaast goed dat diezelfde overheid verantwoording aflegt via het parlement. En dat er in de media over dit overheidsoptreden wordt bericht. Daarmee blijft het handelen van de overheid transparant en kan er worden ingegrepen als er sprake zou zijn van machtsmisbruik.

 

De uitspraken van Europese instituten over het schenden van mensenrechten zijn in deze gevallen onheus (Het Franse handelen wordt zelfs vergeleken met deportaties uit de Tweede Wereldoorlog!) en niet op zijn plaats. Het maakt duidelijk dat de Europese Commissie en Grote Kamer van het Europese Hof teveel in een ivoren toren leven. Hun uitspraken zijn wereldvreemd en laten zien dat ze weinig snappen van het dagelijkse werk van politici en bestuurders. 

 

Paul Lensink

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
De discussie over internationale verdragen en veroordelingen uit die hoeken, vind ik goed.

Die behoefte gaat ontstaan als er zich omstandigheden gaan ontwikkelen, die men destijds niet voorzien had, of omvang bijvoorbeeld niet meer beheersbaar zijn qua opvang en kosten.
Waar onbedoeld, individuen of groepen omvangrijk gebruik van maken en waar dan een enkele staat, of meerderen, disproportioneel de dupe van worden en er gerechtvaardige weerstanden ontstaan in de betreffende samenleving(en), waar dat zich voordoet, of waar op lokale niveaus's gerechtvaardige belangen onder druk komen te staan van andere burgers.
De rechten van de een (of groep) kan de rechten van de ander (of groep) niet overschrijven.

Je moet dan ook niet opkijken dat de EU als concept er zo niet aantrekkelijker op wordt voor veel burgers in een aantal West Europese landen.
Als tij keert, verzet men de bakens.
Indien samenstellers verdragen willen wijzigen kan dat volgens een deskundige in dat soort zaken, die ik recent heb horen praten op de t.v. over immigratie en integratie en asiel.

Persvrijheid is een groot goed.
Dat gaat ook gepaard met verantwoordelijkheid omgaan daarmee.
Daar ligt ook weer een afweging bij de consumenten. Welke bladen koop je en naar welke t.v. programma's kijk je. Welk aanbod stimuleren de consumenten zelf.

Hoe zwaarwegend zijn gevolgen straatraces. Wat gebeurt daar. Hier ligt een relatie met een ramkraak. Wat waren daar de omstandigheden en gevolgen van. Dat wordt zwaarwegender, helemaal als politie duidelijke aanwijzingen daarvoor kan overleggen. Je mag hopen dat het OM de gevoeligheden m.b.t. persvrijheid ook niet zomaar trotseert.

Kan een psychiater of ander persoon met geheimhoudingsplicht zwijgen wanneer een client een ernstige misdaad wil begaan en dit voornemen uit?
Vraag is of, zonder alle ins en outs te weten over betreffende races en eventuele connectie met ramkraak, dit daarmee te vergelijken is. Het is goed als debat daarover plaatsvindt met liefst duidelijkheid m.b.t. richtlijnen als resultaat.

Wat betreft discriminatie.
Geen idee in hoeveel gevallen de meldingen terecht zijn en hoeveel men in behandeling kan nemen.

Ik lees echter dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens omkomt in klachten. Een rechter daar opmerkt dat men tegenwoordig klaagt over van alles en nog wat. Het Hof daar nu een achterstand heeft van 125.000 klachten. Aanvechten van uitzettingen en veel zaken vanuit de nieuw aangesloten landen hebben de achterstand ook sterk doen oplopen.
Dat doet mij vrezen dat er ook een vloed van klachten in Nederland zelf worden ingediend m.b.t. discriminatie.

We zijn er t.a.v. vrijheid van meningsuiting uiteindelijk niet mee gediend als
iedereen met de tong of pen op de handrem funktioneert en men elkaar bestookt met klachten. Zodoende het systeem overkookt. Een eigen bijdrage naar inkomen, als klacht ongegrond wordt verklaard, zou helpen dit effect te dempen. Als je ziet wat mensen die recht hebben op zorg, nu door 426 miljard aan staatsschuld, zelf moeten betalen als eigen bijdrage, lijkt mij een eigen bijdrage naar inkomen, bij afgewezen klacht over discriminatie, of aantasting vrijheid van meningsuiting, zeer gerechtvaardigd!
Door Jan -Truth en Democracy • ( • Stigma bestrijder) op
Redactie,

Ik acht het in het kader van de vrijheid van meningsuiting onjuist, dat bijdragen van mij zijn verwijderd, waarin in ben in gegaan op:
1. de onjuistheden van de opinie van de heer Lensink, omdat deze zijn gebaseerd op feitelijke onjuistheden;
2. waarin ik de motivering openlijk heb aangegeven op grond waarvan ik klachten tegen uw redactie en de heer Lensink ingediend heb wegens discriminatie.

U hebt van mij daarvan de afschriften ontvangen.
Dat ik niet geïnformeerd ben over de verwijdering, is mijn spijtige vaststelling.

Door Willem op
Ja inderdaad nogal hinderlijk, die rechtsstaat. Allemaal legalisme, weg ermee. Bijna alle mannen hebben wel eens onveilig gevreeën. Laten we alle mannen het land uitgooien. En elke journalist die ooit een foto van de Twin Towers heeft genomen, inleveren die hap. Nee, niet een kopie, het origineel. Want er is later een ramkraak op de Twin Towers geweest (9-11), misschien leveren die foto's informatie op.

Soms vind ik de columns van Lensink goed. Dat hij zich zou verlagen tot dit niveau had ik niet verwacht. Als hij een griepje heeft, kan hij zich toch gewoon ziekmelden in plaats van dit soort onzin naar de redactie te sturen? En hoe zit het met de kwaliteitsstandaarden van Binnenlands Bestuur? Tuurlijk, dit mag allemaal. Maar moet je het als serieus blad ook willen?
Door Jan - Truth en Democracy (• Stigma bestrijder) op
Ik vind het prima als mensen een mening uiten: @omgekeerd geredeneerd en @ belastingbetaler (Wie niet?)

In deze opinie van Paul Lensink is zowel bij de journalist als bij het onderwerp over de Roma ONJUISTE weergave van de basisfeiten waarop hij zijn opvatting baseert.

Hij mag uiteraard een opvatting hebben, maar dan moet hij de discussie beginnen bij het begin n.l. de waarde die wij - als samen-leving - aan grondwet gewettigde Internationale Verdragen toekennen.

Geen populistische onjuiste feiten.

Totaal beneden niveau van Binnenlands Bestuur is de plaatsing van de opinie van de heer voornoemd..
Door omgekeerd geredeneerd op
Ik vraga me af of iedereen zomaar overal tenten en woonwagenkampen mag maken. Volgens mij zijn daar regels voor, die voor iedereen gelden. Of gelden die niet voor de Roma? Lijkt mij toch discriminatie....
Als een bepaalde groep mensen allemaal iets doen wat illegaal is, mag je ze dan niet aanpakken omdat ze toevalligerwijs ook dezelfde etniciteit hebben?
Kernvraga is volgens mij: worden deze Roma aangepakt omdat ze Roma zijn (dan is het discriminaie), of omdat ze als groep illegale dingen doen (dan is het gewoon handhaven)?
Door Peter (Belastingbetaler) op
Ik vind het goed van deze auteur dat hij de discussie start over het dilemma waar de overheid mee worstelt; vrijheid en handhaven van openbare orde en veiligheid.
Dat een aantal mensen deze mening niet deelt en reageert, is prima voor de discussie maar om dan de vrijheid van meningsuiting van deze auteur te willen beperken en meteen strafmaatregelen te eisen is meer iets voor een totalitair regiem als Noord Korea of Iran.
Door Martijn Middel op
Iemand die een column als deze leest kan en mag dit niet accepteren. Ik voel zelden de noodzaak op zulke schrijfsels te reageren, maar Paul Lensink slaat naar mijn mening volledig door.

Met betrekking tot de Roma: we leven in een samenleving waarin vrijheid van het individu een groot goed is. Een mens wordt beoordeeld op iets dat hij of zij zelf doet, niet op basis van een culturele achtergrond, of erger: op basis van huidskleur, taal of desnoods haarkleur. Wanneer je Roma als een groep gaat behandelen (en toegegeven: dat groepsgevoel is over het algemeen groot bij deze groep mensen, maar dat ontneemt individuen hun rechten niet) is dat het begin van een fascistische staat. Gelukkig laat onze Nederlandse grondwet een dergelijke behandeling niet toe, en ik heb goede hoop dat we nooit zo ver zullen afglijden. Etnische verschillen horen nooit te leiden tot het verdrijven van een hele bevolkingsgroep.

Dan de persvrijheid. Lensink doet de inhoud tekort door dit woord te gebruiken. Het gaat hier om het verschoningsrecht. Sommige dingen moeten geregistreerd kunnen worden, aan de buitenwereld kenbaar kunnen worden gemaakt. De fotograaf had zijn foto's niet kunnen maken wanneer hij zijn bronnen geen anonimiteit had gegund. In dat geval was er géén fotoreportage geweest, en was het dus onmogelijk geweest om het probleem (of: verschijnsel) aan de maatschappij te tonen. Het maatschappelijk belang weegt naar mijn mening zwaarder dan dat van de opsporingsautoriteit. Journalisten moeten altijd en overal het maatschappelijk belang kunnen dienen, dat is hun beroep, dat is waarom we ons als samenleving hard maken voor hun rechten.

Het is cru dat de schrijver van deze column in de laatste alinea de link legt met deportaties in de Tweede Wereldoorlog, want zijn eigen column riekt naar fascisme. Of op zijn minst naar het verlangen naar een ondemocratische rechtsstaat.