of 59318 LinkedIn

Donner

Piet Hein Donner moet het dus gaan worden: vice-president van de Raad van State en daarmee onderkoning van Nederland. In die functie wordt hij de belangrijkste adviseur van de koningin (die officieel voorzitter van de Raad is), dan wel, op (korte) termijn, van Willem IV.

Dat is een rol waarin de Donners zich altijd op hun gemak hebben gevoeld, Orangisten als zij zijn. Donners betovergrootvader, de gereformeerde predikant J. H. Donner, vond in 1897 de traditie uit om de koningin na lezing van de Troonrede en het ‘Leve de koningin!’ een driewerf ‘Hoera!’ toe te roepen. Zijn vader André Donner was voorzitter van de Commissie van Drie die het gedrag van prins Bernhard bij de zogeheten Lockheed-affaire onderzocht. Zijn voorgeslacht heeft in hoge publieke functies gegrossierd: grootvader Jan was minister van Justitie en president van de Hoge Raad, zijn vader was rechter in het Europees Hof van Justitie.

Mogen we dus blij zijn dat Donner naar de Raad van State gaat? Vreemd genoeg was er vorige week ineens sprake van (anonieme) kritiek op Donner vanuit de Raad zelf. Hij zou niet de ‘eminente rechtsgeleerde’ zijn die de Raad nodig heeft en als voormalig CDA-minister niet onafhankelijk genoeg zijn. Na zijn benoeming moet hij immers wetsvoorstellen gaan beoordelen die hij als minister zelf heeft ingediend.

Maar deze kritiek heeft niet verhinderd dat het CDA hem bij monde van partijvoorzitter Ruth Peetoom officieel als kandidaat naar voren heeft geschoven, en als het goed is doet zij dat alleen wanneer zij al weet dat Donner het inderdaad wordt. Er is in de Nederlandse politiek een stilzwijgende afspraak dat de drie belangrijkste voorzittersfuncties - naast die van de Raad, van de Eerste en Tweede Kamer – over PvdA, VVD en CDA worden verdeeld. Gerdi Verbeet (PvdA) is voorzitter van de Tweede Kamer, de VVD’er Fred de Graaf van de Eerste Kamer. Het CDA mag dus de opvolger leveren van de PvdA’er Herman Tjeenk Willink die per 1 februari 2012 opstapt.

Het komt mij voor dat weinig mensen zo geschikt zijn voor deze functie als Donner. Als politicus wilde hij zich nog wel eens onhandig uitdrukken, onhandig in de zin van wat wereldvreemd. Zo dreigde hij in 2005 dat een tegenstem bij het referendum over de Europese Grondwet ‘de toekomst op het spel’ zou zetten. En hij zei dat de mogelijkheid om de sharia in te voeren moest bestaan wanneer tweederde van alle Nederlanders dat zou willen. Dat soort theoretische exercities zijn vooral interessant voor discussietjes in de koffiepauze van de Raad. Verder lijkt mij de erfenis van de Grondwet bij Donner in goede handen. Hij is voorvechter van een belijnde pluriformiteit, in de beste tradities van onze culturele geschiedenis.

Politiek wordt het pas interessant wanneer Donner straks vertrokken zal zijn en binnen het CDA de discussie over zijn opvolging zal losbarsten. Het CDA moet dan immers een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken leveren. En alles wat er gebeurt in de carrousel die dan op gang komt, zal worden gelezen als even zovele indicaties van het leiderschap binnen het CDA. Van Haersma Buma wordt genoemd, maar dat zou dan ook worden uitgelegd als het mislukken van zijn fractievoorzitterschap. Als Buma vertrekt en Mirjam Sterk hem opvolgt, wordt dat gezien als een poging van Verhagen om toch zelf binnen het CDA het heft in handen te nemen. Het benoemen van een buitenstaander – Wim van de Donk bijvoorbeeld – zou gelden als een poging om de vraag wie het CDA moet gaan leiden toch weer uit te stellen.

Het is een jaar geleden dat het CDA-congres besloot een coalitie met de VVD met gedoogsteun van de PVV aan te gaan. Een aanzienlijk deel van de achterban stemde echter tegen, en de partij wordt sindsdien geleid door een nieuwe partijvoorzitter (Peetoom), een nieuwe fractievoorzitter (Buma) en de leider van het CDA-smaldeel in het kabinet (Verhagen). De kroonprins – Camiel Eurlings – verliet de politiek om een gezin te gaan stichten maar die pogingen liepen uit op de beëindiging van zijn verkering en hij is misschien ook wel weer beschikbaar.

Onduidelijkheid troef dus in de gelederen van het CDA, zoals ook het ‘nieuwe verhaal’ van de partij nog maar niet uit de verf wil komen. Peetoom maakte een beginnersfout door de media op te zoeken op een moment waarop ze op dat gebied nog niets te melden had. Het zou voor het CDA winst zijn wanneer de benoeming van Donner een katalysator zou zijn om de oplossing van de kwesties van het leiderschap en het verhaal dichterbij te brengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wijlen Van Oeckel (in noodgevallen eventueel beschikbaar) op
@prof.dr.ir. Akkermans • unforgettable typetje • 05.10.11 19:59

U vindt zichzelf misschien geschikt maar dat vinden zoveel mensen. Van welke partij bent u eigenlijk lid? Bent u daar prominent? Heeft uw fractieleider dit wel goedgekeurd? Behoort de Majesteit tot uw achterban? En u tot de hare? Heeft u zelf eigenlijk een familie-album? Wordt u wel genoemd in "De Demmink Doofpot"? Anders telt u niet mee natuurlijk.

Is de erfenis van de Grondwet bij u wel in goede handen? Of wilt u daar zoveel successie-rechten over heffen dat er niks van overblijft? Zolang u over dit soort zaken geen uitsluitsel geeft, toont u met uw kandidering even weinig respect voor de wet als sommige andere, niet bepaald frisse kandidaten.
Door prof.dr.ir. Akkermans (unforgettable typetje) op
@Puk van de Petteflet,
de heer Donner en u hebben natuurlijk de naamsbekendheid mee, zeker, maar ook mijn naam wordt genoemd!
Jawel, ik ben voor Hare Majesteit graag beschikbaar als boven de B-norm voldoende extra kostenvergoedingen en hotel- en dinerbonnen inzetbaar zijn.
De heer Donner zal voor het familiealbum misschien zelfs voor half geld onderkoning willen worden maar stinkt U daar toch niet in Majesteit!! Een veel bredere opleiding en visie als die van mij is niet te versmaden voor een onderkoning.
U weet, ik ben beschikbaar, en veel gezelliger ook voor U dan zo'n belegen makketakker uit de poltiek toch?
Door Jan op
Politieke benoemingen, behalve dan tot voorzitter van een politiek orgaan als de Eerste of Tweede Kamer, zijn absoluut uit den boze. Het moet alleen maar gaan om kwaliteit. En die is bij Donner trouwens ver te zoeken.
Door Puk van de Petteflet (Minister b.d. maar wel beschikbaar) op
@Jan Jager
Nou vooruit, omdat u het zo graag wilt en mij er drie keer om gesmeekt hebt. Ik sluit niet bij voorbaat uit dat ik bereid ben om, als u het echt wilt, minister te worden. Iemand moet dit land toch regeren...

En dat de peilingen voor mijn partij slecht zijn, ligt trouwens niet aan mij, maar aan al die mensen die mij (en mijn partij) niet weten te waarderen.
Door Jan Jager (Burger) op
Ook Donner kan rekenen op weerstand uit de club van CDA leden die hun verlies in een zuiver democratische stemming, maar niet kunnen verkroppen. Hirsch Ballin wordt genoemd als alternatief, want Lubbers heeft hem in een gesprek bij Trix aanbevolen. Trix op haar beurt ziet dat wel zitten. Zo kunnen ze tegen alle stromen in toch nog zaken naar hun zin, beinvloeden. Dat verhaal is niet eens een publiek geheim. Een duidelijk affront tegenover Donner, omdat die, zuiver uit praktische overwegingen koos voor dit kabinet omdat "er toch geregeerd mot worden"
Goed hij heeft zich als minister wel eens mijn woede opgeroepen wegens zijn beleidsvoorstellen. Zijn snelle ingrijpen via een noodwetje wegens gratis ID kaart, vind ik dan wel weer humoristisch. Maar hij is ook een Staatsman met voldoende allure om de Raad van State naar behoren te leiden. Daarbij past hij wel in het decorum van het erfrecht, waaraan Trix haar positie ontleend.
Onverstoorbaar in zijn optreden en zo heurt het ook nietwaar? Dat het CDA slecht peilt is niet zijn schuld, ook niet die van Verhagen. Die peilingen komen niet verder dan vanuit de club verliezers, die, naar verluidt hun messen slijpen. Altijd wel goed voor een vijandig ruggetje want voor het front winnen ze niet meer. Het CDA trouwens ook niet. Ik vrees dat hun verlies blijvend is, net als dat van de PVDA. Op de brandstapel staan en dan toch nog om een vuurtje vragen. Adembenemend!. Dat geklets over Job Cohen. Het is de partijlijn zelf waarvan hun traditionele kiezer walgt.
Doe je best Jan Hein, ik gun het je zeer!
Door Flip Zolderman (webmaster) op
Proef ik hier nu een merkwaardige cynische ondertoon in alle loftuitingen naar Donner toe? Ik weet, na twee keer lezen, nog steeds niet goed hoe ik deze column moet interpreteren. Misschien komt dat doordat ik Donner persoonlijk absoluut ongeschikt acht, vooral omdat hij direct vanuit het kabinet naar deze post zou doorschuiven. Dat stinkt, en niet zo'n beetje ook. En Donner zou ook echt niet deugen als hij zou accepteren.
Door Michiel Jonker op
@p
Interessante suggestie om een PVV'er te benoemen. Dit laat meteen zien waarom partijpolitieke benoemingen in de rechterlijke macht zo ongewenst zijn.

Alhoewel... conform het gedachtengoed dat momenteel dominant is binnen het CDA (de lijn-Verhagen), is het juist goed om de PVV binnen te halen in een constructie waarin de PVV geen verantwoordelijkheid draagt maar wel invloed heeft èn vrijblijvend dingen kan roepen. Dat past perfect bij de rol van de vice-voorzitter van de Raad van State.

Ik zie Wilders al tegen zijn voorzitter (de Majesteit) roepen: "Doe even normaal, joh."

Wen er alvast maar aan.
Door Dick (adviseur) op
Nog afgezien van alle, betreurenswaardige, machtspolitieke overwegingen, deze vraag:
Is een 20'e eeuwse politicus met 19'e eeuwse opvattingen over vrijheid van meningsuiting (koningshuissatire, godslastering) en openbaarheid van bestuur (de burger kan maar beter niet te weten komen hoe beleid tot stand komt) echt het meest geschikt om 's lands belangrijkste wetgevingsadviescollege en hoogste administratieve rechtscollege de 21'e eeuw in te loodsen?
Of is dit alles echt louter bijzaak en gaat het slechts om de macht van de gevestigde orde?
(*blijft hopen, want anders heeft alles immers echt geen zin meer?)
Door p op
Volgens mij is de PVV de derde partij van NL. Oftwel de PVV is aan de beurt.
Nou alleen nog die eminente PVV rechtsgeleerde vinden.

Ach ja, Wilders kan het er wel bij doen, hij is toch jurist van huis uit :)
Door Bertus (Opletter) op
Een perfecte match! Een ondemocratische, elitaire niet zo gewaardeerde man als vice-voorzitter in een dito orgaan.