of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Van der Laan reduceert politiek tot probleemmanagement

  Het was een prachtig interview. Een mooi en waardig gesprek tussen twee mensen waarvan de één empatisch genoeg was om oprecht naar de ander te luisteren en waarbij de ander ook echt een verhaal wilde vertellen. Zodoende zag ik met veel waardering de Zomergasten uitzending met Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan. Uiteraard was er bewondering over het einde van het interview. Een aangrijpend slot dat ook mij niet onberoerd liet.

 • De formatie van migratie

  En weer liep de formatie ‘stuk op migratie’. Migratie bleek een ‘te grote drempel’. Dit was de constatering van zowel Edith Schippers als Herman Tjeenk Willink. Daarmee leek de formatie ‘muurvast’ te zitten. Maar wat ís migratie eigenlijk?

 • Ontslagbesluit onaantastbaar

  In Deventer is een opmerkelijke politieke situatie ontstaan. Vanwege financiële overschrijdingen bij het filmtheater De Viking verloor D66-wethouder Hartogh Heys het vertrouwen van de coalitiepartners. Hij trad af en de D66-fractie trok de steun voor het college in. Vervolgens diende D66 – samen met de oppositiepartijen – een motie van wantrouwen in tegen de andere drie wethouders. 

 • Houd je van lezen? Word dan raadslid!

  Bovenstaande titel zou zo maar een wervingsslogan kunnen zijn voor raadsleden. Het betreft geen ontspannende literaire thrillers, detectives, romans of biografieën. Nee, als raadslid kun je een heel nieuw genre toevoegen aan je repertoire: ‘stukken voor de raad’. Juist in een tijd waarbij het ‘ontlezen’ aan de orde is, helpt die leesplicht niet. In de praktijk blijkt het leeswerk namelijk één van de punten die potentiële raadsleden ervan weerhoudt de stap naar het raadswerk te zetten.

 • Mijd de informatiecarrousel bij invoering Omgevingswet

  De decentralisatie van het sociaal domein is nauwelijks afgerond, of we beginnen aan de volgende grote operatie: de invoering van de Omgevingswet. Dat biedt gemeenteraden kansen om de lessen die zijn geleerd uit die vorige grote operatie in de praktijk te brengen. Maar de eerste signalen wijzen daar niet op. Want net als bij het sociaal domein is alles er op gericht om tot een goede technische invoering te komen. Daar kun je niet op tegen zijn. Maar het effect is dat gemeenteraden in informatiebijeenkomsten worden gezogen en niet aan de wezenlijke vragen over visie en rollen toe komen.  

 • Reddeloos onder Rutte

  Mijn moeder lijdt aan Alzheimer. Desondanks woont ze nog zelfstandig. Goed, ze kan niet zonder begeleiding haar huis verlaten, want ze zou het niet kunnen terugvinden. Koken kan ze ook niet meer, maar daar heeft ze de maaltijdvoorziening voor. 

 • Wild-west cultuur bij herindeling

  De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar een stokje voor. Het college viel om die reden en sinds begin maart is er in Landgraaf een nieuw college. 

 • Mystery Burger: Kont tegen de kribbe

  Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraad van Bronckhorst over de crossbaan aan de Deldensebroekweg in Vorden spreekt. ‘In de vorige raadsvergadering heeft u de behandeling uitgesteld om te kijken of er mediation mogelijk is,’ verklaart burgemeester Marianne Besselink. Die mediation is nu afgerond — en blijkt toch dat de gemeenteraad het zelf voor het zeggen heeft.

   

 • Waarom 'BURGER' een vies woord werd

  Het woord burger heeft in participatieland een nare bijsmaak gekregen. “De enige professional op het terrein van burgers, is de Burger King,” stelde Ferenc van Damme (provincie Overijssel) onlangs. 'Elimineer de burger, tenminste die term,' is zijn hartenkreet. 

 • Te weinig raadsleden? Ze liggen voor het oprapen!

  In 2008 stelde burgemeester Annemarie Jorritsma inwoners in Almere de vraag: Zie jij jezelf al als raadslid? Wellicht kunt u het zich voorstellen, dat er genoeg inwoners zijn die van deze vraag nieuwsgierig worden, of zelfs direct ‘ja’ antwoorden. Eerlijk is eerlijk: het liep niet direct storm met aanmeldingen. Maar de campagne leverde uiteindelijk toch veel inwoners op die lieten blijken interesse te hebben in het ‘hoe en wat’ van de plaatselijke politiek. Juist inwoners die niet tot de ‘usual suspects’ behoorden.

 • Mystery Burger: Doodgedrogredeneerd

  ‘Met alle punten zijn we het inhoudelijk eens,’ zegt Ludo Bolders (Alle Kernen Troef) bij het eerste, eigenlijk enige, agendapunt van de raadsvergadering in Woensdrecht. De zienswijzen op de begroting van de verbonden partijen worden door de raad in één keer behandeld. En Bolders heeft zich als enige spreker gemeld.