of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Nieuw leven voor de organieke wet

  Op 1 december j.l. werd in het Rotterdamse stadhuis stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van de Gemeentewet. Bij die gelegenheid voerde ik een pleidooi voor een nieuw leven voor de organieke wetgeving. De Grondwet van 1848 werd op voorstel van Thorbecke uitgewerkt in een tiental organieke wetten, waaronder de Gemeentewet en de Provinciewet. 

 • Mannenfeestje

  Wie is de beste lokale bestuurder van 2017? Wordt het burgemeester Arjen Gerritsen uit Almelo, zijn collega Koos Janssen uit Zeist of opnieuw Ahmed Aboutaleb uit Rotterdam? Of gaat een wethouder met de eer strijken, bijvoorbeeld Paul Smeulders uit Helmond, Victor Everhardt uit Utrecht, Claudio Bruggink uit Hengelo of zijn streekgenoot Eelco Eerenberg uit Enschede? 

 • Optreden Limburg moet zorgvuldiger

  Eerder noemde ik in Binnenlands Bestuur het optreden van Gedeputeerde Staten van Limburg bij de herindeling van Heerlen-Landgraaf ‘wildwest’ omdat de regels uit de Wet ARHI met voeten zijn getreden. De rechter in Maastricht had daar ook al op gezinspeeld en de provinciale autoriteiten opgeroepen tot zorgvuldigheid. Vooral voor gouverneur Theo Bovens had dit aanleiding moeten zijn voor een interventie in de richting van de staten. 

 • Raad buitenspel

  Raadsleden vinden dat ze te weinig mogelijkheden hebben om besluiten te beïnvloeden die wethouders en burgemeesters binnen de samenwerking met andere gemeenten nemen. Dat bleek onlangs uit een enquête van Raadslid.nu onder ruim 1400 raadsleden. 

 • Mystery Burger: Liever dan bewoners

  Column 1 reactie

  ‘De Torenstraat is een zeer smalle weg’, zegt de eerste inspreker. ‘Op die gevaarlijke weg wil de gemeente een ontsluitingsweg realiseren!’ Bij de manier waarop deze burger de nieuwe verkeerssituatie beschrijft, zóu je zeggen dat de gemeenteraad van Grave net zo weinig manoeuvreerruimte heeft. Maar argumenten lijken vanavond niet hoog op het lijstje van kwaliteitscriteria te staan.

 • Mystery Burger: Te voet en te paard

  ‘Het lijkt me dat we nu een beslissing nemen op basis van boosheid,’ zegt Rick Beukers (VVD). Bij de andere raadsleden lijkt Beukers’ opmerking enigszins bevreemding op te wekken. Veel verder dan dát onbegrip zal deze vergadering vanavond niet komen.

 • Meer belang horizontaal toezicht

  In 2012 trad de Wet revitalisering generiek toezicht in werking. Die wet beoogde het verticale toezicht van de hogere op de lagere overheden aanzienlijk te vereenvoudigen en te verdunnen. En ook werd het werk van rijksinspecties gedeeltelijk afgebouwd. De operatie leverde een miljoenenbezuiniging op voor het rijk. Allerlei vormen van horizontaal toezicht zouden in de plaats moeten komen van het verticale toezicht, waaronder toezicht door de gemeenteraad.