bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Onze Omgevingswet

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Onze Omgevingswet. De Omgevingswet heeft geen vast protocol over de rol van de burger. Het wordt juist aan iedere gemeente zelf overgelaten om daar samen met de burger vorm aan te geven.

29 november 2018
Gem.huis-Haarlem.jpg

Nergens is de inbreng van de burger zo noodzakelijk als bij de inrichting van de openbare ruimte. De omgevingswet heeft geen vast protocol over de rol van de burger. Het wordt juist aan iedere gemeente zelf overgelaten om daar samen met de burger vorm aan te geven. De veranderende samenleving vraagt immers om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en bedrijven. Steeds meer wil men al in het voortraject betrokken worden als gelijkwaardige partner. Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving wordt zo vooraf draagvlak gecreëerd en over en weer gewerkt vanuit vertrouwen. Participatie is dan ook een kernbegrip van de Omgevingswet. Haarlem pioniert voor de Omgevingswet met overheidsparticipatie. Hoe kun je als gemeente met succes initiatieven vanuit de samenleving faciliteren? En: welke rol spelen de ruimere kaders van de Omgevingswet daarbij?

ONZE OMGEVINGSWET

Datum: 13 december 2018

Locatie: Gemeentehuis Haarlem

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
 

PROGRAMMA:

12:00 Ontvangst met lunch

13:00 opening door Marc Hanou, sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving  

13:15 presentatie voorbeeldprojecten

13:45 workshop 1

In groepen van 6-12 mensen praat u onder leiding van een gespreksleider met andere burgers en ambtenaren.

15:00 Pauze
15:30 Workshop 2
16:30 Plenaire presentatie van de resultaten
17:00 Borrel

VOORBEELDPROJECTEN:
1 Delfts Doen

Voorbeeldprojectleider: Natasha Viering
Delft loopt vooruit op de Omgevingswet met een eigen aanpak. Uit een enquête bleek dat ruim 80% van de Delftenaren wil meepraten over belangrijke  ontwikkelingen in de wijk. 60% van hen is bereid om daar tijd en/of geld in te investeren. 
www.delft.nl/wonen/bouwen/omgevingswet/delfts-doen
Aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids

2 Omgevingswandelingen Den Haag

Voorbeeldprojectleider: Alfons Finkers
Gemeente Den Haag organiseert omgevingswandelingen in de wijk voor bewoners. Doel is dat zijn aangeven wat voor het de belangrijke waarden in hun buurt zijn. Deze waarden worden dan mede de basis van waaruit de Omgevingswet wordt toegepast. 

www.jso.nl/onze-opdrachten/haagse-omgevingswaarden


3 Rechtbank Notter Zuna

Voorbeeldprojectleiders: Eduard Ravenhorst en Eef Spronck
"Stel je voor… het is 2023: de Omgevingswet is van kracht. En nu maakt een belangengroep onverwacht bezwaar tegen ons plan om windmolens te plaatsen." De Rechtbank Notter Zuna is  een spelvorm om de juridische toets op omgevingsvisie en omgevingsplan naar voren te halen.
Aandeslagmetdeomgevingswet.nl/juridische-toets

4 Zanderij Castricum

Voorbeeldprojectleider: Hans Olsthoorn
Het gebied de Zanderij bij Castricum moet geleidelijk worden omgevormd van bollengrond naar natuur. Vastgeroeste (eigendoms)verhoudingen staan de uitvoering van de plannen in de weg. Sinds een jaar of twee is een vernieuwende  aanpak van kracht, waarin duinbeheerder PWN, de huiseigenaren in het gebied, provincie en gemeente dankzij de flexibelere ruimtelijke regels van de Omgevingswet intensief samenwerken.
Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

5 Letsopp

Voorbeeldprojectleider: Kim van Amersfoort
De app Letsopp wordt ingezet om burgers, die normaal minder een stem hebben, ook te betrekken in beleidsprocessen 
www.Binnenlandsbestuur.nl/groepsapp-gaat-over-het-groen
www.letsopp.com
Zuidas.nl/watkomthier

6 Goudasfalt

Voorbeeldprojectleiders: Peterpaul Kloosterman en Maud Roukens
Bewoners ontwikkelen in Gouda een oud industrieterrein van 23.000m2 met werkplaatsen voor verschillende ambachten, stadslandbouw, evenementen en kleinschalige horeca. In 2020 wil de stichting Goudasfalt het terrein overnemen van de gemeente.  

Aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.goudasfalt.nl


7 Hackaton Ramplaankwartier

Voorbeeldprojectleider: Jeroen Braakman 
Bewoners wilden graag een speeltuin opzetten in het Ramplaankwartier en organiseerden zelf een bijeenkomst waarin iedereen wensen kenbaar maakte. Daarna stokte het  proces, waarna de gemeente een ambtenaar aanstelde. Vooruitlopend op de Omgevingswet blijven bewoners echter meer aan zet dan vroeger. 

www.haarlem.nl/speeltuin-croesenstraat-51


8 Proeftuin Ten Boer

Voorbeeldprojectleider: Peter Homan  
Door de crisis bleef een groot stuk grond in de gemeente Ten Boer onbenut. De gemeente heeft aan bewoners gevraagd hier invulling te geven en het gebied voor 20 jaar overgedragen aan de Coöperatieve  Vereniging Woldwijk met vergaande mandaten. Door onder meer drie bestuurswisselingen gaat dit proces met horten en stoten.

www.woldwijk.nl/over-woldwijk

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.