Advertentie

NVRR: ‘Politieke druk op rekenkamers onacceptabel’

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ) is geschrokken van onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat veel lokale rekenkamers politieke druk vanuit het gemeentebestuur ervaren. De NVRR roept alle rekenkamers op daar bij voorkomende gevallen melding van te maken.

12 februari 2021
Financi-le-druk-shutterstock-1234346371.jpg

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ) is geschrokken van onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat veel lokale rekenkamers politiek druk vanuit het gemeentebestuur ervaren. De NVRR roept alle rekenkamers op daar bij voorkomende gevallen melding van te maken.

De uitkomst van het onderzoek, dat in opdracht van Binnenlands Bestuur werd verricht door onderzoekscollectief Spit, was dat één op de vijf gemeentelijke rekenkamers geregeld politieke druk zegt te ervaren. Onder oud-leden van lokale rekenkamers zegt zelfs een op de drie daar last van te hebben gehad.

 

Budgetverlaging

Dat rekenkamers regelmatig druk ervaren, laat volgens de NVRR zien dat rekenkamers volwassen worden en er toe doen. ‘Hoewel het in veel gevallen goed gaat, laat het onderzoek tegelijk ook zien dat er nog steeds gemeenteraden zijn die alles doen om de lokale rekenkamer het werken onmogelijk te maken. Budgetten met 2/3 verlagen, systematisch weigeren rapporten te behandelen of de rekenkamer verbieden zelf onderzoeken te publiceren’, zo somt de NVRR enkele onderzoeksbevindingen op.

 

Tegenmacht

De vereniging zegt de signalen te herkennen, maar de schaal waarop dat nu blijkt te gebeuren noemt ze verontrustend. ‘Uit democratisch oogpunt is het onacceptabel. Macht kan niet zonder tegenmacht, transparant bestuur is onmisbaar en lokaal bestuur is gebaat bij onafhankelijk onderzoek. Maar onafhankelijk onderzoek kan niet zonder onafhankelijk budget’, aldus de NVRR.

 

Geen garanties

Al eerder signaleerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dat de positie van decentrale rekenkamers moet worden versterkt. Op dit moment ontbreken garanties dat gemeenten de wettelijke taak ten aanzien van de rekenkamer daadwerkelijk uitvoeren.

 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Een oplossing is/kan zijn om rekenkamers meer op afstand te zetten en veel meer te regionaliseren/provincialiseren. Daarnaast gemeenten te verplichten om jaarlijks een vast percentage op te nemen in de begroting. Uiteraard een meldingsplicht (met sancties) voor gemeenten die tijdens het onderzoekproces hun boekje te buiten gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a.oeseburg / Gepensioneerd gemeentesecretaris
Lokale rekenkamers zijn toch een instrument voor de gemeenteraden, dus politieke organen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan H
Inderdaad een zorgelijke uitkomst van het onderzoek. De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad/provinciale staten. Een college kan daar een andere mening over hebben, maar het is zoals het is. Gemeenteraden zijn zich daar te weinig van bewust. Een rekenkamer werkt ook niet 'in opdracht', maar bepaalt zelf welk onderzoek nuttig zou kunnen zijn voor een goed functioneren van de lokale/regionale democratie en het lokaal/regionaal bestuur. Bovendien ligt het budgetrecht bij de gemeenteraad/provinciale staten die in dat opzicht hopelijk in het belang die democratie, het bestuur en ook het vertrouwen van de inwoners in het bestuur dualistisch tegen een voorstel van het college aankijkt .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan H
Nee a.oeseburg de rekenkamer is geen politiek orgaan. Het is een onafhankelijk orgaan dat zijn taken wel ontleent aan wetten zoals de Gemeentewet, maar daarmee geen politiek orgaan. In uw gedachte ligt ook de fout in de bij amendement destijds mogelijk gemaakte samenstelling van een rekenkamercommissie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Just Saying
Raar artikel. De suggestie wordt gewekt dat de lokale rekenkamer een soort van onafhankelijke instantie is. En dat is zij nu juist niet. De lokale rekenkamer is een instrument van de Raad om het college te controleren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie