of 60220 LinkedIn

Zwijgen over corruptie reden ontslag

Van corruptie verdachte ambtenaren die weigeren om tegenover hun werkgever open kaart te spelen, mogen alleen al om die reden worden ontslagen.
Van corruptie verdachte ambtenaren die weigeren om tegenover hun werkgever open kaart te spelen, mogen alleen al om die reden worden ontslagen.

De projectleider Infra van de gemeente Maastricht is er niet in geslaagd om strafontslag af te wenden door te zwijgen over de tegen hem gerezen verdenking van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Sterker nog: de rechtbank Maastricht oordeelde vorige week dat het is te beschouwen als ‘zeer ernstig plichtsverzuim’ om tegenover de werkgegever geen openheid van zaken te geven.

 

Volgens Justitie heeft de ontslagen ambtenaar Ed H. vertrouwelijke informatie over aanbestedingen gelekt naar het wegenbouwbedrijf Janssen de Jong Infra. Ook zou hij eindafrekeningen van het bedrijf hebben laten ‘ophogen’. In ruil zou H. een uitstapje naar de Grand Prix in Monaco en concertkaarten hebben ontvangen, terwijl ook de tuin bij zijn woning kosteloos op de schop zou zijn genomen. H., die na zijn aanhouding tegenover de politie verklaarde zichzelf ‘niet als een bandiet’ te beschouwen (‘Iedereen doet het’), hoorde anderhalve week geleden 12 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, tegen zich eisen.

 

Verder vindt het Openbaar Ministerie dat H., nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, 2 jaar lang geen ambtenaar mag zijn. Behalve de strafrechter, boog ook de bestuursrechter zich vorige week over de zaak H. De ontslagen ambtenaar was bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Maastricht in beroep gegaan tegen het ontslagbesluit, dat volgde op aanmaningen van de gemeente om de gerezen verdenking toe te lichten.

 

H. weigerde omdat zijn arrestatie en voorarrest voor hem een ‘traumatische ervaring’ waren geweest. Hij wist zich hierbij gesteund door zijn huisarts, die in een schriftelijke verklaring een gesprek over de verdenkingen ‘ongewenst’ noemde, ‘aangezien dit een negatieve uitwerking zal hebben op de doorgemaakte traumatische ervaringen’.

 

Zwijgen

 

De bedrijfsarts kwam, na een gesprek met H. en overleg met de huisarts, tot de conclusie dat er voor de geschorste ambtenaar geen medische reden was een inhoudelijk gesprek uit de weg te gaan. Voor de gemeente, die H. inmiddels had gekort op zijn salaris, was het onacceptabel dat de ambtenaar bleef zwijgen, waarop hem ontslag werd aangezegd. De meervoudige bestuurskamer van de rechtbank deelt de visie van de gemeente dat de twijfels over H.’s opstelling ‘ernstig en gerechtvaardigd’ zijn.

 

De gemeente had in dit verband verwezen naar de inhoud van de zaak: ‘De gerezen verdenking raakt aan de kernverplichtingen van een ambtenaar, zodat H.’s weigering om de daaruit voortvloeiende twijfel weg te nemen eveneens raakt aan het hart van het ambtenaarschap.’ De rechtbank concludeert dat H. ‘hoe dan ook opening van zaken had moeten geven aan de gemeente’.

 

De rechtbank oordeelt dat H. kopieen had kunnen overleggen van door hem afgelegde verklaringen. Ook had hij schriftelijk meer duidelijkheid kunnen geven, en een second opinion kunnen vragen over het standpunt van de bedrijfsarts. Volgens de rechtbank had H. een zware verantwoordelijkheid richting zijn werkgever: ‘In H.’s ambtelijke positie is twijfel over de integriteit niet acceptabel, met name gelet op het mogelijk effect op het aanzien van de gemeentelijke organisatie.’ H. kan in hoger beroep gaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet brontsema (org. adviseur) op
geen woorden voor
Door leen smit (beleidsmederwerker) op
Rechter gr rechte heeft belangen verstrengeling in de zorg, een rechter mag geen positie hebben in een klachtencommsie als voorzitter, en ook geen belangen voortrekken van manupulatie van curators naar zijn belang te zetten, En tevens zogenaamd vrijwilgerwerk bij de rotoryclub heerlen zijn machtpositie te misbruiken
Door Jan op
Los van de details van de zaak van Ed H. lijkt me deze jurisprudentie zeer ongunstig voor ambtenaren die door hun bestuurders onder druk worden gezet om onrechtmatige dingen te doen en/of daarover te zwijgen (ja, dit komt voor), en die dan ofwel gehoorzamen, ofwel de klok luiden. In beide gevallen worden zulke ambtenaren uiterst kwetsbaar voor de vuile spelletjes die hun superieuren nogal eens met hen menen te moeten spelen (in het kader van schuld afschuiven als de onrechtmatige handeling bekend wordt).

Alle ambtenaren verdienen vanaf vandaag een zondebok-toeslag op hun salaris, vergelijkbaar met de risico-toeslag op beoefenaren van gevaarlijke beroepen.
Door p op
@ Joschke

Namen en rugnummers graag naar http://www.rijksrecherche.nl/

t.a.v. dhr. Trip
Door p op
Ik dacht dat ambtenaren beter waren in het lezen.

De meneer in kwestie was sowieso ontslagen nav de strafrechtelijke procedure.
De gemeente wilde als werkgever, terecht, er intern mee aan de slag. De persoon in kwestie wilde er niet aan meewerken. Ongetwijfeld een vertragingstactiek. De bestuursrechter heeft daar korte metten mee gemaakt.
Door Erwin op
Ontslag wanneer je niet meewerkt aan je eigen vervolging?!?! Corruptie is natuurlijk ontoelaatbaar, maar op deze wijze is het medicijn erger dan de kwaal.
Als een overheidsorganisatie fraude niet kan aantonen, dan kunnen ze het ook niet voorkomen. Dat is de echte oorzaak van het probleem, maar bestuurders nemen geen verantwoordelijkheid en vluchten in maatregelen uit de DDR-tijd.
Door Joschke (oud-ambtenaar) op
Kernverplichtingen,Laat mij niet lachen. Bij de gemeente Den haag zijn ook enkele corrupte ambtenaren bezig. Niet met omkoperij en dergelijke, maar slecht leidinggeven, liegen en bedriegen tot aan de rechter toe. En men dekt elkaar om de vuile was binnenboord te houden want gezichtsverlies, dat wil men niet leiden...
Door slachtoffer en (ex-klokkenluider) op
Te gek voor woorden. (staat overigens los van de case van ambtenaar Ed H.)
Iemand verplichten medewerking te verlenen om de werkgever een gegronde ontslagreden te geven op dreiging van ontslag.
Wat betekend dat iemand die ten onrechte verdacht wordt en mede daardoor niet in staat is om voldoende mee te werken een ontslag boven zijn hoofd zou hangen.
Informatie waar je geen kennis van hebt weet je simpelweg niet.
Op deze wijze zullen met name klokkenluiders straks de dupe worden.
Want bewijs fabriceren is niet al te moeilijk en ik spreek daarbij helaas uit ervaring.
Mijn werkgever had daarbij de pech dat ik over onweerlegbaar bewijs van het tegendeel bezat en
kon aantonen dat er sprake was van creëren van valse bewijslast.
Ik beschikte over een ruime kennis m.b.t. de materie en had wellicht ook nog geluk.
Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
De rechtbank kon niet anders dan mij in deze zaak mijn gelijk toe te wijzen.
Als iemand verdacht is van corruptie moet er gewoon een onderzoek gedaan worden. Gedegen!
In de tussentijd kan/mag de medewerker op non actief gesteld worden en afhankelijk van de ernst met of zonder doorbetaling van zijn loon.
Pas als uit het onderzoek blijkt dat de medewerker zich feitelijk schuldig heeft gemaakt dan heeft de werkgever daarop het recht om een ontslag procedure op te starten.
Dit kan in combinatie met een Strafrechtelijke procedure en eventueel een Civielrechtelijke procedure om schades en onterecht doorbetaald loon terug te vorderen.
Het is dan aan de rechtbank om te bepalen of er sprake was van verzachtende of verzwarende omstandigheden en om te bepalen welke strafmaat/uitspraak past bij het gepleegde feit.
Door Anoniem (slachtoffer) op
Er zijn in het land dossiers genoeg. Laat het opbiechten door ambtenaren nu snel beginnen.

Verwijder de corrupte bezettingsmacht die zich van ons land heeft meester gemaakt.

Zie de Kersttoespraak van Hare Majesteit.

www.klokkenluideronline.nl
Door Ed van Ooijen (stafmedewerker Sociale Zaken) op
Vooral het verweer van de corruptie verdachte ex-ambtenaar dat "iedereen het doet" vind ik uiterst bedenkelijk. Ik weet niet waarop hij zijn zwaktebod baseert maar hij brengt er wel het integere merendeel van de ambtenaren onterecht mee in diskrediet. Er waar er nog rotte appelen in de mand blijven liggen dienen deze zo snel mogelijk te worden verwijderd vóór zij andere aansteken!