of 64204 LinkedIn

Zutphen zet risico’s azc op rij

De risicoanalyse is door bureau Beke gemaakt in opdracht van gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onder bewoners is een vragenlijst naar mogelijke risicovolle omstandigheden en locaties uitgezet en er zijn interviews met inwoners en experts gevoerd.

Zutphen heeft als eerste Nederlandse gemeente een verkenning gemaakt van de risico’s rondom een nog te openen asielzoekerscentrum. Angsten en onveiligheidsgevoelens van omwonenden van een azc vormen de basis van de analyse.

Woonwijk
De risicoanalyse is door bureau Beke gemaakt in opdracht van gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onder bewoners is een vragenlijst naar mogelijke risicovolle omstandigheden en locaties uitgezet en er zijn interviews met inwoners en experts gevoerd. Verder is gekeken naar ervaringen rondom andere azc’s en is een studie verricht naar wat in literatuur wordt genoemd als mogelijke risico’s rondom asielzoekerscentra en hun bewoners.

Impact
Het gemeentebestuur besloot tot de risicoanalyse vanuit het besef dat het openen van een azc in een woonwijk veel impact heeft op de woonomgeving en de omwonenden. Vooruitlopend op de opening van het azc voor 759 vluchtelingen – in juli dit jaar – ‘is verbinding houden met elkaar en waar mogelijk samen optrekken, onder andere in een omwonendenoverleg, essentieel’, aldus de gemeente.

Rondhanggedrag
Als één van de risico’s wordt het rondhanggedrag van azc-bewoners bestempeld, onder andere voortkomend uit verveling. De oplossing moet volgens de analyse vooralsnog worden gezocht in monitoring. Daarvoor wordt een beheergroep geformeerd die de overlastrisico’s, zoals mogelijke hangplekken, looproutes en verkeersveiligheid gaat monitoren. De groep bestaat straks uit een vertegenwoordiger van de gemeente, de wijkagent, het COA, de brandweer en een vertegenwoordiger van de omwonenden. Om een ander veelgenoemd risico, drugshandel op het azc-terrein, tegen te gaan moet er cameratoezicht komen op het azc-terrein.

Verkeersoverlast
Ook verkeersoverlast rondom het azc scoort hoog als risicofactor. Verwacht wordt namelijk dat wandelende asielzoekers gebruik gaan maken van de rijweg, omdat er geen andere mogelijkheid is. Dat leidt tot onveilige situaties. Als oplossingsrichting wordt gedacht aan het aanleggen van een trottoir langs de weg en op het azc-terrein.

Avondklok
Als de voorgestelde maatregelen tegen overlast onverhoopt niet blijken te werken, is er een arsenaal aan ‘potentieel interessante’ oplossingsrichtingen waarop zou kunnen worden gegrepen. Daarbij valt de maatregel op als gemeente de samenstelling van azc-bewoners vast te leggen: 80 procent gezinnen of samenlevende mensen en maximaal 20 procent alleenstaande mannen. Gesuggereerd wordt verder onder andere het maken een Whatsapp-groep voor overlastmelding van azc-bewoners. De door sommige omwonenden voorgestelde oplossing van het instellen van een avondklok voor azc-bewoners – tussen 22.00 en 07.00 uur mag een azc-bewoner zich niet buiten het terrein begeven – heeft de schaduwlijst niet gehaald.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeanne op
Wat is er mis met een avond/nachtklok voor azc' ers die buiten het AZC rond hangen. Van a naar b begeven okee, maar rondhangen buiten het AZC in de nacht is toch niet nodig. s'nachts lig je in je bed. is ook rustiger voor de andere azc'ers.
Door Ed Beumer (Adviseur ) op
Wat een onzin, dit kan je geen risicoanalyse noemen maar een enquete. Is er een top 10 van risico's benoemd? Kunnen nut en noodzaak van deze analyse ook worden uitgelegd? En welke beheersmaatregelen worden nu door wie uitgevoerd? Waarom geen bindend referendum? Wat zijn de kosten? Wat is het tijdspad? Verspilling van gemeenschapsmiddelen als je het mij vraagt!! Chapeau bureau Beke, die opdracht heb je maar mooi binnengeharkt!
Door Alfred op
Ik mag hopen dat de risico's van een deel van de asielzoekers (doodgaan, indien niet gevlucht) worden afgewogen tegen "rondhangen", "lopen op de rijbaan".
Door Monique op
Men moet niet alleen de risico's rondom azc's in kaart brengen. Belangrijker is het om het groter geheel te bekijken. De enorme toestroom van asielzoekers gaan onze maatschappij ontwrichten. We hebben ze namelijk weinig meer te bieden dan een uitkering.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
De oplossingen vanuit de overheid zijn altijd weer als bijzonder te bestempelen; gebruik drugs -> camera's?!?! Wellicht is het afdoende hen heel bewust te maken - via duidelijke borden - dat binnen Nederland er bepaald beleid aangaande drugs is en dat hierop wordt opgetreden met als mogelijk gevolg uitsluiting asielprocedure en uitzetting. Dit geldt overigens ook dat borden waarin duidelijk wordt afgegeven dat men heel snel dient te gaan wennen aan gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen (ook binnen het gezin!), dat men dient te accepteren dat liefde ook tussen sexegelijken mag en godsdienstvrijheid zonder dat deze opgelegd wordt. Dat Indoctrinatie (ook binnen gezin|familie|religieusgelijkgezinden) een absolute NEE is, dat het beschimpen en denigreren niet wordt gedoogd en dat - wil men integreren - zich dient aan te passen. Overigens niet alleen tijdens de aanvraagprocedure!
Verder gelden er regels voor de openbare orde wat geen verstoringen mag opleveren; verveling is geen acceptatie voor verstoring!

Vacatures

Van onze partners