of 59561 LinkedIn

Zutphen stuurt persoonlijke brief naar kritische tweep

Hij verzond naar de smaak van de gemeente Zutphen iets te vaak negatieve tweets over het warmte-koudesysteem in de nieuwe eco-wijk De Teuge.

Het zal een vreemde gewaarwording zijn geweest om in je brievenbus een papieren gemeentebrief te vinden als reactie op  kritische tweets. Het overkwam onlangs een twitteraar, oftewel ‘tweep', uit Zutphen. Hij verzond naar de smaak van Zutphen iets te vaak negatieve berichtjes over het warmte-koudesysteem in de  eco-wijk De Teuge.

Niet grof

Volgens de bewuste kritische burger, Marcel van den Breemen, functioneert het systeem in de duurzame wijk niet goed en doet de gemeente er te weinig aan in zijn ogen. Hij twittert er regelmatig over, maar tegen De Stentor beweert hij nooit grof te worden. Verder beroept hij zich op de vrijheid van meningsuiting en noemt hij de actie van de gemeente ‘kinderachtig.’

 

Respect

In De Stentor is een fragment van de brief te lezen:  ‘De laatste tijd heeft u de gemeente Zutphen of medewerkers van de gemeente genoemd in uw twitterberichten’ (…) ‘De onderwerpen waarmee u hen noemt gaan over De Teuge en duurzaamheid. Het uitgangspunt van de gemeente is dat wij iedereen die contact met ons zoekt met respect behandelen. Datzelfde respect mogen mijn medewerkers ook van u verwachten. Ik verwacht dat u zich bij toekomstige berichtgeving zult beperken tot de inhoudelijke aspecten.’

 

Geen commentaar

De brief is ondertekend namens het college van B en W door de nieuwe gemeentesecretaris Boy Janssen. Of Breemen de enige criticaster is die door de gemeente op het matje is geroepen is niet duidelijk. De gemeentewoordvoerder van Zutphen liet weten geen commentaar aan de media te geven, maar de zaak uitsluitend met de twitteraar te willen oplossen.


Stoppen met brieven

De VVD in Zutphen wil dat de gemeente stopt met het versturen van brieven aan mensen die kritisch over Zutphen twitteren. Dat zei fractievoorzitter Willem van Stockum van de oppositiepartij dinsdag. 

,,Ik verwacht dat u zich bij toekomstige berichtgeving zult beperken tot de inhoudelijke aspecten'', staat in de brief. ,,Ik zou het college willen aanraden hier subiet mee te stoppen. Ik vraag me af of ambtenaren niet wat zinnigers hebben te doen'', aldus Van Stockum.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjan (Kritische Twitteraar) op
Ik heb de tweets van de betreffende Twitteraars eens bekeken en ik ben echt benieuwd welke tweet door de gemeente als respectloos wordt beschouwd. Ik krijg de indruk dat uitsluitend het noemen van een naam van een medewerker als inbreuk op de privacy wordt beschouwd. De gemeente wil het graag binnenskamers afdoen in een gesprek met de betreffende twitteraar, maar de gemeente beseft niet dat ze een belangrijk precedent scheppen door met lange tenen te reageren.

Ik vind het van groot belang dat de gewraakte tweet (eventueel met geanonimiseerde naam van de ambtenaar) bekend wordt gemaakt om een oordeel te kunnen vormen over al dan niet respectloos gebruik van twitter.
Door Arjan (Kritische Twitteraar) op
Beste Jan en Coen,

Ik weet zeker dat er veel ambtenaren zijn die wel in staat zijn om goed te communiceren met inwoners. Helaas is de manouvreerruimte voor ambtenaren in veel gemeenten steeds verder beperkt, doordat bestuur krampachtig omgaat met vervelende zaken. In veel gemeenten heerst er een cultuur van windowdressing en in sommige gemeenten is zelfs een angstcultuur ontstaan.

Goed dat kritische inwoners de gemeenten aanspreken en transparantie afdwingen. Ik geloof dat goede ambtenaren zich beter kunnen kunnen onderscheiden als de windowdressing en doofpot cultuur wordt doorbroken.

Door de schaalvergroting van de gemeenten zijn deze steeds verder van de inwoners af komen te staan en het D66 voorstel om het aantal gemeenten drastisch verder te beperken zal dit alleen maar erger maken.

Overigens saillant, zoals J.Kop constateert, dat het bestuur een sociale/linkse signatuur heeft en de burgemeester afkomstig is van de partij die democratie zo hoog in het vaandel heeft staan.

Misschien moeten jullie je beroep wel sterker promoten buiten de kring die 'ambenaar worden' als ambitie heeft. Dan kunnen meer kritische inwoners ambtenaar worden, en kunnen de gemeenten van binnenuit worden aanpakken.
Door Arjan (kritische Twitteraar) op
Beste Michiel (Ambtenaar). Het is heel bijzonder dat je openlijk durft aan te geven dat je het een hele nette brief vindt. Je bevestigt daarmee het (voor)oordeel dat ambtenaren niet weten hoe je netjes met inwoners om moet gaan.

Volgen mij zou het een hele nette brief zijn geweest als uitsluitend gesteld zou zijn: 'we zijn niet zo blij met uw kritische berichten op Twitter en wij willen graag met u in gesprek, wilt u even contact opnemen om een afspraak te maken'.

Overigens lijkt het mij netjes als de gemeente eerst via het betreffende kanaal (Twitter) de inwoner correct had aangesproken voordat een brief via de post werd gestuurd.

Met de brief wordt de inwoner bij de gemeente ontboden, op een door de gemeente bepaald tijdstip, en de inwoner moet naar de gemeente toekomen ipv dat de gemeente aanbiedt om naar de inwoner toe te komen (of op een neutrale gelegenheid af te spreken).
Vooruitlopend op het gesprek wordt in de brief al vast klip en klaar aangegeven dat de twitteraar zijn boodschappen moet aanpassen.
Dit komt erg dwingend en intimiderend over.

Kortom, nee, geen 'hele nette brief', maar het getuigt van een zeer gebrekkig inschattingsvermogen op welke wijze een kritische inwoner op een constructieve manier aangesproken kan worden.

En helaas getuigt het ook van een gebrekkig inschattingsvermogen dat je het 'een hele nette brief' noemt.
Door Maarten de Vries op
Hier (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1717 … staat blijkbaar een deel van de brief afgebeeld.

Blijkbaar wil de gemeente Zutphen een gesprek voeren over de tweets. Niet over de inhoudelijke klachten van de man.

Dus inderdaad: een poging de man het zwijgen op te leggen.

De gevolgen laten zich raden: V/d Breemen voelt zich niet gehoord, krijgt geen oplossingen voor zijn problemen en zal meer dan ooit de aandacht van de media zoeken. Met nog meer potentiële imagoschade voor de gemeente Zutphen en haar prachtige project.

De gemeente had beter het gesprek kunnen openen over de inhoudelijke punten van de man, hoe vervelend ze dat ook vinden. Dán heb je een social media-beleid dat klopt.

En dan mag je best een briefje sturen...
Door Michiel (Ambtenaar) op
Volgens mij is het een hele nette brief en een kans voor twitteraar om inhoudelijk gesprek te voeren over klachten. Wat wil je nog meer.
Volgens mij gaat de brief helemaal niet om beperken van meningsuiting, maar om de manier waarop je met elkaar omgaat. Zie ook reactie op ontstane commotie op website van de gemeente: http://www.zutphen.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/Aug …

Volgde keer reageert de gemeente wellicht met een tweet.
Door Jan E (AdviZeur) op
@Coen: laat ik daar nu al jaren last van hebben. En dan krijg je ook nog te horen "je kon vroeger toch zo goed leren, en dan ben je ambtenaar geworden?". Iets wat ik zichzelf respecterende jongeren dan ook van harte afraad.
Door Coen (secretaris) op
Ik schaam mij diep en mijd voorlopig feestjes waar de aanwezigen weten welk beroep ik uitoefen...........
Door J. Kop op
Even naar de samenstelling van het gemeentebestuur van Zutphen gekeken.
De burgemeester is van D66.
Wethouders zijn van PvdA, D66 en GroenLinks.

Zo rood als een kreeft, dus.
Need to see more ?
Door Hans op
Wat is die Boy voor een ventje?