of 62284 LinkedIn

Zorgen over afschaffen digitale informatieverzoeken

Open State Foundation (OSF) maakt zich zorgen over gemeenten die stoppen met de mogelijkheid om informatieverzoeken digitaal in te dienen. De organisatie roept gemeenten op om besluiten die hiertoe hebben geleid te heroverwegen. Onder meer gemeente Berg en Dal besloot om informatieverzoeken via de digitale weg niet meer mogelijk te maken.

Open State Foundation (OSF) maakt zich zorgen over gemeenten die stoppen met de mogelijkheid om informatieverzoeken digitaal in te dienen. De organisatie roept gemeenten op om besluiten die hiertoe hebben geleid te heroverwegen. Onder meer gemeente Berg en Dal besloot om informatieverzoeken via de digitale weg niet meer mogelijk te maken.

Meerdere gemeenten sluiten elektronische weg

Het gaat bij gemeente Berg en Dal om zowel informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Er zijn inmiddels meerdere gemeenten dit besluit ook hebben genomen, waaronder Baarn, Ten Boer, Woerden en Doetinchem,  zo wordt duidelijk uit besluiten die op Overheid.nl gepubliceerd zijn. Bij deze gemeenten kunnen verzoeken niet meer via e-mail of op een andere digitale manier worden ingediend.

'Onnodige drempels'

OSF betreurt het besluit van de gemeenten, zo meldt de organisatie in een persbericht. ‘Het afsluiten van deze digitale weg is onnodig en werpt drempels op voor inwoners, ondernemers en journalisten die hun recht uitoefenen om informatie op te vragen’, aldus Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. Gemeente Berg en Dal stelt op de eigen website dat het besluit is genomen omdat er vaak misbruik van de wetten wordt gemaakt. ‘De wetten worden misbruikt door mensen die alleen uit zijn op geld. Ze willen niet echt informatie van de gemeente, maar zijn uit op vergoedingen voor proceskosten.’


Dwangsommen afgeschaft

OSF wijst gemeenten erop dat er sinds 1 oktober 2016 de Wob als de Who zijn uitgezonderd van de Wet dwangsom, waardoor er  geen dwangsommen meer uitgekeerd kunnen worden wanneer een gemeente te laat beslist over een verzoek. Het ministerie en VNG zijn volgens OSF ook voorstander van vormvrije informatieverzoeken en stellen dat de Wet dwangsom geen argument meer is om het indienen van een Wob-verzoek via een email te verbieden. OSF hoopt dat gemeenten het afsluiten van de digitale weg voor informatieverzoeken willen heroverwegen, of aan inwoners kenbaar maken dat de elektronische weg weer geopend is.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. (informatieadviseur) op
In het artikel wordt verwezen naar gepubliceerde besluiten op Overheid.nl. Het meest recente besluit wat daar staat is van 21 maart 2016. De koppeling van de Wob aan de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is per 1 oktober 2016 losgelaten, toen de Wet tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik in werking trad. Deze wijzigingswet wijzigde trouwens direct hetzelfde in de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Het pleidooi van de OSF moet dus eigenlijk zijn dat de betreffende overheidsorganen de eerder genomen besluiten herroepen en daarmee de elektronische weg weer openstellen voor het indienen van informatie-, Wob- of Who-verzoeken. Wellicht is deze route feitelijk alweer in gebruik bij de betreffende organen? Dat zou zomaar kunnen...
Door P.J. Westerhof LL.D MIM op
Een snelle controle voor mijn eigen gemeente De Bilt leert dat een WOB-verzoek uitsluitend schriftelijk - i.e. niet digitaal - kan plaatsvinden.
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/wet-ope …

OSF wil gevallen graag gemeld hebben.
Helaas blijkt een dergelijke melding te blijven hangen in het webformulier van OSF.
Door P. Verhoef op
Inderdaad doordat sommigen misbruik maken van deze mogelijkheid zijn veel gemeenten overgegaan die mogelijkheid af te sluiten, en formeel zou je een Wob verzoek zelfs telefonisch kunnen indienen.. De Awb gaat er zelfs vanuit dat de elektronische weg uitdrukkelijk moet zijn opengesteld door een bestuursorgaan wil je er gebruik van mogen maken. Ik vind het veel zorgelijker dat steeds meer overheid, maar ook instellingen, bedrijven etc. je verplichten om alleen gebruik te maken van de digitale weg, en dan nog vaak onder het onjuiste argument dat het zo gemakkelijker is voor de burger. In veel gevallen is het een ordinaire bezuiniging omdat met minder medewerk(st)ers kan worden volstaan. Of je het gemakkelijker vindt of niet dat kan de burger/consument zelf wel beslissen. Die keuze mogelijkheid moet dus altijd open staan.
Door Ron Bakker (burger) op
Op de website van de gemeente Berg en Da staat niets over copyright.
Volgens artikel 15b van de auteurswet mag alles dus hergebruikt en gepubliceerd worden.
Aanvraag WHO is dus niet nodig.
Stelling: Informatie van alle overheden is vrij te hergebruiken, tenzij anders per pagina en/of item vermeldt.

Vgr,
Ron

Vacatures

Van onze partners