of 59854 LinkedIn

‘Zero tolerance tegen nepotisme’

Regelgeving alleen kan nepotisme niet voorkomen. Het vergt ook een verandering in de sociale houding en administratieve cultuur. Die omslag in denken moet richting zero tolerance gaan, aldus burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas in haar rol als rapporteur good governance voor het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

Nepotisme kan niet alleen worden voorkomen door regelgeving, maar vergt ook een verandering in de sociale houding en administratieve cultuur. Die omslag in denken moet richting zero tolerance gaan, aldus burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas in haar rol als rapporteur good governance voor het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

Uw rapport werd vrijwel unaniem aangenomen door de 47 lidstaten. Hoe kwam u tot het rapport?
‘Het congres gaat over lokale en regionale overheden en een aantal onderwerpen komt daar vaak op de agenda. Het gaat om verschillende culturele aspecten die spelen bij het aannemen van personeel en het waarborgen van integriteit bij overheden en politieke organen. In mijn rapport gaat het over nepotisme, het bevoordelen van familie of goede vrienden door hen bijvoorbeeld een baan aan te bieden, en wat dit betekent voor recruitment. De Raad van Europa is opgericht om te praten over lokale democratie en het waarborgen van het vertrouwen in politici. Het blijkt dat niet iedereen dezelfde normen en waarden hanteert.’

Wat gaat er vaak mis?
‘Nepotisme, elkaar baantjes toespelen, heeft een link met het vertrouwen in de politiek. Dat speelt met name in de landen die erom bekend staan. Die heb ik niet met naam genoemd. Het is bijzonder dat we dit met elkaar kunnen bespreken. Een aanbeveling is dat iedereen het meeneemt en we het onderwerp bespreekbaar maken.’

Hoe is het met nepotisme gesteld in Nederland?
‘Hier is het vanzelfsprekend dat niet de hele familie in een organisatie zit, maar in heel veel landen is dat niet zo. In de aanbevelingen geef ik voorbeelden van hoe je de toolkit in het eigen beleid een plek kunt geven. Het gaat om transparante procedures die voor iedereen helder zijn, ook voor managers. Het gaat om eerlijkheid en helderheid bij sollicitaties, zodat iedereen evenveel kans maakt. Leg die principes in beleid vast. Zorg dat anonimiteit bij sollicitaties is gegarandeerd, integer management hoort daarbij. In het openbaar bestuur betekent dit dat een bestuurder zich niet bemoeit met de aanname en selectie van personeel. In Nederland gebeurt dat niet, maar in andere landen wel. In landen met een gekozen burgemeester kiest deze zijn eigen personeel, er zijn natuurlijk ook culturele verschillen. Je moet uitzoeken welke mensen er komen werken. Zijn ze gescreend? Zijn er inderdaad geen familieleden? We merken dat burgers tegen dit soort praktijken in opstand komen.’

U pleit voor zero tolerance tegen belangenverstrengeling. Wat betekent dat eigenlijk?
‘Het blijft mensenwerk, maar in mijn aanbevelingen schrijf ik dat het niet zo kan zijn dat mensen worden benadeeld omdat ze niet tot jouw achterban behoren. Je moet integer management hebben, belangenverstrengeling voorkomen. In Nederland zie je ook bij burgemeestersprocedures dat het op straat komt te liggen wie de kandidaten zijn. Goed, dat heeft niet te maken met nepotisme of met belangenverstrengeling, maar het is wel van belang dat die sollicitaties vertrouwelijk zijn en dat de anonimiteit is gewaarborgd.’

De Raad van Europa was onlangs kritisch op het Nederlandse integriteitsbeleid. Nederland heeft geen duidelijke en samenhangende integriteitsstrategie. De aandacht voor integriteit binnen de overheid lijkt op centraal niveau te zijn afgenomen net als de capaciteit voor integriteitsbevordering. Sluit dit aan op uw bevindingen?
‘Dat rapport ken ik zelf niet. Nederland is een van de weinige landen in Europa die hier stappen in hebben gemaakt. Er is een duidelijke scheiding tussen het beleid van managers in organisaties. Leiderschap is nodig om dat bespreekbaar te maken. Je moet zelf het morele voorbeeld zijn en een integer aannamebeleid hebben bij regionale en provinciale overheden. Maar als er verbeteringen mogelijk zijn, dan moet je die niet uit de weg gaan.’

Gaat u nu verder met dit onderwerp?
‘Dit is afgerond. Ik heb wel gekeken wat het volgende rapport zou kunnen zijn: hoe verhoudt je je als provinciale overheid ten opzichte van het platteland. Meer mensen wonen in de stad en minder op het platteland. Hoe kunnen we dat leefbaar houden en wat betekent dit voor de lokale overheid en de democratie? Een dergelijk rapport moet je wel gegund worden. Als je kijkt naar de grote landen, zoals Rusland en Turkijke, dan speelt deze problematiek daar meer, maar ook in Finland en Frankrijk. Nederland is een stadsland. Je kunt bijna niet spreken van platteland. Maar het is wel interessant om over te praten: wat betekent het voor lokale democratie dat alle middelen naar de steden gaan? Wat betekent dat voor het platteland? Daar is ook rust en ruimte, voor het ontvluchten van de stad. Je kunt je meer daarop concentreren om het ook leefbaar te houden in de stad.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ambtenaren frauderen niet. Of toch wel? op

Hoe geen nieuws, toch enorm nieuws is!


Zoveelste frauderende ambtenaar, gelukkig dit keer maar 210.000 euro, lees geld over de balk.

CBS miljoenen strop verzwegen, 7.000.000 euro officieel, 15.000.000 euro en meer buiten de boeken, lees geld over de balk.

ICT database project (je ondoenlijk moeilijk hoor) gestopt bij 99.000.000 euro, lees geld over de balk.


Wat bijzonder om te zien dat een frauderende ambtenaar van BZK welke 210.000 euro steelt van de burger/belastinggeld zo'n enorme zware straf krijgt, volkomen terecht, had niet beter gekund.

Eh, de straf? 2 jaar lang geen loonverhoging en als hij het nog een keer doet krijgt hij ontslag. Ja echt wordt ie ontslagen.

2 X 210.000 euro = 420.000 euro netto in de pocket.
Kan Jan de arbeider niet bij elkaar verdienen/sparen met 50 jaar werken.

En dan die belachelijk hoge straf, 2 jaar geen loonsverhoging, ik zou er niet van kunnen slapen.

Hebben burgers die 7 euro te laat betalen aan de overheid het beter voor elkaar, die krijgen maar een boete van 28,00 euro voor dit zeer ernstige vergrijp.

En wat te denken van mensen in een uitkering die vergeten 100,00 euro te melden (o.a. bijstandsmoeder die kindjes een cadeau wilde geven) krijgen de belachelijke lage boete van 12.000 euro of meer aan de broek. Veel te laag en dan ook nog de rest van je leven mogen in maandelijkse termijnen mogen afbetalen, wat een luxe. Stelt ook niets voor die boetes.

Nee, burgers moet je wel op de plek houden, aangezien we dit ook doen met ambtenaren. Wij als ambtenaren moeten streng zijn, anders wordt het zooitje in Nederland en frauderen die uitkeringstrekkers (4% echte werkonwilligen bleek uit onderzoek, een enorm percentage. Kan niet.) misschien wel miljarden bij elkaar.

Of waren het nu ambtenaren die jaarlijks miljarden stelen, over de balk gooien? He respect ambtenaar, snel verdient.
Door doeterniettoe (-) op
Geen nepotisme in Nederland? Dat doen we niet?
Misschien niet in een omvang of een manier zoals in "die andere landen", maar het is er echt wel. Maar een wethouder die een ambtenaar wegwerkt, een oud-politicus die 'iets moet onderzoeken', enz. Het komt overal voor, ook in Nederland.
Door Floor de Wit op
Geen nepotisme, maar wel een soort van.

In oktober 2018 wordt , totaal onverwachts, Tofik Dibi benoemd tot bestuursadviseur van de deelraadvoorzitter Amsterdam-West. Een vaag baantje, maar wel met een heel lucratief salaris.

Dibi was Kamerlid voor GroenLinks. Nadat hij daar vertrok in 2012, is jarenlang helemaal niets meer van hem vernomen. Boze tongen beweren dat hij leefde van wachtgeld. En dan opeens bestuursadviseur?

De bestuursvoorzitter van Amsterdam-West, dat is Esre Ünver, een PvdA-politicus. Oh wacht, hij was een PvdA-politicus. In mei 2018 is hij GroenLinks geworden. Dat was nl. een eis van de wethouder om het baantje van deelraadvoorzitter te krijgen. Die wethouder is Rutger Groot Wassink, namens (u raadt het al) GroenLinks. En Ünver trekt dus Dibi aan.

In Amsterdam is 1 + 1 = 3

PS. Dat Femke Halsema (GroenLinks) in juli 2018 burgemeester van Amsterdam geworden, laten we buiten beschouwing.
Door Krijn op
Nepotisme. Er schiet mij een naam te binnen: Carolien.
Carolien is de zus van Sophie. En hun beider vader heet Loek.
Loek is VVD'er en bekend van zijn talloze bijbaantjes (in het officiële jargon nevenfuncties geheten).
En laten de dochters nu werken voor de allerhoogste VVD-baas.

Goh, wat toevallig. Maar echt geen nepotisme, hoor.

Door Balk voor de kop en boter op het hoofd. op

Boter op het hoofd.“Die omslag in denken moet richting zero tolerance gaan”

Laten we eens beginnen in Nederland, een incest circuit van families, die werken voor gemeenten en overheid. Onzin? Breng het maar eens in kaart, dat wordt schrikken. Ellende is, het dekt elkaar ook nog eens.