of 59318 LinkedIn

Zeist vernieuwt en verfrist democratie

Via de ‘Maaltijd van Zeist’ wil het gemeentebestuur de lokale democratie verder vernieuwen en verfrissen.

Via de ‘Maaltijd van Zeist’ kunnen inwoners van de gemeente (mede)bepalen welke prioriteiten het gemeentebestuur en de samenleving de komende vier jaar moeten stellen. Het zijn bijeenkomsten waarbij raadsleden en ambtenaren met inwoners in gesprek gaan. De eerste editie zit er op, maar ‘de Maaltijd’ wordt elk jaar opnieuw georganiseerd. Op deze manier wil het gemeentebestuur de lokale democratie verder vernieuwen en verfrissen.

Recepten

De eerste editie, gehouden in de eerste week van oktober, heeft honderden ‘recepten’ van ruim 500 mensen opgeleverd. De recepten zijn opgehaald op plekken die zoveel mogelijk aansluiten op de leefwereld van de inwoners van Zeist. De ambtenaren en raadsleden schoven bijvoorbeeld aan in de sportkantine, gingen hun oor te luister leggen na een repetitie van een koor of voor de supermarkt. ‘Daarmee bereikten we mensen die we normaal, als we een bijeenkomst in het gemeentehuis zouden houden, niet zouden bereiken’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

 

Tanden

Op tien thema’s, die ook in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college zij vastgelegd, konden ideeën en suggesties worden aangedragen. De teams van raadsleden en ambtenaren stelden vragen als ‘waar moeten we als gemeente en samenleving de tanden in zetten’, ‘hoe bereiken we die doelen’ en ‘wat willen en kunnen inwoners zelf bijdragen’. Het gaat daarbij onder meer om duurzame energie, de zorg voor kwetsbare inwoners en de leefbaarheid van buurten. Op het thema ‘goed bestuur’ kwam bijvoorbeeld de suggestie (het recept) om een breed enquêtepanel in het leven te roepen, zodat burgers op diverse momenten om een mening kan worden gevraagd. Ook leverde het recepten op voor toekomstbestendig wonen en de begeleiding van bijstandsgerechtigden.

 

Uitvoeringsplan

De raad neemt tot 4 december de tijd om de oogst te duiden. Dan beslist de raad welke ideeën met voorrang worden uitgevoerd en welk budget of andere middelen daarvoor nodig zijn. Die opdrachten aan het college moeten leiden tot een uitvoeringsplan dat in maart volgend jaar, een jaar na de raadsverkiezingen, wordt gepresenteerd.

 

Gezicht

De gemeente is aangenaam verrast door de grote hoeveelheid reacties die zij in de eerste editie heeft kunnen ophalen. De ambtenaren en raadsleden kregen ook veel positieve reacties op het initiatief. ‘Zo krijgt de gemeenten een gezicht’, was volgens de woordvoerder een veelgehoorde opmerking. De samenwerking tussen ambtenaren en politiek is een andere meerwaarde van het initiatief evenals de zogeheten ‘mentale opbrengst’; het ervaren en leren voeren van een goed gesprek. ‘Kijk iemand aan, luister aandachtig, stel een vraag en sta stil bij wat iemand beweegt dat antwoord te geven’, aldus een woordvoerder.

 

Het receptenboek is te vinden op www.maaltijdvanzeist.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.