of 61869 LinkedIn

‘Zeeland zwaait niet met lijstjes’

‘Ik weet al langer dat je 1-ster en 3-sterren regio’s in dit land hebt, maar ik vind het ongelofelijk dat je in Nederland zó bedrogen kunt worden door medebestuurders’, aldus Vlissingens burgemeester Bas van den Tillaar over het afblazen van de geplande mariniersverhuizing naar zijn gemeente.

‘Ik weet al langer dat je 1-ster en 3-sterren regio’s in dit land hebt, maar ik vind het ongelofelijk dat je in Nederland zó bedrogen kunt worden door medebestuurders’, aldus Vlissingens burgemeester Bas van den Tillaar over het afblazen van de geplande mariniersverhuizing naar zijn gemeente.

Goede voorbeeld 

‘We hebben altijd gezegd dat we heel goed begrepen dat de verhuizing van de kazerne een groot effect zou hebben op de mariniers’, aldus Van den Tillaar. ‘Ik begrijp dat zeker het middenkader geen zin had om te verhuizen. Dat los je maar op één manier op: de leiding geeft het goede voorbeeld. Zo hoort het te gaan bij iedere grote reorganisatie, maar dat is hier niet gebeurd.’

Enorme uitstroom
Eén van de argumenten van de korpsleiding was dat een verhuizing naar Vlissingen zou tot een enorme uitstroom van mariniers leiden, waardoor het korps niet meer inzetbaar zou zijn. Van den Tillaar: ‘In 2012 werd al erkend dat de verhuizing zou leiden tot uitstroom. Er zou extra worden geworven in deze regio. Dat is niet gebeurd. De korpsleiding heeft nauwelijks een poging gedaan om de positieve kanten van Vlissingen voor het personeel over het voetlicht te brengen.’

Kwaad 
En nu? Van den Tillaar: ‘We waren kwaad en we zijn nog steeds kwaad, maar het heeft geen zin om in boosheid te blijven hangen. De kaarten liggen op tafel en we moeten verder. Zeeland is blij met de uitspraak van de voltallige Tweede Kamer dat er ruimhartig gecompenseerd moet worden, maar we moeten nog zien of Den Haag zijn toezeggingen nu wél nakomt.’

Gezinnen
‘Realiseer je daarbij goed: de marinierskazerne was de door het rijk toegezegde compensátie voor het vertrek van talloze rijksdiensten de laatste jaren. We waren zo blij met de komst van de mariniers omdat zij gezinnen zouden meenemen. De regio vergrijst, we hebben belang bij jongeren die naar school gaan en hier hun toekomst maken. Om die structuurversterking draait het nu in de gesprekken die we hebben met regeringsadviseur Wientjes. We gaan niet met lijstjes lopen zwaaien, want we willen niet de indruk wekken dat we afgekocht kunnen worden met een paar projecten. Zo makkelijk laten we ze nu niet wegkomen.’ 

 

Judasgeld  
Op basis van Wientjes’ advies komt het kabinet vast met talloze miljoenen over de brug om de ‘economische structuur’ van Zeeland te versterken. Wat niét met judasgeld kan worden gecompenseerd, is het imagoverlies dat Zeeland heeft geleden. Van den Tillaar: ‘En juist die imagoschade heeft de Tweede Kamer uit de opdracht voor de regeringsadviseur willen halen. Ze willen het over de compensatie voor de gemaakte kosten en over structurele investeringen hebben. Heel goed, maar door de mariniers gelijk te geven heeft het kabinet het vestigingsklimaat in Zeeland te grabbel gegooid. Dit kabinet heeft het beeld gesanctioneerd dat je niet in zo’n tweederangs provincie moet zijn. Dié schade is onbetaalbaar.’    

Lees het hele interview met Bas van den Tillaar deze week in BB06 (inlog)   

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De voorgenomen mariniersverhuizing stamt nog uit de periode dat de Scheldetunnel werd gerealiseerd (periode defensieminister Hillen). Als doekje voor het economisch bloeden van de verplaatsing van de bootverbinding Vlissingen-Breskens kreeg Vlissingen de zorg voor de huisvesting van de mariniers. De verbinding van de tunnel werd uit financieel economisch motief verplaatst richting Terneuzen. We hebben het inmiddels over een tiental jaar geleden. Het typeert direct de snelheid van handelen bij het Rijk. Toch is deze traagheid in dit geval eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want natuurlijk is het beter dat mariniers niet (meer) naar Vlissingen gaan. De beslissing is destijds namelijk veel te snel en ondoordacht zonder overleg met belanghebbenden genomen.
Gunstig bijeffect is nu dat Vlissingen vanwege slecht Rijksbeleid voor de compensatie een zeer gunstige onderhandelingspositie heeft. Over de verliezen en nieuwe kosten wordt niet of nauwelijks gesproken. Die spelen geen rol. De belastingbelater -hoeveel zijn er nog?- betaalt toch wel.
Door Leo kerpel op
Beste meneer Tillaar, inderdaad als de leiding bij verandering niet het goede voorbeeld geeft, dan verandert er weinig. Denkt u dat de leiding graag zou willen verhuizen en dat het argument minder mariniers nu echt het argument is? Minder mariniers betekent minder leidinggevenden, dus er bestond een kans dat overtolligheid ontstond. Wat doe je dan als ambtenaar, dan ga je op zoek naar argumenten die er voor zorgen dat de verhuizing niet door gaat. En wat zou er gebeuren met Nederland als er tijdelijk minder mariniers zouden zijn? Internationale taken in gevaar? Imagoschade van Nederland omdat we een pas op de plaats moeten maken? Leiding geven is besluiten nemen ook in moeilijke tijden, ook als het tegenzit en er ontslagen moeten volgen. Dat is Leiderschap. Vlissingen en Zeeland worden met een “kluitje in het riet gestuurd” en worden met een incidentele compensatie weer “in de rangen gezet”. Jammer, maar het is niet anders en de “vrede” is weer getekend.