of 63623 LinkedIn

Zeeland: Den Haag moet afspraak over kazerne nakomen

De Zeeuwse partijen wijzen erop dat er een onvoorwaardelijke overeenkomst ligt voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. ‘En de uitvoering van die overeenkomst heeft geleid tot soms ingrijpende besluiten: mensen hebben hun huis moeten verlaten, bedrijven zijn verplaatst, een camping is verplaatst.’
2 reacties

Provinciale Staten van Zeeland vragen de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de afspraken over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen worden nagekomen. De schriftelijke oproep aan de leden van de Tweede Kamer is door alle partijen in Provinciale Staten ondertekend.

Onvoorwaardelijke overeenkomst
De Zeeuwse partijen wijzen erop dat er een onvoorwaardelijke overeenkomst ligt voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. ‘En de uitvoering van die overeenkomst heeft geleid tot soms ingrijpende besluiten: mensen hebben hun huis moeten verlaten, bedrijven zijn verplaatst, een camping is verplaatst.’

Leegloop
Vorige maand lekte uit dat Defensie de komst van de kazerne naar Zeeland mogelijk niet wil laten doorgaan. Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet naar Vlissingen willen verhuizen vanuit hun huidige standplaats Doorn (Utrecht). Volgens Provinciale Staten is dat geen reden om van het plan af te zien. ‘In 2012 is bijvoorbeeld al overwogen dat verplaatsing zal leiden tot een verminderd personeelsbestand, maar dat dat effect tijdelijk zal zijn.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Met Vlissingen en Den Helder zitten de Mariniers in uithoeken van het land. In Doorn zit men centraal. En waar moet men gaan oefenen met hun rupsvoertuigen? Nu gaan ze naar de Leusderheide. Zeegebonden oefeningen kan men al doen bij Den Helder en op Texel. Daarin biedt Zeeland ook geen toegevoegde waarde. En als men naar Den Helder moet, zal dat per helikopter moeten, want 4,5 uur in de trein is echt te lang.
Het was een door CDA'er Hillen niet doordacht besluit puur om de achterban tevreden te stellen.
Ik zou zeggen dat het verhuizen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar Vlissingen eens moet worden overwogen. Eens onderzoeken waarom dit niet zou kunnen. Het terrein is al beschikbaar en ambtenaren kunnen prima telewerken.
Door Harold op
De hele gang van zaken rond de verhuizing van de marinierskazerne verdient geen schoonheidsprijs, maar onze staatssecretaris, mw. Visser verdient alle lof voor haar dappere en verstandige houding!! Onze krijgsmacht en de provincie Zeeland zijn gebaat bij doordachte besluiten. Het probleem voor onze mariniers (en onze samenleving) is dat er ooit “A” is gezegd op grond van een "overheidsbrede" afweging in plaats van een zuivere krijgsmachtgerichte afweging. Beginnersfout #1 op het gebied van Defensie- en veiligheidspolitiek is belangen van derden (lees o.a. werkgelegenheid voor burgers crëeren, lokale economie stimuleren e.d.) te laten prevaleren boven de primaire belangen van onze krijgsmacht. Een goede geoefendheid van defensiepersoneel en met name van een elite-eenheid als het Korps Mariniers mag nooit worden opgeofferd aan secundaire belangen die niet krijgsmacht gerelateerd zijn! (Denk bijvoorbeeld ook aan uiteindelijke keuzes voor inferieur of minder goed defensiematerieel omdat compensatieorders of werkgelegenheid de doorslag gaven..). Een goede staatssecretaris dient bij een dergelijke constatering ook een keer “geen B” durven te zeggen en dat heeft mevrouw Visser nu gedaan. Aan het nationaal belang van een goed getrainde krijgsmacht mag geen afbreuk worden gedaan door secundaire belangen buiten onze krijgsmacht. Onze mariniers zijn simpelweg niet gebaat bij een kazerne in Vlissingen die veel te ver weg ligt van alle gewenste oefenlocaties en bovendien niet voldoet aan het programma van eisen van Defensie. Het is bovendien een groot misverstand dat mariniers bij het water gelegerd moeten zijn. Het zijn slechts gedeeltelijk "zeesoldaten" maar bovenal elite- infanteristen voor moeilijk terrein en zware klimatologische omstandigheden. Dat neemt niet weg dat amfibische landingen een onderdeel kunnen vormen van hun wijze van transport/aanvoer naar de locatie. Zeeland is veel meer gebaat bij rechtstreekse financiële impulsen door de overheid in bereikbaarheid, stimuleren van startende ondernemers en vestiging van civiele ondernemingen dan vestiging van een kazerne met slechts een beperkt aantal burgerfuncties. Bovendien worden grotere opdrachten en bestellingen voor Defensie doorgaans aanbesteed en dan is het maar helemaal de vraag of de opdracht aan een Zeeuwse onderneming wordt gegund. Vanzelfsprekend geeft de komst van 1800 mariniers en hun gezin een impuls aan de lokale middenstand, maar besef s.v.p. ook dat i.v.m. de reisafstand Doorn-Vlissingen, de regio Vlissingen er circa 1800 werkzoekende partners en kinderen bij zal krijgen. Je kunt jezelf dan ook serieus afvragen of de verhuizing naar Vlissingen wel tot werkgelegenheid leidt. M.i. wordt de belasting van de lokale arbeidsmarkt juist groter. De reisafstand Doorn-Vlissingen is maar liefst 177 km enkele reis, met een reistijd van 1 uur en 45 minuten. Op en neer reizen houdt in alle redelijkheid geen mens vol en ontwricht gezinslevens. Ik wens betrokkenen veel wijsheid toe bij de besluitvorming rond het dossier "Marinierskazerne".