of 59854 LinkedIn

Woonplaatsvereiste wethouders van de baan

Wethouders kunnen voortaan voor onbepaalde tijd ontheffing krijgen van de plicht om in de gemeente te wonen waarin zijn werken. Deze verspoeling geldt ook voor gedeputeerden. De Tweede Kamer gaat dinsdag akkoord met de wetswijizging die dit regelt.

Wethouders en gedeputeerden kunnen voor onbepaalde tijd ontheffing krijgen van de plicht om in de gemeente of provincie te wonen waarin zijn werken. De Tweede Kamer gaat akkoord met deze versoepeling. De stemming is volgende week, maar de coalitiepartijen en GroenLinks hebben deze week al hun steun uitgesproken voor de wetswijziging.

Vereiste uit wet

Gemeenteraden moeten nu jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van het zogeheten woonplaatsvereiste. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Provinciale Staten moeten dat volgens de Provinciewet doen voor gedeputeerden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dit vereiste uit beide wetten halen.

 

Lokale autonomie

Daarvoor krijgt ze voldoende steun van de Tweede Kamer. Het is goed om de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste over te laten aan gemeenteraden en Provinciale Staten, vinden D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit doet volgens de partijen recht aan de lokale en provinciale autonomie.

 

Wortelloos

Ook GroenLinks vindt het terecht dat gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten over de ontheffing. Vooral in kleine gemeenten is het volgens Nevin Özütok (GroenLinks) moeilijk om goede kandidaten te vinden. De PVV is geen voorstander. Volgens Martin Bosma leidt de versoepeling er toe dat gemeenten en provincies bestuurd gaan worden door ‘wortelloze mensen’.

 

Externe voorzitters

In hetzelfde wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gegeven om externen commissievergaderingen in raden en Staten te laten voorzitten. In ieder geval VVD en D66 zijn voorstander: een externe voorzitter kan de werkdruk van raads- en Statenleden verminderen, stelde onder meer Albert van den Bosch (VVD). De voormalig burgemeester van Zaltbommel diende in maart een motie in om dit te bewerkstelligen, die werd aangenomen. Özütok ziet dat voordeel ook, maar ze zou het ongewenst vinden als er een circuit van betaalde beroepsvoorzitters zonder lokale binding ontstaat. Minister Ollongren is daar niet bang voor.

 

Motie

Özütok wil dat de minister de Kamer periodiek informeert of en hoe gemeenten en provincies gebruik maken van de – verruimde – wettelijke mogelijkheden. Daarbij gaat het om zowel de versoepeling van het woonplaatsvereiste als de mogelijkheid om externe commissievoorzitters in te schakelen. Daartoe diende ze tijdens het Kamerdebat een motie in, waarover dinsdag wordt gestemd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans de Graaf (Gemeenteraadslid en oud-wethouder) op
Het wethouderschap wordt steeds meer een baantje voor zgn. carrièrewethouders, eigenlijk een soort superambtenaar. Lokale betrokkenheid is blijkbaar niet meer belangrijk. Hoe zou het nu toch komen dat de inwoners steeds verder vervreemd worden van de lokale politiek.
Door J. de Niet (fin. adviseur) op
Deze discussie kon je 20 jaar nog wel voeren toen het nog barste van de kleine gemeenten. Inmiddels is een enorme fusiegolf in gemeenteland geweest zodat het woonplaatsbeginsel helemaal niet geschrapt hoeft te worden. Bovendien vind ik het beter dat bestuurders, maar ook topambtenaren, wonen in de gemeente waar zij werken. Ontheffing alleen bij verhuisperikelen.
Door Niermala (Ambtenaar) op
B&W moeten in de plaats wonen waar zij de gemeente besturen. Ze moeten ook de regels en gevolgen van het beleid ervaren die de inwoners ervaren, dan pas kunnen ze adequaat hierop inspelen. Ook moeten zij vaker naar buiten om in gesprek te gaan. Dit gebeurd veels te weinig.
Door Andreas Dijk op
Burgemeesters en wethouders moeten gewoon wonen in de gemeente die zij besturen. Dan ondervinden zij ook zelf de gevolgen van hun eigen beleid. Redelijke overgangstermijn voor verhuizing is wat mij betreft geen probleem.
Door Cobie otto (Lid van steunpunt b o z ) op
Ik vind dat je uit je woonplaats moet komen om de problemen op telossen
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Als je niet woont in de eigen gemeente leer je de stad met bewoners ook nooit kennen. Een slechte zaak voor de lokale democratie !
Door Heuvelmans op
Slechte ontwikkeling. Wethouders van buiten hebben weinig tot geen affiniteit met de gemeente waarin zij werken. Het worden pure managers, zonder inlevingsvermogen tot de burgers van de gemeente waar zij werkzaam zijn.
Alles te danken (wijten) aan het dualisme van prof. Douwe Jan Elzinga. Deze man heeft meer kapot gemaakt dat u en mij lief is.
Door Harm (ambtenaar) op
... en dan ook maar meteen de raadsleden???
Leve de lokale "democratie"!
Door Jan op
Dan ook maar voor de burgemeester. Waarom zou die wel,perse in de gemeente moeten wonen? Omdat hij de openbare orde doet? Onzin. Hij wordt toch zo nodig vervangen door de loco burgemeester? En die kan dus voortaan buiten de gemeente wonen. Het gaat er maar om dat de burgemeester of loco burgemeester goed bereikbaar is. En dat hij een betere voeling heeft met wat er in de gemeente speelt als hij er woont, is ook overdreven. Hij is er overdag toch? Voor de wethouders is dit blijkbaar ook geen punt meer.