of 59903 LinkedIn

Woonplaatsvereiste burgemeesters wordt verruimd

Het woonplaatsvereiste voor burgemeesters wordt verruimd. Zij mogen maximaal drie jaar buiten de gemeente wonen waar hij of zij is benoemd. Commissaris van de Koning kunnen de nu geldende ontheffing van een jaar, twee keer met een jaar verlengen. Hiertoe heeft de Tweede Kamer besloten.

Burgemeesters mogen maximaal drie jaar buiten de gemeente wonen waar hij of zij is benoemd. Stemmingen over herbenoeming van burgemeesters, gedeputeerden en wethouders moeten uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Commissarissen van de Koning (CdK’s) en burgemeesters krijgen geen wettelijk recht om op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen van coalitieonderhandelingen.

Veegwet

Hiertoe heeft de Tweede Kamer deze week via diverse amendementen en moties besloten bij de stemming over het wetsvoorstel ter wijziging van institutionele bepalingen van het decentrale bestuur. De Eerste Kamer besluit eind deze maand wanneer zij het wetsvoorstel – een zogeheten veegwet – behandelt.


Korting vergoeding

Het parlement heeft ook besloten dat er geen externe commissievoorzitters in raden en Staten mogen worden benoemd en dat wethouders en gedeputeerden geen wettelijk recht krijgen om als adviseur in de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester dan wel CdK zitting te nemen. Spookraads- en statenleden zullen worden gekort op hun vergoeding. Voor Prinsjesdag moet minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) met een wetsvoorstel komen die dit regelt. De Kamer steunde de motie van PvdA-Kamerlid Mannon Fokke om lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding als zij zelden tot nooit acte de présence geven.


Ontheffing woonplaatsvereiste

Burgemeesters kunnen nu nog van de gemeenteraad hooguit een jaar ontheffing van het woonplaatvereiste krijgen. De Kamer heeft nu via een amendement van VVD, PvdA, SP, CDA en D66 besloten dat de Commissaris van de Koning de ontheffing twee keer met een jaar kan verlengen. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een bijzonder geval. Ook moet de CdK advies inwinnen bij de gemeenteraad.


Formatieproces

Het recht van burgemeesters en CdK’s om tijdens collegeonderhandelingen over het verloop ervan te worden geïnformeerd, wordt dankzij een door VVD, PvdA en SP ondersteund amendement van D66 uit de wet geschrapt. De beoogde coalitiepartners staat het tijdens het formatieproces wel gewoon vrij om de burgemeester of CdK te infomeren of om advies te vragen.


Herbenoeming

Ook het wetsvoorstel dat stemming over (her)benoeming of ontslag van gemeentelijke en provinciale bestuurders hoofdelijk zou moeten plaatsvinden, gaat niet door. Een door de Kamer aangenomen amendement van PvdA en VVD bepaalt dat stemming over (her)benoeming van bijvoorbeeld een burgemeester, wethouder of gedeputeerde schriftelijk moet plaatsvinden. Dit wordt expliciet in de wet opgenomen.


Adviseur vertrouwenscommissie

Wethouders en gedeputeerden krijgen geen vanzelfsprekend recht om adviserend lid te zijn van de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester dan wel een nieuwe CdK, zo heeft de Kamer verder besloten dankzij een amendement van D66, PvdA, VVD en SP. De raad is vrij om een wethouder al dan niet als adviseur toe te voegen aan de vertrouwenscommissie. Ook Provinciale Staten mogen zelf beslissen of een gedeputeerde mag meedenken. Minister Plasterk wilde een rol voor wethouders en gedeputeerden in de vertrouwenscommissie wettelijk vastleggen.


Zonder binding

Het plan van de minister om raads- en Statencommissies te laten werken met externe commissies kon evenmin op steun van de Kamer rekenen. Een door de Kamer aangenomen SP-amendement heeft daar een stokje voor gestoken. De SP vreesde dat met de komst van externe voorzitters de deur wordt opengezet voor betaalde voorzitters die in diverse gemeenten en provincies aan de slag gaan zonder enige binding te hebben. Dat vindt de Kamer ongewenst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het eerste dat Jan van Zanen deed na zijn benoeming in Utrecht was een huis huren om dicht bij ZIJN stad te zijn.

Dat is betrokkenheid en die betrokkenheid wordt door de bewoners zeer gewaardeerd.
Burgemeesters en wethouders hebben een zeer belangrijke voorbeeldfunctie om hechte steden en wijken te realiseren.
Door robert (ambtenaar) op
Mocht het er nog eens van komen dat de burgemeesterbenoeming een gevolg is van democratische besluitvorming (benoeming door raad, verkiezing door burgers), zijn dit achterhaalde standpunten. Wie kiest nu iemand die niet in de gemeente wil wonen die hij gaat 'leiden', hoezo geen invloed van burgermeesters bij het vormen van een collegeprogramma (het is zijn programma waar hij zijn wethouders bij zoekt), etc. Van een partij als d66, maar wel de PvdA had men juist mogen verwachten dat andere mogelijkheden om de politieke inhoud van de functie van een burgemeester en daarmee het pad begaanbaarder maken na een verkiezing van die functionaris te effenen? Gemiste kan (of een achtergehouden agenda's?).
Door Marcel Baijens (Griffier) op
De woonplaatsvereiste is een achterhaalde regeling. Laat het onderwerp van afspraak tussen raad en (kandidaat) burgemeester zijn. Er zijn genoeg argumenten om de burgemeester in de standplaats te laten wonen, maar ook genoeg argumenten om in concrete situaties hier anders over te (kunnen) denken.
Door Marcel (Denker/Performer) op
Is er niet een leegstaande bunker beschikbaar ook goed voor de beveiliging, van zo'n belangrijke functie. En geen stenen door het raam.
Door Nobby (animal cop) op
Waarom kan er ook niet gekort worden op leden van de Tweede en Eerste Kamer die niet op komen dagen bij de vergaderingen waarvoor zij door het volk benoemd zijn om hun belangen te behartigen? Hier wordt door het Rijk met twee maten gemeten. En dan het gedoe met die burgemeesters. Het oprekken van de termijn is een lapmiddel en de daaraan gekoppelde voorwaarden zullen in de praktijk een wassen neus zijn. Ik vind het vriendjespolitiek. Beter is dat elke gemeente een ambtswoning heeft voor de burgemeester. Klaar is kees.
Door Gerrie op
Ex-burgemeesters zijn de grootste wachtgeldslurpers.
Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
Prima, deze nieuwe voorstellen.

Spookraadsleden en -statenleden zijn een doorn in het oog van de democratie.
En het is formeel ook juist dat wethouders geen rechtstreeks betrokkenheid krijgen bij de benoeming van een nieuwe burgemeester. Moet louter zaak van de raad blijven. Geen Van Rey-toestanden meer!

Dat er clementie getoond wordt met de verhuisplicht van de burgemeester is kwestieus. Eén jaar zoeken naar nieuwe woonruimte moet normaliter toch te doen zijn. Het argument dat het huis moeilijk te verkopen is, anders dan onder (zelf ingeschatte) waarde is niet valide, aangezien in de nieuwe gemeenten ook de huizen in waarde zijn gedaald. Het is eerder een reden om de familie niet te belasten. Kan ik me als reden voorstellen, maar ambieer dan geen baan als carrière-burgemeester.
Wat te doen met de burgemeesters die inmiddels na 3 jaar nog niet zijn verhuisd (die zijn er!)? Ontslag?