of 60220 LinkedIn

Wobber krijgt kort-door-de-bocht antwoord

Hoogeveen gaat wobber Nicky Hoogbach uit Den Haag zo-kort-door-de-bocht-als maar kan antwoorden. 'We laten osn niet gek maken, deze meneer is alleen maar uit op de wettelijke schadeclaim'.

Zie voor gevraagde informatie onze website; zie voor gevraagde informatie www.hoogeveen.nl; Zie voor gevraagde informatie www.hoogeveen.nl ; Zie voor gevraagde informatie… enz enz. Het is deze formulering die Nicky Voorbach uit Den Haag opvallend vaak zal tegenkomen als de gemeente Hoogeveen zijn wob-verzoek eenmaal heeft beantwoord.

Efficiëntie is nog geen pesten
Het lijkt op pesten, maar gemeentewoordvoerder Hans Vonk houdt het eerder op efficiënt werken. ‘Als de informatie openbaar te vinden is, dan mogen wij daar naar verwijzen. Kort door de bocht, maar geheel binnen onze plicht tot het geven van openheid’.


Toedracht

Wat is er aan de hand? Voorbach vroeg Hoogveen op 16 september via een wob-verzoek alle sinds 1988 afgehandelde vergunningen aan hem op te sturen. Dit inclusief grondslag en originele aanvraag en gemaakte kosten. En als dat niet genoeg werk was, wilde hij ook nog alle bezwaarschriften tegen afwijzing en opnieuw de kostenplaatjes.


Afkopen mag

En dat allemaal binnen de gestelde termijn van vier weken. Zo niet dan volgt een schadeclaim, daarover laat Voorbach geen twijfel bestaan. Afkopen van deze claim kan ook: ‘mocht de gemeente niet binnen de wettelijke termijn gehoor kunnen geven, dan ben ik bereid om tegen een compensatie mijn recht op informatie in te trekken’.


Chantage

Niet alleen de omvang van het verzoek, ook die laatste formulering zit de gemeente Hoogeveen niet lekker, zo laat Vonk diplomatiek weten: ‘We hebben hier overduidelijk te maken met een persoon die het niet om de informatie gaat, maar die slechts uit is op de wettelijke vergoeding als wij de gegevens niet of te laat leveren’. Hij spreekt van schaamteloze chantage.


We-Laten-ons-niet-gek-maken

Maar de gemeente liet zich niet kennen en zette de betreffende afdeling aan het werk. ‘We zullen aan onze informatieplicht voldoen, zij het zo summier mogelijk. We laten ons niet gek maken. Deze meneer krijgt zeer kort door de bocht antwoord op zijn wob-verzoek. Waar mogelijk verwijzen we naar ons website of andere bronnen’.


Geen reactie of toelichting

Hoogeveen heeft de aanvrager per mail op de hoogte gesteld van de ontvangst van het verzoek en toegezegd binnen vier weken te zullen reageren. Indien nodig kan deze termijn nog eenmaal met vier weken worden verlengd. Voorbach heeft niet gereageerd op de gemeentelijke mail en was ook daarna voor Binnenlands Bestuur niet bereikbaar voor een toelichting op zijn Wob-verzoek. Maar hij kan gerust zijn. Hij krijg de informatie zeker, of anders toch in ieder geval de link waar hij deze kan vinden: www.Hoogeveen.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door August Biels (gewezen ICT ambtenaar) op
Grappig hoe trots de gemeente Hoogeveen is omdat ze meneer (of mevrouw) Voorbach te grazen hebben genomen. Terwijl eigenlijk hier de Wet Dwangsom eindelijk z'n doel bereikt: de gemeente zorgt dat openbare informatie ook openbaar, en gemakkelijk te vinden is. Punt uit.

Als alle gemeentelijke informatie openbaar en eenvoudig te vinden zou zijn, dan zouden de Voorbachjes van deze wereld geen enkele kans maken. En alle burgers konden tevreden zijn met alle beschikbare informatie, met de transparante gemeente.

Kennelijk zijn de Voorbachjes van deze wereld nodig geweest om die transparantie te bereiken. Schandalig natuurlijk, want die transparantie zouden gemeenten zelf moeten willen bereiken.
Door Piet (adviseur Handhaving) op
We blijven alsmaar hangen in de zelfde discussie.
Maakt men misbruik of gebruik van ons recht om informatie op te vragen. Een antwoord heb ik zo 1,2,3, niet. Maar wel de oplossing. laat de verbeurde dwangsom bij niet tijdig beslissen storten op de rekening van een goed doel. Ik weet dan 100% zeker dat hetr aantal Wob verzoeken met 95% af zal nemen :-)
Door Myconius op
Deze Nicky Voorbach heeft op dezelfde dag hetzelfde WOB-verzoek bij verschillende gemeenten ingediend, allemaal met het aanbod dat zijn verzoek afgekocht kon worden.

Ik weet niet aan welke regels een WOB-verzoek gebonden is, maar het Haagse adres dat dhr Voorbach opgeeft is niet het zijne. Vermoedelijk woont hij in werkelijkheid Rotterdam.

De gemeente Gemert-Bakel laat het op een rechtszaak aankomen. Zelf denk ik dat de methode van Hoogeveen effectiever is; want aangezien dhr Voorbach om enkele honderdduizenden documenten vraagt, is het onwaarschijnlijk dat hij gaat controleren of de gevraagde documenten idd op de website staan.

Overigens kan de gemeente ook een rekening naar dhr Voorbach sturen, aangezien hij de informatie in tweevoud (digitaal én analoog) wil hebben. Dat is geen wettelijk recht, en dus mag de gemeente kosten in rekening brengen. Wanneer men de leges hiervoor op 10 euro per document vaststelt, moet hij circa 1 miljoen betalen. Een voorschot eisen van 10% is dan alleszins redelijk.

Mijn tip is dus voor de digitale informatie naar de website te verwijzen, en voor de schriftelijke kopieën een rekening van een ton te sturen. Ik heb zo het vermoeden dat dhr Voorbach dan zijn chantagepoging zal staken.
Door peter op
@ TIP - de cijfers over betaalde vergoedingen spreken uw beweringen volledig tegen.
Er zijn overigens ook personen die geld verdienen doordat de overheid bepaalde informatie niet voldoende vrijgeeft
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Er zijn gewoonweg burgers in onze samenleving die door hebben dat zij met dergelijke aanvragen een volledig inkomen kunnen bemachtigen. Het geld ligt op straat....! Groot gelijk, bij notoire gevallen gewoon doorverwijzingen sturen. Zelf de kosten laten maken van uitprinten waar zij vinden dat dit nodig is. Een goede besparing voor de maatschappij!
Door peter op
Waarom gaat men er per definitie van uit dat dit een onterecht verzoek is? Alle verguningen bekijken kan ook nuttig zijn als je bevoordeling van bepaalde partijen vermoedt of ongeoorloofde samenspanning van gemeente en een bepaalde partij.
En is het geoorloofd de aanvrager publiekelijk te kijk te zetten terwijl BB hem gewoon als niet bereikbaar aanmerkt (ipv onwillig).
Door p op
@Fritz

-Hoe kan het zo zijn dat de informatie dan zo moeilijk te vinden is dat allerlei charlatans kunnen cashen? Is de informatiehuishouding dan op orde?

-U strooit met leuke cijfers, kan u dat ook staven met gegevens. Enne om hoeveel aanvragen gaat het dan?
Door Fritz op
Hoeveel voorbeelden heeft de minister eigenlijk nodig om te komen tot reparatiewetgeving. Openbaarheid van informatie is een groot goed, maar als je vervolgens moet constateren dat 90% van de verzoeken eigenlijk enkel gaan om het binnenroeien van gemeenschapsgeld! dan is toch duidelijk dat de wet zijn doel een beetje voorbij schiet.
Door Hagenees op
Als ik naar de gemeente Den Haag bel voor info, word ik regelmatig doorverwezen naar de website. Die info staat er nooit op, want als dat zo was geweest had ik niet gebeld. De mensen aan de telefoon hebben zelf geen idee wat er wel en niet op de website staat.
Door Eric Immink op
Bij misbruik is een dergelijke reactie voldoende. De beste mogelijkheid is de Wet Dwangsom en Beroep niet van toepassing laten verklaren voor een WOB-verzoek.

In veel reacties ook door ambtenaren die ik spreek willen de WOB afschaffen. Misbruik van de WOB is een probleem, maar het niet openbaar maken van informatie is een nog veel groter probleem. Op hoger niveau hebben mensen als Snowden aangetoond dat het van belang is de overheid te kunnen controleren. Dit is de basis van de democratie.