of 61043 LinkedIn

Windmolen splijt politieke partijen

Dat is één van de opvallende uitkomsten uit een onderzoek door Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur naar de beleidsvoorkeuren van lokale en provinciale volksvertegenwoordigers. Vergeleken werd de positionering van raadsleden met die van hun eigen politieke partij in de provincies aan de hand van door onderzoekers van DeStemVan opgestelde stellingen.

Onderzoek leert dat binnen politieke partijen niet altijd dezelfde standpunten worden ingenomen. Zo zit er licht tussen het lokale en provinciale partijbeleid ten aanzien van windmolens.

Linkse provinciale partijen zoals GroenLinks, SP en de PvdA zijn een uitgesproken voorstander om vaker referenda te organiseren. Raadsleden van dezelfde partijen hebben daar echter een andere mening over. Die zijn het overwegend niet eens met de stelling ‘vaker een referendum organiseren.’

Dat is één van de opvallende uitkomsten uit een onderzoek door Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur naar de beleidsvoorkeuren van lokale en provinciale volksvertegenwoordigers. Vergeleken werd de positionering van raadsleden met die van hun eigen politieke partij in de provincies aan de hand van door onderzoekers van DeStemVan opgestelde stellingen.

In totaal deden 1542 raadsleden aan het onderzoek mee. Opvallend is ook de uitkomst dat raadsleden en inwoners voor nieuwe windmolens zijn, terwijl provinciale partijen overwegend tegen zijn. Raadsleden blijken overwegend wel nieuwe windmolens in de provincie te willen, provinciale partijen overwegend niet.

Links-rechts dynamiek
Opvallend is volgens de onderzoekers dat voor provinciale partijen plaatsing van windmolens een klassiek linksrechts thema is. ‘Er is een sterke correlatie tussen de mening op deze stelling en de mening op andere stellingen over thema’s zoals bereikbaarheid – openbaar vervoer of wegen – en verantwoordelijkheid van provinciaal bestuur. Bijvoorbeeld: rechtse partijen zoals de VVD zijn uitgesproken tegen nieuwe windmolens en vooral voor investeren in wegen. Terwijl bij linkse partijen zoals GroenLinks deze dynamiek in tegengestelde richting zichtbaar is’, aldus de onderzoekers.

Bij raadsleden van landelijke partijen blijkt dat verband veel minder sterk. ‘Van de links-rechts dynamiek is voor de raadsleden van landelijke partijen minder sprake. Het is niet automatisch zo dat als een raadslid voor windmolens is, hij voor de aanleg van extra wegen is. Deze beweging is het duidelijkst bij het CDA en de VVD. De provinciale partijen van het CDA en de VVD zijn tegen nieuwe windmolens. De raadsleden van de VVD en CDA zijn juist voor nieuwe windmolens.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (-) op
Zeewindmolens zijn de sluitpost! van de transitie. Dus is het vanzelf de duurste wijze van transiteren. Van een goede sluitpost is zonodig veel beschikbaar en alle andere haalbare maatregelen zijn goedkoper.

Energiebesparen behoeft de hoogste prioriteit. Waar is de "Ladder van Lansink", die er ooit was voor afval?
BEV: Besparen, Efficienter, Vergroenen. Er wordt te weinig gebevt.

Zolang winkeldeuren - bij koude - nog mogen openstaan, lijkt transitie me vooral een zaak van politiek dan noodzaak.

Kolencentrales zijn fraaie dingen, zolang ze stilstaan. Steenkool en diamant zijn de meest zuivere vorm van CCS (opslag van C).
Door Koos op
Windmolens zijn vreselijk duur, zeker die op zee vragen enorme investeringen en dankzij waanzinnige subsidies zijn ze rendabel gemaakt.
Boeren vervangen graag al na 8 jaar een goed werkende windmolen omdat dat netto flink geld oplevert!
Waar zijn we mee bezig? Subsidiëren van een industrie? Het milieurendement blijkt verwaarloosbaar en de schade aan roofvogels en vleermuizen enorm, vooral de dwergvleermuis blijkt verrassend vaak dood onder de windmolen te vinden te zijn.
En dan is er een (kolengestookte?) energiecentrale nodig om de wind-arme uren op te vangen.
Ik was ooit voorstander, nu niet meer.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik mis nog steeds een objectief onderzoek waarin de voor- en nadelen aan het licht komen. Welke gevaren leveren windmolens op voor vogels ? Waarom geen doelgericht beleid om windmolens langs snelwegen en op bedrijventerreinen te bouwen ? En wat is het milieurendement ?
Door Ruud Grondel (Wethouder) op
Dit illustreert een fenomeen dat me al meer is opgevallen. Hoe groter de afstand van de werkvloer hoe meer invloed van spraakmakende inspraak die niet automatisch breed gesteund is. Politici die op een kleinere schaal opereren kunnen beter inschatten wat het gewicht en draagvlak van protest is. Zie windmolens in Noord- Holland.
Door henk op
Nederland moeten stoppen met windmolens. Ze brengen veel schade toe aan onze leefomgeving, leveren geen echte bijdrage aan een beter milieu en roepen bij veel burgers weerstand op. Nederland moet gebruik gaan maken van de nieuwste zonne-technologie (0.a. via glas, wegdek, dakpannen, verf) en meer werk maken van energiebesparing.