of 61441 LinkedIn

Willekeur, intimidatie en cliëntelisme in Gemert-Bakel

Oud-wethouder Harrie Verkampen
Oud-wethouder Harrie Verkampen
10 reacties
Toenmalig wethouder, en huidig fractievoorzitter Harrie Verkampen (CDA) van Gemert-Bakel heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Dat blijkt uit onderzoek van BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. In november zei Verkampen nog dat hij opstapt als zou blijken ‘dat ik niet integer heb gehandeld’.

Champignonkwekerij
In november 2009 schreef Verkampen in een brief dat de gemeente een bouwvergunning had verleend aan een champignonkwekerij, terwijl die vergunning helemaal niet was verleend. De brief was opgesteld om het bedrijf te helpen subsidie te verwerven. Deze kwestie is overigens maar een van de vijf dossiers die BING heeft onderzocht. Volgens BING is daarbij ‘meermaals in strijd of op gespannen voet met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, de Awb, de Gemeentewet en de gedragscodes (voor bestuurders en ambtenaren; BB) gehandeld.

Geloofwaardigheid
BING velt niet alleen een hard oordeel over Verkampen, die bijna 25 jaar wethouder Ruimtelijke Ordening was. In de hele bestuurscultuur en bestuurlijke handelwijze was soms sprake van ‘willekeur, vooringenomenheid en (de schijn van) cliëntelisme. Dit tast de integriteit, de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur aan.’

Ondernemende gemeente
Ook toenmalig burgemeester Jan van Maasakkers wordt niet gespaard. Samen met Verkampen waren ze volgens BING de drijvende krachten achter ‘een ondernemende gemeente’ die regelmatig bewust de grenzen van de wet opzocht of overtrad. De bestuurders deden dat vanuit de gedachte dat anders geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waren. BING noemt dit ‘niet alleen misleidend, maar aantoonbaar onjuist’. De voormalig burgemeester wordt verweten dat hij in verschillende situaties het inzicht en overzicht over de feiten in dossiers had of kunnen hebben, ‘maar heeft nagelaten deze verantwoordelijkheid te nemen’.

Omkoping
In Gemert-Bakel heeft de ‘onvoldoende adequate dossiervorming’ een ‘negatieve invloed’ op de transparantie en controleerbaarheid van besluitvormingsprocessen. Dit geldt ook voor het gronduitgiftebeleid voor bedrijfskavels, inclusief uitgiftecriteria. Wethouders gingen gesprekken aan met externen zonder dat daarvan verslagen werden gemaakt. De bestuurders maakten zich volgens BING daardoor kwetsbaar voor integriteitsrisico’s, variërend van omkoping tot onterechte beschuldiging van bepaald gedrag.

Papieren bestaan
Gedragscodes voor bestuurders en ambtenaren leiden in Gemert-Bakel een papieren bestaan en zitten in de dagelijkse praktijk ‘onvoldoende “tussen de oren”’. De gemeente definieert integriteit op een enge manier als ‘het jezelf niet verrijken’. Volgens BING komt deze visie voor uit de ambtelijke en bestuurlijke cultuur van de ‘afgelopen decennia’ bij de gemeente.

Intimiderend
Uit interviews die BING heeft gehouden blijkt dat Verkampen vaak een doelredenering hanteerde, waaraan de argumenten ondergeschikt werden gemaakt. ‘Door meerdere geïnterviewden is verklaard dat de toenmalig portefeuillehouder geen redenen wilde horen waarom iets niet kon, maar vooral wilde horen waarom iets wél kon (…)’. Daarbij bezondigde hij zich ook aan intimiderend gedrag: handhavingsambtenaren durfden in 2008 niet meer in gesprek met hem.

Lees hier het BING-onderzoek

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door 0492 op
Wat Verkampen heeft gezegd is: "ik stap op als blijkt dat ik stelselmatig niet integer heb gehandeld". De valsheid in geschrifte is direct toegegeven, maar begrijpelijk als je het verhaal erachter kent. Desalniettemin had dit niet moeten gebeuren.

Dat hier het kopje "Omkoping" wordt gebruikt, waarvan geen enkele sprake is, is ronduit schandalig!

Alles wat niet duidelijk op papier is vastgelegd wordt door BING uitgelegd in het nadeel van Verkampen. Er worden conclusies getrokken die ze niet hard kunnen maken.
Door JosS (Crisismanagement) op
Beste M. Dreissen,

Het gaat niet om 2 burgemeesters maar om 1, de zittende burgemeester is net begonnen en petje af. Heel professioneel hoe hij gisteravond leiding gaf aan de vergadering. Ik ben heel erg geschrokken van het niveau van een aantal fracties, CDA, PVDA en VVD. Deze zijn echt niet geschikt om een gemeente te besturen. Daarin tegen was het pleidooi van Mevr. Steeghs (Dorpspartij) wel heel erg goed en stak ver boven de rest uit.

Dat het landelijke CDA hier niet iets aan gaat doen, ze hebben 19 jaar een Wethouder laten zitten die er werkelijk een zooitje van gemaakt heeft en valsheid in geschrifte. De Greenery heeft daarop 2 milj betaald aan een bedrijf. Ik mag hopen dat deze bij de gemeente een claim neerleggen om dat terug te vorderen.
Gemert is nu eindelijk na 19 jaar op de goede weg er zit een professioneel college met niveau dat had Gemert heel erg hard nodig.
Door Trijntje Eerder (welstandelijk exterieurcomponiste) op
Jammer dat zo iemand onder de CDA vlag zit. Ik zou bang worden als mijn einde nadert. Maar dit heerschap zal er niet mee zitten om dan van het christendom over te stappen naar een geloof waar geen hel bestaat.
Door Esther Mandelbaum op
Ook dit schrijnende geval zal wel de doofpot in gaan of met de mantel der liefde bedekt worden. En de slachtoffers van dit schurkenbewind staan wederom met lege handen. Het is een schande dat de burger het nog steeds altijd verliest van de overheid, ook al staat de burger óverduidelijk in zijn gelijk.

Zoals ook al uit een uitzending van Zembla bleek (Procederen tot je er bij neervalt) trekt de burger altijd aan het kortste eind.

En ze dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was...
Door Sjoerd Visser op
Zo...en nu op naar Almelo...alwaar de twijfels over de eerlijkheid en handelswijze al veel langer dan 5 jaar duren, en die nodig onderzocht moet worden...door een onafhankelijke commissie.
Door jono sijago (sc) op
alles bruto terug betalen en een boete er bovenop
Door Wim Prange op
25 jaar wethouder Ruimtelijke ordening?

Mijn hemel. Dan zit niet alleen die wethouder hardstikke fout, dat hele gemeentebestuur en gemeenteraad die dit hebben toegelaten hebben enorme bergen boter op hun hoofd!
Door Joschke op
Wanneer komt BING naar de gemeente Den Haag?
Door Ferdinand (kritisch burger) op
Dat dergelijke juridische Nitwits een gemeente hebben bestuurd en dan ook nog politiek aktief kunnen zijn is ontoelaatbaar. Het slechte bestuursimago van gemeenten wordt hiermee allen maar bevestigd. Werk aan de winkel voor de nieuwe burgemeesater van Gemert-Bakel.
Door Ricus Tiekstra (beleidsmedewerker) op
25 jaar wethouder Ruimtelijke ordening!! Dat is vragen om problemen. 25 jaar wethouder is tegenwoordig al bijna 'not done'. Laat staan met dezelfde portefeuille.