of 59199 LinkedIn

Wethouders pleiten voor democratische vernieuwing

17 Wethouders doen een oproep om lokale democratievernieuwing een nadrukkelijke plek te geven in die verkiezingsprogramma’s.

17 Wethouders doen een oproep om lokale democratievernieuwing een nadrukkelijke plek te geven in die verkiezingsprogramma’s. Zij maken zich zorgen over de kwaliteit van de lokale democratie.

De oproep doen ze in een brief aan hun collega’s en aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het betreft een groep wethouders uit het hele land, dwars door alle politieke partijen en bewegingen heen. Zij stellen zich ernstige zorgen te maken over de gevoelens van onvrede, onrust en afkerigheid van de politiek die ze zien bij veel inwoners. ‘Wij voelen ons verantwoordelijk om als publieke ambtsdragers, gekozen en benoemd, een bijdrage te leveren aan het herstel van wederkerig vertrouwen: het vertrouwen van burgers in hun overheid maar ook het vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het wederkerige vertrouwen dat de basis vormt van onze democratie, zowel landelijk als lokaal’, schrijven ze.

Beter luisteren
Democratie is volgens hen de basis van de Nederlandse samenleving, omdat het gaat over de manier waarop er wordt samengeleefd. ‘Mensen met verschillende achtergronden, interesses en belangen leven en werken samen in straten, dorpen, gemeenschappen en netwerken. Daarbinnen zoeken ze steeds meer zelf naar oplossingen in het publiek domein. De gemeente kan beter luisteren en aansluiten bij lokale initiatieven. Een dienstbare gemeente die de lokale gemeenschap centraal stelt in plaats van de partijpolitiek en de vormgeving van de ‘institutionele democratie’ daarop afstemt.’

De briefschrijvers geloven dat bewoners, buurten, wijken en dorpen meer ruimte willen en meer ruimte nodig hebben. En zij willen er als wethouders voor zorgen dat die ruimte er komt.

Daarbij is het huidige systeem voor hen geen doel op zich; veranderingen van regels en instituties sluiten ze niet bij voorbaat uit. ‘Maar het gaat vooral om een verandering van gedrag en houding, ook ons eigen gedrag.’

Gemeentebegroting
Eén van de dingen die ze willen, is direct na de gemeenteraadsverkiezingen samen met de stad of dorp en de raad een maatschappelijk akkoord te maken. Daarin moet dan komen staan ‘wat voor gemeente we willen zijn, maar ook hoe we maatschappelijke opgaven samen oppakken.’

Verder pleiten ze voor een open formatie waarbij de lokale opgave centraal staat, en de keuze voor wethouders ook mede daarop wordt gebaseerd. Bovendien zouden inwoners de ruimte moeten krijgen om minimaal 1 procent van de gemeentebegroting te besteden aan lokale initiatieven.

Inloopuur
Behalve dat ze binnen hun eigen politieke partij of beweging ook het gesprek aangaan over nieuwe vormen van legitimiteit en democratische partijvernieuwing, beloven ze ook te gaan werken aan het eigen democratisch kompas. ‘Eventueel houden we omwille van de toegankelijkheid een wekelijks inloopuur in een buurthuis, bibliotheek of café’, aldus de wethouders.

 

‘Er zijn veel initiatieven rondom vernieuwing van de lokale democratie’, erkent de Ommense wethouder Ko Scheele. ‘Het gaat ons om de verbreding van de discussie en bestendiging van vernieuwingen. Daarom geven we concrete bouwstenen aan, zoals dat maatschappelijk akkoord. Gemeenten kunnen daaruit de bouwstenen kiezen die bij hun passen.’


De brief is onder andere ondertekend door Birgit op de Laak (Horst aan de Maas), Floris Schoonderwoerd (Kaag en Braassem), Frits Westerkamp (Hollands Kroon), Jan Brink (Zwolle), Jan Glastra van Loon (Bernheze), Ko Scheele (Ommen) en Mary-Ann Schreurs (Eindhoven).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Kijker) op
Goede timing! Terwijl politiek Den Haag de beloofde lastenverlichting geruisloos omdraait in de zoveelste verzwaring en elke directe inspraak van de burger de nek wordt omgedraaid, gaan we het hebben over democratie.
Tja, laten de dames en heren politici eerst maar eens proberen te onthouden (ook na de verkiezingen) dat zij de kiezers vertegenwoordigen.
Door Nick Steenkamp (gepensioneerd kabinetschef) op
Wat een prima initiatief om burgers te betrekken bij het lokaal bestuur. Vooral een o p e n formatie, waarbij de lokale opgave centraal staat, is zeer belangrijk. Het recente langdurige "Torentjesoverleg" heeft veel burgers van de politiek vervreemd en gezorgd voor desinteresse, argwaan en nihilisme.
Door Henk Donkers op
Ik lees weer heel veel zure en negatieve reacties. Vind ik erg jammer. Wat heeft het voor zin om te beweren dat het openbaar bestuur "volledig moet worden herzien" zonder aan te geven wat er nu fout is en hoe het wel moet. Negatieve en zinloze dooddoeners, volgens mij.

Ik juich het initiatief van de wethouders van harte toe. De samenleving is niet meer de samenleving van 50 jaar geleden. Maar de samenleving is wel maatgevend en daar moet alles op aansluiten. Je moet dus constant de vraag stellen of de gewoonten en regels nog wel aansluiten bij de samenleving. En ik vind dat deze wethouders dat nu juist heel goed doen.
Dat gaat volgens mij over de regelgeving, de verbindingen in de samenleving en ja, ook over de taak en de rol van het lokale bestuur.
De belangen van de samenleving gaat boven de partijpolitieke belangen terwijl we daar wel vaak in blijven hangen. Ik hoop dat de discussie hierover echt op gang komt en dan is de richting die de wethouders schetsen volgens mij een heel goed uitgangspunt. Het zijn nu kennelijk nog 17 wethouders maar ik hoop dat alle wethouders zich hier bij aansluiten en dat het er dus honderden worden. Ik wens de politiek en vooral samenleving heel veel succes met de discussie.

Door BertG op
Kansloze actie, een brief naar BZK. Er zit daar sinds 6 weken een minister, nota bene van D66 nog wel, die in hoog tempo bezig is de democratie om zeep te helpen.

De wethouders zullen het dus zelf moeten doen. Moeten dan wel rekening houden met tegenstribbelende burgemeesters (Kroonbenoemd, dus schatplichtig aan de regering). Al is dat ook een kwestie van 'poot stijf houden'. Kan zo'n burgemeester zich er niet in vinden, dan stapt hij/zij maar op. In Brunssum begon de victorie!
Door IJComm op
Eens met @Wiersma. Een voorstel om dat te doen staat al in het artikel: 'wethouders worden gekozen'.
Door Criticus op
Vertrouwen moet je verdienen.
Politici maken zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen, maar in plaats van dat vertrouwen te gaan verdienen, moet het systeem veranderen ipv houding en gedrag van politici.
Symptoombestrijding dus.
Precies de reden waarom het vertrouwen verdwijnt.
Door Arie Keppel (wethouder) op
Democratisch bestel is niet het probleem, maar de politici. Deze discussie heeft iets kramperigs, neigt soms naar soort ‘zelfkastijding’. Doe gewoon je werk goed, kijk goed om je heen hoe de wereld in elkaar zit, handel daar naar, en toon ook wat zelfrespect. Aan windvanen heb je ook niks.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Democratische vernieuwing start bij een volledige herziening van de inrichting van het openbaar bestuur.