of 59854 LinkedIn

Wethouders over de miljoenennota en troonrede

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal wethouders om een eerste reactie op de Miljoenennota.

Binnenlands Bestuur vroeg een aantal wethouders om een eerste reactie op de Miljoenennota.

Sharon Dijksma, PvdA-wethouder Amsterdam:
‘Belangrijk is dat het goed gaat met de economie, maar de zorgen van gemeenten worden niet minder. Er zijn grote tekorten in het sociaal domein, in de jeugdzorg. Er zijn zo weinig leraren dat nu wordt gesproken over kinderen pas met 5 jaar naar school sturen. Zeker voor kwetsbare kinderen wil je niet dat ze een jaar later naar school gaan. In hun taalontwikkeling hebben ze dan een jaar achterstand. En leraar is een prachtig vak. Er is straks een groot investeringsfonds en er is in onze stad natuurlijk veel behoefte aan investeringen in infrastructuur met de economische groei en de enorme aanwas van de bevolking. Daar valt niet tegenop te bouwen. In onze infrastructuur is een schaalsprong nodig, maar de uitgaven aan brede doeluitkeringen dalen al jaren. We kunnen niet maar een klein sprongetje maken.’

Wethouder Bas Kurvers (VVD, Rotterdam):
‘Bouwen is belangrijk en dit is een goede eerste stap. Vooral binnenstedelijk bouwen wordt straks belangrijk, dat zijn de moeilijke stukken. Daar hoort ook een meerjarenfinanciering voor openbaar vervoer bij. We hebben woningdeals gesloten, maar de regio is daarin ook belangrijk. We moeten zorgen dat dat effect heeft. We moeten ook in gesprek over grond met ProRail en NS. Daar zitten mogelijkheden. Ik heb in de Troonrede niets gehoord over het dringen op de woningmarkt. Een van de problemen is dat particulieren worden verdrongen door investeerders. Ik heb wel gelezen over maatregelen, maar het is nog afwachten wat ze concreet gaan doen. We moeten eerst gaan bouwen en in de tussentijd moet de kwestie ‘betaalbaarheid’ op tafel komen.’

Rutger Groot Wassink, GroenLinks-wethouder Amsterdam:
‘Ik vond het heel mooi dat de Koning over Market Garden begon, want dat was inderdaad op 17 september. Dat was zowel een tragische als een heldhaftige gebeurtenis. Verder biedt het verhaal veel aanknopingspunten op de gebieden woningbouw, verduurzaming, zorg, arbeidsbeperkten en democratisering. Daar ben ik enthousiast over. De vraag is nu hoe het zich vertaalt in maatregelen. Het zoet komt natuurlijk eerst. Maar er zijn veel interessante aanknopingspunten uit te halen.’


Victor Everhardt, D66-wethouder Utrecht:
‘Schoon milieu en schoon vervoer is het eerst wat me opviel in de Troonrede. Verder worden er ook veel vragen opgeworpen. Het voornemen voor 2020 voor de organisatie van het zorglandschap te maken kan grote impact hebben en daar hebben ze ons ook bij nodig. In de uitvoering komen we nu vaak de zorgverzekeraars tegen, bij het preventieakkoord, aan de voorkant van de organisatie, maar de inrichting van de zorgorganisatie is nieuw voor mij. Ik denk dat het de aankondiging is van iets heel groots. Ik ga dit in het bestuurlijk overleg aan de orde stellen. Dat er steun is voor de schuldhulp is ook mooi. Het investeringsfonds voor 2020 zal helpen voor infrastructuur en wonen, maar ook voor de jeugdzorg en de Wmo? Krijgen we daarmee de begroting sluitend? Er werd gerefereerd aan de meicirculaire, maar die gelden zijn niet structureel. Er is serieus extra geld nodig. De vraag is dus hoe breed dat investeringsfonds is. Ze hebben de gemeenten ook nodig om dat fonds te vullen en dat kan niet als die steeds gaten moeten dichten.’

Arjan van Gils, D66-wethouder Rotterdam:
‘Dat woningbouwfonds is belangrijk om de schaarste aan woningen tegen te gaan. Daarnaast is het innovatiefonds belangrijk voor de kenniseconomie en infrastructuur in Rotterdam. Het gaat erom hoe je over twintig jaar geld kunt verdienen in de haven. In samenwerking met onder meer Delft wordt dat een verdienmodel voor de komende jaren. Ik vind het minder dat het dan weer een jaar duurt voor dat innovatiefonds er is. Er komt eerst een onderzoek. In Rotterdam houden we juist van aanpakken. En de urgentie is hoog. Het aanleggen van warmtenetten duurt lang. De richting van de ideeën is goed. Op het tempo kunnen we straks als voorzitter van de G4 wat meer gaan duwen.’

Maarten van Ooijen, CU-wethouder, Utrecht:
‘De cijfers zijn interessanter dan de Troonrede, maar wat me meteen opviel is de herijking van de zorg in 2020. Ik hoop dat die herijking over de volle breedte gaat, want het moet geen rijksfeestje worden. Pak dus de overgang mee van een oudere die vaak gebruikmaakt van de Wmo en daarna verslechtert en in het verpleeghuis terechtkomt. De gemeenten horen aan tafel te zitten, maar het gaat ook om hoe die wetten samenkomen. Wat gebeurt er als zorg nodig is? Verder is de nieuwe Inburgeringswet van Wouter Koolmees nog in concept. Die is bedoeld om mensen kansen te geven, maar hoeveel mogelijkheden krijgen gemeenten daarin en welke middelen? We hoeven straks niet een failliete inboedel overgedragen te krijgen. De komende maanden kunnen ze daar nog over nadenken en hopelijk is het eindbeeld succesvol en komt er in het integratiebeleid boter bij de vis.’

Rachid Guernaoui, wethouder Groep De Mos, Den Haag:
‘Iedereen lijkt blij en tevreden, maar als ik zie dat er meer geld naar gemeenten gaat, dan wil ik dat ook in de boeken zien. Dat geld hebben we keihard nodig. Niet alleen in het sociaal domein, maar ook in de trap-op-trap-afsystematiek. Misschien blijkt daar straks wel weer een tekort in te zitten. The proof is in the pudding. Ik ben pas echt positief als er extra geld in de Miljoenennota staat. Een investeringsfonds is mooi voor onze grote ambities in mobiliteit, maar eerst zien en dan geloven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank op
Zeg Binnenlands Bestuur,

Jullie weten toch wel dat de regio Eindhoven belangrijker voor de economie is dan Utrecht en Den Haag? Misschien eens verder kijken dan de Randstad de volgende keer?
Door Marco Verhek (Voormalig medewerker gemeente) op
Weer een randstad verhaal als of daar alleen maar gemeenten bestaan. Wanneer houd BB daar eens mee op en besteed het ook aandacht aan het platteland?
Door Rob Jonkman (Wethouder) op
Hebben kleinere gemeenten ook wethouders?