of 59794 LinkedIn

Wethouder weg vanwege naaktfoto's

Wethouder Kok (ChristenUnie) is opgestapt, nadat medewerkers op het gemeentehuis van Oldebroek hem naar afbeeldingen van naakte vrouwen hadden zien kijken.
25 reacties

Wethouder Albert Kok (ChristenUnie) is opgestapt, nadat medewerkers op het gemeentehuis van Oldebroek hem naar afbeeldingen van ontblote vrouwen hadden zien kijken.

Onwerkbare situatie
Dat maakte de gemeente op de Veluwe dinsdagmiddag in een uitvoerige verklaring bekend. Nadat de wethouder was betrapt, ontstond een ,,onwerkbare situatie'', aldus een zegsman. Volgens de gemeente is hij opgestapt omdat de werkdruk hem te veel werd. Kok stapte al op 31 januari op, maar dat was stilgehouden. Hij heeft zijn fout erkend.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
Beste Alex
1 Ik maak geen verschil tussen een ambtenaar en een publieke figuur,hoewel de publieke figuur potentieel in het nadeel is wegens de publieke bekendheid van zijn daden. Een ambtenaar wordt wordt niet geconfronteerd met dit nadeel!
2 Jij trekt de conclusie dat ik van mening zou zijn dat een publieke figuur geen straf zou mogen krijgen. Dit is een onjuiste conclusie.Ik heb dat ook niet gesteld. S.v.p.wel goed blijven lezen!
3 Ik heb gesteld dat zo'n wethouder wordt veroordeeld ( ontslag) zonder Gerechtelijk oordeel,maar reeds is veroordeeld middels de publieke/pers opinie. Dat noem ik de schandpaal
( middel eeuws).
4 In het artikel staat inderdaad weliswaar geen sekse. Maar er is meer pers dan alleen dan "Binnenlands Bestuur". Daar was te lezen dat het om een vrouwelijke medewerkster ging.
5 En omtrent je onderdeel "wachtgel" merk ik op dat insdien U gelijk zou hebben dat in gelijke omstandigheden de Weth wel wachtgeld zou krijgen en een amtenaar niet, ik dit potentieel onjuist zou vinden omdat dit een vorm van rechtsongelijkheid lijkt.

Door Alex (oud-ambtenaar) op
Beste Piet, ik volg Ed in zijn betoog. Je gebruikt woorden als disproportioneel maar reageert niet op zijn en ook mijn verhaal, dat ambtenaren wel in soorggelijke omstandigheden de laan uitvliegen zonder wachtgeld en een wethouder wel degelijk wachtgeld zal ontvangen in een dergelijke situatie. En je vergelijking met de publieke schandpaal lijkt mij ook al niet terecht; immers dan zou een publiek bekend figuur die bijvoorbeeld iemand omver rijdt vanwege zijn naamsbekendheid geen straf mogen krijgen. Ons strafrecht werkt gelukkig wat anders en waarom dan ook niet het civielrecht ? Hoe kom je overigens aan die vrouw die de aangifte heeft gedaan. In het bewuste artikel zie ik geen sekse staan.
Door Bernard Weiss (oud-Wethouder) op
Werkdruk? Typefoutje zeker....
Door Piet (consultant) op
Beste Ed
Dank voor je reactie.Echter nogmaals het gaat mij niet om het onderscheid Wethouder/ambtenaar.Het gaat mij er om dat de onderhavige straf (schaar de consequenties wethouder en ambtenaar gemakshalve even over een kam) buiten
proportioneel is in relatie tot andere straffen. In casu heeft niemand enig persoonlijk nadeel onder vonden,noch dat iemand is bedreigd. Er is slechts een algemene norm van beschaafdheid overtreden, wat velen en velen in het geniep doen. De overtreding is in principe minder ernstig dan bijvoorbeeld overschrijding van de maximumsnelheid. In dat geval kan je anderen in groter gevaar brengen.In casu iet. Ingeval van straf komt er normaliter een Rechter aan te pas. Echter in casu is de publieke schandpaal direct voldoende tot aftreden onder druk van publiciteit.Sorry,walgelijk zo'n schandpaal, walgelijk om een algeheel gewaardeered persoon op zo'n wijze af te rekenen. Kortom heb je een pest aan iemand, probeer hem te betrappen op zo'n voorval en je wordt zonder enige vom van proces het afvoer putje in geveegd. Nogmaals vele overtredingen die zeer aanzienlijk erstiger zijn met aanzienlijk grotere consequenties worden niet of nauwelijks gestraft ( een com van de Kon in N.H.die 100 milj gemeenschapsgeld naar de Filistijnen helpt,of een College van Appeldoorn met 200 milj onnodig verlies).Dat kan allemaal ongestrafd. Daar heeft de vrouw die deze aangifte deed geen weet van.Het is de simpelheid en emotiopnele beladenheid die oorzaak is van deze Rechtsongelijkheid.Ned is dus toch nog een beetje Afghanistan! Overigens wil ik zijn gedrag absoluut niet goed praten. De man is slachtoffer geworden van een moment van domheid(stress) in combinatie met een vrouw die ofwel rancuneus was, danwel appert zijn "val"om haar moverende redenen wenste!
Door Ed van Ooijen (vakbondsconsulent eerste lijn) op
Dag Piet,

Niet geheel toevallig weet ik vanuit mijn rol als vakbondsconsuolent van vier zaken alle details, omdat ik werd ingeschakeld. Éen ambtenaar had zich slechts één kwartier aan "bezichtiging" bezondigd maar vloog toch de laan uit. Dat van die wethouder is ernstiger dan van de ambtenaar. Als bestuurder heeft hij een voorbeeldfunctie. Ook een Nijmeegse wethouder die zich voor het oog van beveiligingscamera's liet afwerken door een vrouwelijk raadslid kwam ermee weg. Overigens zijn de gevolgen voor de CU-wethouder (sic!!) veel minder ernstig dan voor de ambtenaren met strafontslag. Die zaten van het ene op het andere moment met hun gezin zonder inkomen, terwijl de wethouder een riant wachtgeld gaat genieten. Zo werkt dat in het onvolprezen sociale Nederland.
Door Piet (consultant) op
Beste Alex
Voor de goede orde ik maak geen verschil tussen een ambtenaar of Politicus.Ik kan mij ontslag in principe ook wel voorstellen,afhankelijk van de aard, frequentie e.d. Ik kan mij in principe ook de opvatting van Carolien wel voorstellen. ntimiderend naar vrouwen vraag ik mij af? Immes deze vrouw moet echt de P.C van de Wethouder hebben gezocht. Ik ga er van uit dat de Weth niet zo stom was om het ook nog in bijzijn van vrouwern te doen.Kortom dezer vrouw heeft de Weth kennelijk gewantrouwd. De actie tot controle ging uit van de vrouw. Kortom zij heeft het ( om haar moverende redenen ) opgezocht. Derhalve m.i.geen intimidatie van de Weth.Maar ik weet dat je het in zo'n situatie als man gewoon moet afleggen. Ik ben zelf in dat opzicht ook altijd zeer voorzichtig geweest.Als leidinggevende heb je altijd rancuneuze mensen die uit zijn op je val.In casu kan ik dan ook niet aan de indruk ontkomen dat daar hier ook sprake van was, tenzij de Weth bewust porno ( of alleen blote vrouwen?? ) keek in haar bijzijn! In da geval is hij nog stommer dan ik dacht!
Door Alex (oud ambtenaar) op
Uit de personeelspraktijk weet ik van nabij (dus echt Piet) dat strafontslag wel degelijk aan de orde kwam. De lijn dat iemand van een bestuurlijk niveau opstapt in een dergelijke kwestie lijkt mij dan logisch. Zij werken net als ambtenaren toch ook in het openbaar bestuur ? Verschillen qua gevolgen zijn er wel. De ambtenaren kregen geen wachtgeld/ww, de bestuurder wel neem ik aan. Verschil moet er toch wel zijn ? Bij een behoorlijke gemeente zijn er internet protocollen, ik neem aan ook hier. Dat is dan de juridische titel die gebruikt zou kunnen worden bij bezoek van porno achtige dingen (ik denk inderdaad dat het gevoel van Carolien terecht is) onder werktijd. Een ambtenaar wordt hier gewoon op afgerekend dus ook een politicus lijkt mij. In dit licht is het helemaal niet zielig dat het gedrag van de betrokkene in het daglicht is geplaatst tenzij regels alleen gelden voor ondergeschikten, maar dan is er iets goed mis in deze wereld. Vraag mij alleen juridisch af of politici ook het internetprotocol onder vallen, maar dat hangt er vanaf hoe slim of dom de gemeente het heeft opgesteld.
Door Piet (consultant) op
Beste Ed
1 Wie zegt dat de desbetreffende ontslagen in het verleden wel terecht waren ( U dus,notabene zonder die zaken echt te kennen.)
2 De omvang c.q.herhaling zal ook een rolspelen.
3 Vele vergrijpen of beleidskeuzes berokkenen aanzienlijk meer nadeel/hinder/overlast voor anderen,dan de onderhavige kwestie, wat aanzien lijk ernstiger is dan de onderhavige stommiteit. Maar die andere kwesties met meer nadelige consequenties bleven ongestrafd.
Door Ed van Ooijen (vakbondsconsulent eerste lijn ABVAKABO FNV) op
@ Piet

Er is niets walgelijks aan. In het recente verleden zijn ambtenaren om dezelfde reden door colleges van burgemeester en wethouders oneervol ontslagen (=strafontslag op staande voet), ook wegens ernstig plichtsverzuim, dus nu een wethouder zich aan hetzelfde feit heeft bezondigd geldt voor hem terecht dezelfde consequentie.
Door Piet (consultant) op
Vele vele mannen zullen ooit ( wel stiekum) hebben gekeken.Onhandig inderdaad op het werk.
Maar de consequenties zijn ( veel te) groot:
- heeft ontslag genomen/gekregen
-waarschijnlijk nu wachtgeld uitkering voor de gemeente
-inwerken nieuwe wethouder
- betreffende wethouder komt thuis bij zijn echtgenote en kinderen. Grote commotie thuis!
-Commotie in het dorp,jarenlang nawijzen

De medewerker die hier werk van heeft gemaakt,moet wel een ontzettend zielige(wraakzuchtige ) figuur zijn geweest, ongeacht of hij nu naar echtte porno heeft gekeken of niet. De betreffende medewerker moet hem zelfs hebben bespioneerd! Walgelijk! Hier zijn alleen maar verliezers