of 59345 LinkedIn

Wethouder opgepakt voor Amsterdamse stadhuis

Wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) van de gemeente Diemen is donderdagavond opgepakt voor het Amsterdamse stadhuis, de Stopera aan het Waterlooplein. Waarom kan een woordvoerder van de gemeente Diemen nog niet vertellen, maar ze bevestigt de aanhouding van Nuijens.
3 reacties

Wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) van de gemeente Diemen is donderdagavond opgepakt voor het Amsterdamse stadhuis, de Stopera aan het Waterlooplein. Waarom kan een woordvoerder van de gemeente Diemen nog niet vertellen, maar ze bevestigt de aanhouding van Nuijens.

'Tekeer als een idioot'
De Telegraaf toont beelden waarop te zien is dat de wethouder hevig discussieert met agenten en mee moet naar het bureau. Volgens de krant kwam de politie af op een melding dat er sprake zou zijn van een overlastgevend persoon bij een naastgelegen café. De ober die Nuijens probeerde te kalmeren zegt tegen deze krant: 'Ik heb hem nog een glaasje water gegeven, maar dat ging ’m niet meer worden. Hij ging heel hard schreeuwen. Hij ging tekeer als een idioot.' Volgens de ober gaf Nuijens aan buiten een joint te gaan roken, aldus de krant.


Verstoring van de openbare orde
De politie noemt geen naam, maar meldt wel dat een 39-jarige man uit Amsterdam op het Waterlooplein is aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. 'Tijdens zijn aanhouding verzette hij zich hevig', stelt de politie. Op de beelden, die op Twitter zijn te zien, maakt Nuijens op luide toon bezwaar tegen het feit dat hij de door de politie wordt gefilmd. Hij eist dat de beelden in zijn bijzijn op het bureau worden vernietigd. Even later wordt hij door meerdere agenten in bedwang gehouden en aangehouden. Volgens de politie heeft hij op het politiebureau een agent in het gezicht gespuugd. 


Eerst feiten kennen
Nuijens stapte vorig jaar over van de Amsterdamse gemeenteraad naar het wethouderschap van Diemen. Katinka Eikelenboom, landelijk partijvoorzitter van GroenLinks, wil nog niet diep op de zaak ingaan, maar stelt wel: 'De beelden zien er niet goed uit. Voor nu ga ik er verder nog niets over zeggen, ik wil eerst preciezer weten wat er is gebeurd.' De burgemeester van Diemen wil nog niet reageren op de kwestie. Hij wil eerst op een rijtje hebben wat zich precies heeft afgespeeld, stelt de gemeentewoordvoerster. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hsl (voormalig ambtenaar en docent) op
@ Diederik de Groot,
Inhoudelijk goede reactie een mooi verwoord.
Door Diederik de Groot op

Het is natuurlijk in eerste instantie door de media makkelijk scoren met het door het massaal overgenomen suggestieve situatie-filmpje, dat de heftige beelden van de aanhouding van de wethouder door de politie vastlegde.

Een filmfragment, dat kennelijk werd geschoten door een ploeg Telegraafreporters, die de politie, naar ik aanneem in onderling overleg, zou hebben gevolgd tijdens haar werkzaamheden.

Maar de centrale en tot nog toe helaas onbeantwoord gebleven vraag hier is natuurlijk, of de wethouder wel of niet gelijk heeft met zijn kennelijke beroep op privacy.

Afgaande op hetzelfde filmfragment, dat zeker door beide partijen gebruikt gaat worden als hier een rechtszaak (straf en/of civiel) van gaat komen, leken de aanwezige politieagenten, de wethouder in eerste instantie geen strafbare handelingen te hebben willen aanrekenen.

Ook al zouden die mogelijk wel degelijk (of in het geheel niet) zijn gepleegd in of om een nabij gelegen horeca etablissement, direct naast het eerdere bezoekadres van de wethouder (de Stopera).

De wethouder werd, zo verhaalt het filmfragment op enig moment, na zijn protest, zelfs door de politie gemaand om zijn weg naar zijn kennelijke afspraak te vervolgen, waardoor de politie in eerste instantie een de-escalerende gedragslijn leek te hebben willen volgen.

De wethouder zal daarentegen ongetwijfeld willen betogen, dat die opmerking van de politie slechts tactiek zou zijn geweest, om zijn indringende en zeer legitieme vragen rond de aanwezigheid van de cameraploeg uit de weg te gaan.

Het was trouwens het hier boven genoemde horeca-etablissement, dat de politie zou hebben gealarmeerd naar aanleiding van een vorm van veronderstelde ordeverstoring aldaar door de betrokken wethouder in de periode voorafgaand aan de latere 'privacy' respectievelijk 'aanhouding' respectievelijk kennelijke 'verzet tegen aanhouding' incidenten.

Het inroepen van de politie door het etablissement zou men op zich al opvallend kunnen noemen, omdat het toch aannemelijk is dat de wethouder - die jarenlang raadslid is geweest in naastgelegen Stadhuis - daar zeker bekend moet zijn geweest.

Maar misschien had de wethouder in die zaak juist wel een zekere reputatie op het gebied van hinderlijk horeca-gedrag

Het is echter pas het moment, dat de wethouder persisteert in zijn beroep op privacy en eist, dat met filmen moet worden gestopt en de reeds gemaakte camerabeelden dienen te worden vernietigd, dat de politie besluit, om de wethouder aan te houden.

Ik ben benieuwd op grond van welk wetsartikel die aanhouding is verricht.

Ook ben ik benieuwd, waarop het 'verzet tegen aanhouding' is gebaseerd, dat klaarblijkelijk door de op oorlogssterkte aanwezige politiemacht als kennelijke rechtvaardiging werd gebruikt voor 'het gepaste geweld', dat door de politie werd aangewend om de wethouder gedwongen in de politieauto te laten plaatsnemen.

Immers, is het strafbaar, dat iemand zich op zijn of haar rechten beroept en daarbij, weliswaar met enige stemverheffing, de daarbij behorende argumenten over het voetlicht probeert te brengen.

Of is het voldoende, om iemand aan te houden, als diegene kennelijk weigert, om de "aanwijzingen" van een dienstdoende politiefunctionaris op te volgen.

Maar wat nu, als diezelfde politiefunctionaris (ev/mv) een belanghebbende partij is - anders dan de handhaver van de openbare orde - in diezelfde privacy-discussie.

De politie lijkt in deze situatie bij voorbeeld een belanghebbende partij, omdat de politie het kennelijk heeft toegestaan, dat haar activiteiten door (in dit geval commerciële) derden werden gefilmd.

Gefilmd, in de wetenschap, dat die beelden later zouden kunnen worden uitgezonden.

Gefilmd ook, zelfs in de wetenschap dat die filmbeelden, daardoor bij voorbeeld de carrièrebelangen van de burger in kwestie in het geding zouden kunnen brengen, ook al is de politie op dat moment kennelijk nog niet op de hoogte van de identiteit van de wethouder

Dat gegeven lijkt mede van belang om te kunnen beoordelen, of de politie - die zich ongetwijfeld zal beroepen op de kennelijke weigering van de wethouder, om een aanwijzing van de politie op te volgen - hier wel rechtmatig heeft gehandeld.

Ook is de vraag relevant, in hoeverre het gedrag van de politie mede beïnvloed is geweest door het feit, dat haar handelingen op dat moment door diezelfde commerciële filmploeg op beeld- en geluidsdragers werd vastgelegd.

Is het daarbij ook nog van belang geweest, dat de filmploeg afkomstig was van de Telegraaf, die van oudsher bekend staat als een medium, dat pleit voor onvoorwaardelijke wet- en ordehandhaving?

De advocaat van de wethouder zal daarnaast zeker aanvoeren, dat de politie hier disproportioneel is opgetreden en zal tevens willen aanvoeren dat ook niet is voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel.

De vraag naar de subsidiariteit is - niet in de laatste plaats in samenhang met het proportionaliteit-beginsel - hier zeker relevant, omdat de politie ook had kunnen kiezen voor het scenario, om de wethouder in de gelegenheid te stellen, om gewoon aangifte te doen tegen de politie en/of tegen de commerciële filmploeg.

Of het geweld dat bij de aanhouding werd gebruikt, proportioneel genoemd zou mogen worden, is evenmin makkelijk te beoordelen, omdat door een buitenstaander moeilijk kan worden waargenomen, of de politie hier mogelijk handelingen heeft verricht, die mogelijk bepaalde fysieke reflexen bij de burger hebben opgeroepen.

Reflexen, die door de politie vervolgens weer juridisch zouden kunnen worden uitgelegd, als het tonen van verzet bij aanhouding.

In hetzelfde kader plaats ik de vraag of inderdaad in een later stadium een spuugincident heeft plaatsgevonden en indien dit inderdaad het geval is geweest, in de context van welke precieze omstandigheden.

Het helpt aan de andere kant, het imago, de zaak zelf, noch de verdere bestuurlijke carrière van de wethouder natuurlijk zeker niet, dat in de tas van hem, naar verluidt in een later stadium enkele GHB pillen en wat wiet is aangetroffen.

Maar de vraag is of dit feit op zich van invloed is geweest op de eerdere reeks van gebeurtenissen.

Zelfs al heeft een getuigende ober van het betreffende horeca etablissement aan iedereen die het maar horen wilde, laten optekenen, dat de wethouder na het min of meer gedwongen verlaten van de horecagelegenheid “iets in zijn neus zou hebben gestopt” en daarna "geheel onhandelbaar werd".

De wethouder maakte in ieder geval zeker geen verwarde indruk tijdens het getoonde filmfragment, ook al vertoonde hij kennelijk niet het door de politie gewenste gedrag.

Voor eventuele speculaties over een gerichte politieke actie van de Telegraaf tegen GroenLinks (de wethouder in kwestie, heeft nog niet zo lang geleden nogal wat als controversieel uitgelegde, politieke uitspraken gedaan) lijken mij op dit moment geen aanwijzingen voor te liggen, want lijken de gebeurtenissen hier gewoon van toevalligheden aan elkaar te hangen.


Door Hans (afdelingsmanager) op
Zo zie je maar met al die bezuinigingen op de GGZ: te veel verwarde personen in het openbaar bestuur...