of 63000 LinkedIn

Wethouder betreurt 'gouden handdruk' Van Gils

Arjan van Gils, de voormalige gemeentesecretaris van Amsterdam heeft 'eervol ontslag gekregen en daarmee zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro volgens de regels gekregen. Dat schrijft GroenLinks-wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie) aan de gemeenteraad. Raadsleden stelden deze week vraagtekens bij de vergoeding. Meliani wil zulke ontslagvergoedingen in de toekomst 'waar mogelijk' voorkomen.

Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam Arjan van Gils heeft zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro geheel volgens de regels gekregen. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie, GroenLinks) aan de gemeenteraad. Raadsleden stelden eerder deze week vraagtekens bij de ontslagvergoeding naar aanleiding van een publicatie in de Telegraaf. Het vorige college koos voor de ontslagvergoeding, maar het huidige college wil deze in de toekomst 'waar mogelijk' voorkomen.

Wederzijdse instemming
Wethouder Meliani zegt in haar brief aan de raad begrip te hebben voor de ophef. Ze schrijft dat het vorige college op 20 maart 2018, een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, besloot om Van Gils per 1 januari 2019 eervol ontslag te verlenen en hem een maximale ontslagvergoeding mee te geven. En dat besluit is onomkeerbaar. ‘Gebruikelijk is dat voor topfunctionarissen voor wie de benoeming in de functie afloopt en er niet voor verlenging wordt gekozen een andere soortgelijke functie binnen Amsterdam wordt gezocht’, legt Meliani uit. ‘Het is immers zo dat hoewel de functie stopt het vaste dienstverband doorloopt. Voor een gemeentesecretaris is er op hetzelfde niveau echter geen vergelijkbare positie beschikbaar.’ Meliani benadrukt dat van gedwongen ontslag of wegens niet goed functioneren geen sprake is. ‘Het vaste dienstverband is met wederzijdse instemming beëindigd.’


Uitzondering op de regel

De wethouder wijst op artikel 11.33 in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam die het mogelijk maakt dat bij beëindiging van een dienstverband van een ambtenaar een ontslagvergoeding van maximaal 75.000 euro kan worden uitgekeerd. 'Een ontslagvergoeding mag zowel bij onvrijwillig als vrijwillig ontslag worden verleend, maar is per definitie een uitzondering op de regel.' Een dergelijke regeling mag slechts overwogen worden, als er aanzienlijke juridische en financiële risico’s zijn verbonden aan het eenzijdig verlenen van ontslag aan de ambtenaar, maar voortzetting van het dienstverband eveneens zeer bezwaarlijk is voor de gemeentelijke organisatie. Volgens Meliani vindt het huidige college dat regelingen waarbij hoge vergoedingen worden uitgekeerd in het algemeen niet goed passen in de maatschappelijke context en deze waar mogelijk voorkomen dienen te worden. ‘Daarom zal dit college zorgvuldig kijken naar dergelijke regelingen en naar de toepassing en onderbouwing ervan.’

Urenregistratie invoeren
Wegens ziekte van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan werd de benoeming van Van Gils als gemeentesecretaris en algemeen directeur in 2017 met een jaar verlengd tot 1 juli 2018. Daarna stopte de functie, maar liep het dienstverband nog door. In de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 is Van Gils volgens de wethouder 12 uur per week ingezet op tijdelijke werkzaamheden voor de gemeente. Die uren zijn echter niet vastgelegd. Daarnaast was hij 24 uur per week gedetacheerd als directeur bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de ontslagvergoeding zijn ook de eventuele kosten voor de non-activiteitsperiode inbegrepen, staat in de brief, maar die non-activiteit viel dus niet vast te stellen door de accountant. Het huidige college wil dit in het vervolg zoveel mogelijk voorkomen en een urenregistratie invoeren, zodat de accountant dat wel kan vaststellen. Het 'eervol ontslag' kan hier best worden vertaald als een ‘gouden handdruk’ van het vorige college. Het huidige college vindt dat het verstrekken van ontslagvergoedingen in de toekomst 'waar mogelijk moet worden voorkomen'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost op
Laat inderdaad de Rijksrecherche op verzoek van de raad een groot integriteitsonderzoek uitvoeren wegens vermeende ambtelijke corruptie. Dit soort zelfverrijking wat zeker niet het algemeen belang heeft gediend van een stad als Amsterdam, is namelijk zeer schadelijk voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid in haar geheel. Er dient voldoende afstand te zijn tussen uitvoering van publieke taken en persoonlijke belangen van overheidsfunctionarissen. Dat is in deze situatie zeker niet het geval geweest.
Door Henk op
Laat de raad het OM inschakelen wegen misleiding, bedrog en fraude
Door Spijker (n.v.t.) op
En.... in hoeverre was de oude gemeenteraad dan wel over dit dossier en deze uitgaven geïnformeerd?
Door Sandra (Ambtenaar Gemeente Amsterdam) op
Graag nog een ander feit controleren, namelijk zijn ontslag datum. Zijn afscheidsbijeenkomst was op donderdag 28 juni 2018. Daarna kregen wij te maken met een interim gemeentesecretaris. De heer van Gils gaf aan dat hij al direct / snel aan een andere opdracht zou beginnen. Mijn vraag is dan, heeft de heer van Gils naast zijn vergoeding ook nog salaris/loon ontvangen van gemeente Amsterdam over de periode van 1 juli 2018 tot 1 Jan. 2019?
Door Jan op
"Van gedwongen ontslag of wegens niet goed functioneren is geen sprake", wordt gesteld. Waarom moest die man dan weg? Elke goede journalist zou die vraag gesteld hebben.
Door Mark op
Ik ken deze man helemaal niet, maar ik heb niets dan alleen slechts over hem gehoord. Ruzies met alles en iedereen.

Vacatures

Van onze partners