of 63966 LinkedIn

Wetgeving die schuldhulp frustreert in beeld

Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

Participatiewet behoeft aanpassing

Onder de wetgeving die volgens onderzoekers Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht), Tamara Madern (Hogeschool Utrecht), Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) en André Moerman (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, schuldinfo.nl) zou moeten worden aangepast, vallen onder meer artikelen uit de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Faillissementswet, de Zorgverzekeringswet, de Wet op het consumentenkrediet en artikelen uit Burgerlijk Wetboek 1 en 6 en het Wetboek van Strafrecht. Ook kijken de onderzoekers kort vooruit op de door het kabinet beoogde invoering van loondispensatie. Die compliceert volgens de onderzoekers de situatie van schuldenaren uit de doelgroep doordat zij met nog meer geldstromen te maken krijgen.

 

Bijzondere aandacht Commissie SZW

De Commissie SZW wil middels het rapport meer inzicht krijgen in de inefficiënties en tegenstrijdigheden in de huidige wetgeving rondom schulden. Dat thema heeft dit jaar de bijzondere aandacht van de Commissie SZW. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van rapporten en onderzoek van de laatste zes jaar en is een vijftigtal inhoudelijke commentaren verzameld via een oproep op LinkedIn, onder meer in de groep van Binnenlands Bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Al vier jaar geleden bracht Actal een advies uit aan de toenmalige minister Asscher over de complexiteit van inkomensregelingen en arbeidsparticipatie.

Haar dringende advies betrof het codificeren van begrippen en termijnen in de verschillende regelingen. Inmiddels is duidelijk dat mensen mede in de schuld raken doordat dat advies door het ministerie terzijde is gelegd.

Het is te gek voor woorden dat er nu 50 aanbevelingen zijn gedaan in het kader van een betere schuldhulpverlening zonder dat de onderliggende oorzaak, codificatie van begrippen in wet- en regelgeving, niet aan de orde is gesteld. Het Actal rapport is de onderzoekers onbekend, het staat niet in de literatuur.

Zo houdt de ambtenarij zichzelf voorlopig wel bezig.