of 59281 LinkedIn

Wet Bibob leidt tot forse schadeclaim bordeelhouder

Reageer
De eigenaar van vijf bordelen in de stad Groningen heeft twee schadeclaims ingediend bij de gemeente Groningen en de staat en Bureau Bibob. Hij wil in totaal 170.000 euro schadevergoeding voor imagoschade die hij heeft geleden naar aanleiding van sluiting van zijn bordelen.

Vergunning
De gemeente en de staat zijn voor 100.000 euro aansprakelijk gesteld, Bureau Bibob voor 70.000 euro vanwege een onvolledige rapportage. Groningen trok begin 2007 de vergunning in van de exploitant van de vijf prostitutiepanden op grond van de wet Bibob. Deze wet moet voorkomen dat een gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning. Daarvoor kan ze advies vragen bij het landelijke Bureau Bibob van het ministerie van Justitie. Dit bureau heeft toegang tot vertrouwelijke informatie van bijvoorbeeld de politie en de Belastingdienst. Gemeenten kunnen deze gegevens maar zeer beperkt inzien.

 

Rare klem
Februari 2008 oordeelde de Raad van State dat er onvoldoende grond was om de vergunning in te trekken en dat de burgemeester niet alleen op het rapport van Bureau Bibob had mogen afgaan, maar zelf voor aanvullend bewijsmateriaal had moeten zorgen. Volgens woordvoerder Henk Bouwkamp van Groningen komt een gemeente hiermee in een ‘rare klem’ te zitten. ‘Een gemeente moet afgaan op informatie van Bureau Bibob maar kan die gegevens nauwelijks controleren. Waar heb je Bureau Bibob dan nog voor nodig’? 

 

Vrouwenhandel
Volgens hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Lodewijk Rogier, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, had de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de Groningse politie ‘op basis van geruchten en verklaringen van derden het vermoeden dat de bewuste bordeelhouder betrokken was bij vrouwenhandel. Die informatie was heel zacht en niet genoeg om zelfstandig als bewijs te gelden voor een Bibobadvies. Op grond van de uitspraak van de Raad van State moet de burgemeester deze informatie voortaan nagaan en met harder aanvullend bewijsmateriaal komen.’

 

Grenzen
Onder gemeenten is de stemming nog steeds ‘dat de wet Bibob deugt’, zegt Rogier, die de wet vorig jaar ‘een draak van een wet‘ noemde. Hij heeft de indruk dat gemeenten er volop mee doorgaan. ‘Amsterdam speelt daarin een voortrekkersrol bij het schoonmaken van de Wallen en zoekt de grenzen op van de wet.’

 

Op 2 februari buigt de rechtbank van Groningen zich over de schadeclaims.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.