of 63998 LinkedIn

Werkstraf geëist voor ‘schofferende mails’ aan lokale politiek

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 180 uur tegen inwoner van Voorburg omdat hij met intimiderende en angstaanjagende mails de politieke besluitvorming in de gemeente Leidschendam-Voorburg over de komst van een AZC probeerde te beïnvloeden.

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 180 uur tegen inwoner van Voorburg omdat hij met intimiderende en angstaanjagende mails de politieke besluitvorming in de gemeente Leidschendam-Voorburg over de komst van een AZC probeerde te beïnvloeden. De mails waren gericht aan vier gemeenteraadsleden, twee wethouders en de toenmalige burgemeester. 

Ze werden verzonden vanaf 15 december 2015 tot medio 2016. In die periode speelde in de gemeente Leidschendam-Voorburg de discussie over de komst van asielzoekerscentrum Schakenbosch. Uiteindelijk is dat er niet gekomen, omdat de behoefte aan opvangplekken in 2016 afnam.

Verkrachten dochters
In de omstreden mails waarschuwt de Voorburger (76)  dat de komst van ‘moslim-vluchtelingen’ ertoe zou leiden dat ‘Voorburgse vrouwen, dochters, meisjes worden verkracht.’ Hij had het in de berichten over de ‘doodstraf’ voor de raadsleden en bestuurders die verantwoordelijkheid nemen voor de komst van een AZC, en over ‘standrechtelijke executies’ nadat er een volkstribunaal is gehouden. Ook zou hij in de mails geschreven hebben dat lokale politici ‘bijna vermoord’ en ‘tot bloedens toe’ in elkaar geslagen zouden worden.

Stalking
De mails werden volgens het OM bijna dagelijks verzonden, zodat er sprake is van stalking van de lokale politici. Dat is niet alles. ‘Met zijn schofferende en intimiderende mails heeft verdachte ook geprobeerd de besluitvorming in de gemeente te beïnvloeden’, zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. De verdachte wilde de raadsleden en bestuurders dwingen om op hun politieke standpunten terug te komen, meent de officier.

Ondermijning democratie
De mails werden verzonden in de periode dat er in Geldermalsen rellen plaatsvonden over de komst van een AZC. Dat zou de impact van de mails verhoogd hebben. Bij de ontvangers ontstond de angst, aldus de officier, dat de verzender zelf of anderen in de gemeente Leidschendam-Voorburg ook zouden overgaan tot geweld. Volgens de aanklaagster voelden de raadsleden zich door de mails minder vrij om een eigen standpunt te formuleren. ‘De verdachte verrijkte de democratie niet, maar ondermijnde die.’

Monddood
De verdachte reageerde dat hij met zijn mails alleen maar de lokale politiek wilde ‘wakker schudden’. ‘Ze dienden met een korrel zout genomen te worden’, zei hij donderdag tegen de Haagse rechtbank. Hij was bang dat in het AZC ook moslimterroristen opgevangen zouden worden. ‘Dan zou ik als jood een groot gevaar lopen.’ Hij meende dat hij met de rechtszaak ‘monddood’ wordt gemaakt. De officier eiste naast de werkstraf een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen de Voorburger. Ook zou hij geen contact meer mogen opnemen met raadsleden en bestuurders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Uitspraak over twee weken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Inwoner voorburg op
Na lezing van rechterlijke uitspraak van vorige week kom ik terug op mijn eerdere reactie. Erg geschrokken over hetgeen de heer Holtrop over de asielzoekers dagelijks schreef en ook de groffe wijze van benaderen van het gemeentebestuur. Uit psychologisch onderzoek bleek volgens uitspraak dat hij dienaangaande geen beperkingen heeft. Hoe ziek kan een geestelijk gezond iemand toch zijn om op deze wijze aandacht te vragen voor zijn standpunt en anderen eventueel aan te zetten tot geweld. Hij komt er eigenlijk nog goed mee weg. Wel was de inval met 15 agenten in zijn woning en de hechtenis van 3 dagen gelet op leeftijd en gezondheid misschien buitensporig. Het raakte immers ook zijn directe omgeving. Had een officiele waarschuwing van de officier van justitie ook al kunnen helpen dit te stoppen?
Door Lezer op
Welke rechter zou van een 76-jarige ernstig zieke en getraumatiseerde bejaarde nog o.m. een taakstraf van 180 uur (meer dan een maand) kunnen eisen voor verzenden van misplaatste e-mails?

Zaak sleept nu al twee jaar.

Theo Van Gogh heeft Sonja Barend tien jaar lang rechtstreeks persoonlijk benaderd, ernstig beledigd en grof anti semitsch aangevallen en hij is uiteindelijk bij Hoge Raad in ongelijk gesteld. Hij kreeg na zijn dood toch nog een monument voor de bewaking van de vrijheid van meningsuiting.

Zie met belangstelling uit naar de uitspraak.
Door Inwoner Voorburg op
Ieder raadslid kreeg deze e-mails en niet alleen het kleine aantal dat nu via afstemming in het seniorenconvent een aanklacht heeft ingediend. De anderen vonden geen aanleiding zich erbij aan te sluiten en volstonden vaak met alleen zijn post te blokkeren. De heer Hans Holtrop is van Joodse afkomst en is ernstig ziek en werd door een inval met 15 man politie opgepakt en 3 dagen vastgezet. Dit moet voor iedereen erg traumatiserend zijn geweest; ook zijn buren. Zijn computers en andere zaken werden in beslag genomen. Uit alle andere beschikbare stukken in de media leid ik af dat de officier van justitie, mr. I. Doves, als lid van het zgn. "driehoeksoverleg" moeite heeft met het zonder tunnelvisie kijken naar deze zaak. Er werd in de tijd dat dit speelde aan de raad een petitie aangeboden tegen het AZC met 4500 anonieme handtekeningen. Zelfs de SGP-Christenunie vroeg in debat of aangegeven kon worden welke route dagelijks door de asielzoekers zou worden gelopen. Het debat over het AZC heb ik als een zwarte bladzijde van onze gemeente ervaren. Een gemeenschap waar geen plaats is voor de tijdelijke opvang van slechts een klein aantal. De agent gaf de inspreker van petitie een "box" in de overvolle raadszaal als groet. Hoewel de groep fel anti was, was er toch een goede relatie met politie en zo hoort het ook. Als er in die tijd een dreiging was dan zeker niet van de heer Holtrop. Sinds de roerige AZC-periode - die zonder wanorde verliep - is er tot heden door niemand nog rechtstreeks contact van burgers met raadsleden mogelijk; noch per e-mail noch telefonisch. De berichten worden per week verzameld op een fractieadres en dan doorgezonden. Deze gemeente is van elke democratische besluitvorming inmiddels losgezongen. Ik hoop van harte dat deze gemeente door de minister van Binnenlandse Zaken eens algemeen onder de loupe wordt genomen. De heer Holtrop moet zich nu wekelijks melden bij de Reclassering. Met mediation of gesprek had deze verzending van e-mails gestopt kunnen worden. De vroegere burgemeester heeft zijn gram gehaald. Hopenlijk doet de rechter een uitspraak die recht doet in deze zaak en proportioneel is. De eis van de officier is een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden, een contactverbod met politieke ambtsdragers in deze gemeente, verbeurdverklari g van 2 mobiele telefoons en 4 computers en 1500 euro schadevergoeding.
Begin zeventiger jaren konden onze buren die in een Jappenkamp hadden gezeten niet slapen toen ze hoorden dat ze Japanse buren kregen. De verkoper had begrip en liet de koop niet doorgaan.
Door Paul Vreeke (Directeur APAPS) op
Als ik dit dan weer lees, vraag ik mij af: Is deze man ooit wel eens uitgenodigd om te komen vertellen wat hem zo dwars zit?
Door Martin op
De gemeenten en de wijkteams gaan zelf ook het verkeerde pad op en dreigen met allerlei instanties die niets om handen hebben dan gaan ze criminele bendetje spelen vooral de vrije mentaliteit van de ggz in de wijken is een groot gevaar voor de Nederlandse toekomst want zij mogen alle wetten negeren zij hebben heel wat op hun geweten in die instellingen van ze maar zij kunnen die dossiers mooi misbruiken om zedendelicten weg te moffelen dat spul loopt nu wel vrij rond in de straten en heeft alle gegegevens ter beschikking van burgers.De politie en de besturen steunen ze onvoorwaardelijk en zijn goed gehersenspoeld door de acteer methodieken. De ggz dit zijn de nieuwe verborgen miljonairs criminelen die hier alles in handen hebben ook de ministers. Kijk daar maar voor uit.
Door loekoek (vm jur.medew/gsd) op
Gezien de leeftijd van de man en diens ras zou een meer genuanceerde opstelling door het OM toch op de weg van de redelijkheid hebben gelegen.

Inderdaad oorzaak en gevolg zoals Lars aangeeft.

Het kopje "ondermijning democratie" in dit artikel is m.i. wel erg ver gezocht in deze.
Of wordt bedoeld dat de (geplande) oorzaken aan de basis liggen van de toekomstige ondermijning van de democratie?
Oorzaken zijn dan eveneens te vinden bij o.a. raadsleden die op basis van bijv. partijdiscipline de papegaai namens de landelijke partij uithangen en vooral de landelijke politiek die via het COA eerst zaken aanzwengelt en dan een terugtrekkende beweging maakt.
Kort en krachtig gesteld: zelfs tegengas geven lijkt al ondemocratisch. Terwijl een volwassen democratie echt wel tegen een stootje moet kunnen.
Door lars op
De zorg en alle gegevens moeten weg bij de gemeenten zodat burgers zich weer fijn gaan voelen.De gemeenten gaan zelf ook helemaal de verkeerde kant op. Zij misbruiken gegevens als machtmiddel. Oorzaak eb gevolg dat komt steeds vaker voor. Daar mag ook wel eens eerlijk over gesproken worden bij het OM.

Vacatures

Van onze partners