of 63966 LinkedIn

‘Weigerambtenaar geen probleem’

Zeven op de 10 ambtenaren vindt dat een ambtenaar mag weigeren homostellen te trouwen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête op www.binnenlandsbestuur.nl
38 reacties

Bijna zeven van de tien lezers van Binnenlands Bestuur (68 procent) vinden dat een ambtenaar mag weigeren homostellen te trouwen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête gehouden via www.binnenlandsbestuur.nl. De enquête, bestaande uit vier stellingen, werd 6.936 keer ingevuld.

Haagse discussie
64 procent vindt dat het voldoende is als een gemeente er voor zorgt dat homostellen kunnen trouwen in de gemeente waar zij wonen. De helft (52 procent) van de respondenten kwalificeert de discussie over weigerambtenaren als een ‘Haagse discussie’.

Principiële keuze
Op de stelling ‘de beslissing over het al dan niet gedogen van weigerambtenaren is een principiële keuze die in Den Haag moet worden gemaakt en voor alle gemeenten moet gelden’, zegt 42 procent van de respondenten ‘ja’, 53 procent ‘nee’ en 5 procent weet het niet.

Advies RvS

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan die bepaalt dat weigerambtenaren niet mogen aanblijven. Het kabinet heeft gezegd de motie vooralsnog niet uit te voeren, in afwachting van een advies van de Raad van State hoe om te gaan met weigerambtenaren.

Benoembaar
Volgens CDA-minister Donner van Binnenlandse Zaken moet gelijke behandeling van burgers worden gegarandeerd, maar moet ook iedere Nederlander benoembaar zijn in overheidsdienst, ongeacht zijn persoonlijke opvattingen. Volgens een inventarisatie van homobelangenvereniging COC zijn er in Nederland 93 trouwambtenaren die vanuit hun levensovertuiging geen homohuwelijke willen sluiten.

Onze zaak

Veel gemeenten eisen van nieuw aan te stellen trouwambtenaren dat zij alle volgens de wet mogelijke huwelijken sluiten. Volgens het COC zijn er 23 gemeenten die van die lijn afwijken.

In Binnenlands Bestuur van deze week staat een reportage gemaakt in het Zeeuwse Reimerswaal, dat twee weigerambtenaren telt. Burgemeester Aeilt Jan Huisman zegt: ‘Wij voeren de wet uit. Maar hoe wij dat doen, is onze zaak.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 47 (p.20-23) >>

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door André Rodenburg (adviseur) op
Minister Piet-Hein Donner: "iedere Nederlander is benoembaar zijn in overheidsdienst, ongeacht zijn persoonlijke opvattingen" (zie art 3 Grondwet: http://grondwet.net/)
Dat betekent volgens mij dat dat je als ambtenaar niet kunt worden ontslagen om je (afwijkende) mening - zolang je het politiek primaat maar erkent en beleid, wetten en regels uitvoert. Dus niet dat de overheid geen sollicitatiegesprekken en andere selectieprocedures meer mag voeren en iedereen ongeacht kwalificaties en gedrag zou moeten aannemen.
Maar betekent dat ook dat je als ('weiger') ambtenaar je eigen zin kunt doen en beleid niet of anders uitvoeren dan door de politiek bepaald is? Dat lijkt me niet de strekking van het (grond)wetsartikel! En handel je immers in strijd met art 80.2 ARAR: "Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen."
Dat zou Donner's opa hem verteld moeten hebben: het ARAR is "Uitgegeven den negen en twintigsten Juni 1931 door den Minister van Justitie, dhr. mr. J. Donner"
Door CM Molenaar op
Blijkbaar is de weigerambtenaar dus niet zo'n groot probleem als in de Tweede Kamer wordt gedacht. Wat een opluchting dat de lezers van Binnenlands Bestuur elkaar de ruimte gunnen om mens te zijn. Laten we elkaar wat meer verdragen in dit land en beseffen dat een democratie zijn minderheden koestert, ook als die soms een beetje raar zijn en dat er geen probleem is zolang democratisch vastgestelde wetten en regels kunnen worden uitgevoerd. Tegen Jan zou ik willen zeggen dat 'bijzonder onderwijs' niet gelijk staat aan 'christelijk onderwijs'. Overigens zitten op de christelijke basisschool van mijn kinderen ook kinderen van moslims en atheisten. De reden: het warme klimaat en de hoge onderwijskwaliteit.
Door Jan (Financieel Medewerker) op
De grondwet zegt dat je geen onderscheidt mag maken naar sekse, geloof of huidskleur. Nou, dat lijkt me duidelijk. Een ambtenaar die zich niet aan de grondwet houdt, waar blijven we dan? En dan lees ik hieronder weer over belemmering van vrijheid van godsdienst. Wat heeft dat er nou mee te maken. Je mag je geloof uitoefenen zoals je wilt, maar allereerst moet je de grondwet respecteren. Laat ik verder gaan, als je gereformeerd bent, en je bent aanhanger van PVV, mag je dan ook islamtische mensen weigeren??? Of nog een stapje verder, je bent PVV' en je overtuiging is dat gekleurde mensen hier niet horen, mag je die ook weigeren om te trouwen. En nog een voorbeeldje, ik ben financieel ambtenaar, ik ben gereformeerd en nu moet ik subsidie overmaken naar een homofiele stichting of vereniging, mag ik dit dan weigeren?? Of ik moet subsidie overmaken aan een voetbalclub die de wedstrijden op zondag speelt, mag ik die werkzaamheden dan weigeren?? Oftewel, waar is het begin en het einde. Wat mij betreft is het duidelijk, als je ambtenaar bent heb je de grondwet te accepteren en daar moet je naar handelen. Zo niet, dan moet je maar iets anders opzoeken. Het moet maar eens afgelopen zijn om maar steeds uitzonderingen te maken voor mensen die zich niet aan de spelregels houden. En graag zou ik als volgende stap zien het afschaffen van het bekostigen van bijzonder onderwijs. Ik wil het bijzonder onderwijs niet verbieden, als je de kinderen naar het bijzonder onderwijs wilt laten gaan, dan moet je dat zelf maar betalen. Openbaar onderwijs, de naam zegt het al, wil zeggen voor iedereen toegankelijk. Dus waarom zou de overheid bijzonder onderwijs bekostigen, daar is geen enkele reden voor te bedenken. En dan die regeling dat als openbare scholen over hun budget heen gaan, een gemeente de bijzondere scholen ook extra moet doorbetalen. Dat is toch van de zotte, ook zo'n regeling waarbij de maatschappij voor de kronkels van een kleine groep moet opdraaien. Schandalig.


Door Hannes haganum (kritisch overheidsdienaar) op
Trouwambtenaar zijn is een ceremoniële functie. Juist voor dit soort functies is vrijheid het hoogste goed en is het nodig dat men als buitengewoon ambtenaar mag weigeren. Bovendien zou ik zelf altijd een betrokken en inspirend ambtenaar willen hebben en niet een bureaucraat die een standaardpraatje afdraait. Ik heb respect voor het oud-raadslid Wim Pijl in Den Haag. Niet vanuit een sterk regilieus oogpunt, maar vanuit een liberale kernwaarde. Principiële keuzevrijheid is de hoogste waarde van burgerschap. De uitslag van de stemming in de Tweede Kamer staat model voor het verval van onze democratische principes.
Door Andere Steven (onder andere BABS) op
Het grappige is dat maar een enkeling zich realiseert, dat zeker de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand in eerste instantie een feestredenaar is en pas in tweede instantie iemand, die een wettelijke taak verricht. Ik zou er niet aan moeten denken dat mijn huwelijk destijds voltrokken zou zijn door een streng gereformeerde trouwambtenaar, die ons onze zondige levensstijl zou verwijten. Zo zou ik ook geen leuke toespraak kunnen houden voor een streng christelijk stel, dat nog nooit zou hebben samen gewoond. Daar heb ik gewoon geen enkele affiniteit mee. Voor mijn homofiele zoon hoop ik te zijner tijd op een ruimdenkende ambtenaar, die hun feest nog leuker maakt.

Sommige gemeenten doen het al zo, de feesttoespraak wordt gehouden door een vriend of een lollige oom, of een ouderling en de huwelijksvoltrekking wordt gedaan door een ambtenaar, die verder geen inbreng heeft. De BABS is dan overbodig.

In andere gemeenten is het nog de BABS die geacht wordt om de feestvreugde te verhogen. Ik verheug me op 27 april, als ik de trouwpartij van de dirigente van ons koor mag voltrekken. Met een feestelijke toespraak om die dag voor het bruidspaar een beetje extra kleur te geven. Dat wens ik ook dat streng christelijke stel toe dat nog nooit heeft samen gewoond. Hen gun ik een vriendelijke weigerambtenaar.

Door Hein (project manager) op
Echt ongelooflijk dit om redenen die al veel genoemd zijn. Maar het raakt bovendien een veel fundamentelere discussie. Wat vertelt dit ons over de taakopvatting van ambtenaren: welke taken vindt deze 68% van de ambtenaren nog meer dat ze niet hoeft uit te voeren? Waarom moest ik als ambtenaar eigenlijk beloven 'dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen'. Zo zijn we niet getrouwd!

Ik roep alle inwoners van Nederland bij deze op om vanaf nu dan ook zelf te bepalen welke gemeentelijke regels we wel en niet meer volgen.
Door Ronald Kropf (Vergunningmaker) op
Zegt de uitslag al veel over de taakopvatting van collega-ambtenaren - de reacties zijn nog verontrustender. Voorstanders hebben het over vrijheid van mening... Quotes: 'het opdringen van een mening', 'heksenjacht op weigerambtenaren' en 'befehl is niet befehl'. Dat laatste stuit me echt tegen de borst. Hier wordt duidelijk gerefereerd aan ambtenaren die in de tweede wereldoorlog het 'befehl' mee te werken aan het wegvoeren van joden niet opvolgden. Alsof het wettelijk vastleggen van liefde tussen twee mannen of twee vrouwen vergeleken kan worden met het moeten meewerken jodenvervolging. Bizar.
Door Annemieke Vos (medewerker vergunningen) op
Ik schrijf omgevingsvergunningen, onderdeel milieu (voorheen: milieuvergunningen). Mijn baas ziet me aankomen als ik geen vergunningen meer wil schrijven voor de intensieve veehouderij, alleen omdat ik het er niet mee eens ben. Mijn principes gaan bij het behandelen van een aanvraag overboord, dan toets ik alleen aan de wet. Als ik er echt niet meer mee kan leven, ga ik ander werk zoeken. Tot die tijd behandel ik met veel plezier de aanvragen, ook al zal ik uit mezelf nooit de bio-industrie steunen.
Ik had verwacht/gehoopt dat meer ambtenaren de wet als leidraad zouden nemen, erg jammer deze uitslag.
Door De bruin op
Typisch de reacties op de enquete. Accepteer nu maar gewoon dat er een heleboel Nederlanders zijn die het belangrijk vinden dat ook christelijke medeburgers recht op hun mening hebben. Het via wet opdringen van een mening staat haaks op de vrije meningsuiting., hoe belachelijk sommigen dat ook mogen vinden. Befehl is niet befehl. Gelukkig hebben we in Nederland ambtenaren die aan eigen meningsvorming doen en juist niet blindelings uitvoeren wat een nationale wet op een bepaald moment toevallig zegt. Stop met die heksenjacht op "weigerambtenaren" a.h.v. COC-lijstjes.