of 59130 LinkedIn

Wegwijs in risico's en weerstand

Kennen voor u als raadslid termen als solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandscapaciteit geen geheimen? Zijn afkortingen als BIE, BBV en EMU voor u gesneden koek? En weet u daarbij alles van programmaplannen en programma overstijgende paragrafen?

Kennen voor u als raadslid termen als solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandscapaciteit geen geheimen? Zijn afkortingen als BIE, BBV en EMU voor u gesneden koek? En weet u daarbij alles van programmaplannen en programma overstijgende paragrafen?

Dan zal de Wegwijzer Gemeentebegroting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) u weinig nieuws te bieden hebben. Voor de rest van de raadsleden is deze digitale gids een onmisbare hulp om hun wettelijke rol naar behoren uit te kunnen oefenen. Het is de tijd van het jaar dat gemeenten hun begrotingen presenteren. Welke plannen hebben zij voor het komend jaar, wat kosten die plannen en op welke inkomsten kunnen de gemeenten rekenen? Raadsleden hebben de taak om de financiële keuzes die worden gemaakt te controleren. Om die wettelijke taak goed te kunnen uitoefenen is het van belang dat zij weten uit welke onderdelen de begroting bestaat en welke functies die verschillende onderdelen hebben.

En natuurlijk welke rol die raadsleden op de verschillende onderdelen kunnen spelen. Om hen daarbij te ondersteunen heeft de VNG de Wegwijzer Gemeentebegroting uitgebracht. Het betreft een online gids waarin raadsleden uitleg krijgen over de kaderstellende en controlerende rol die zij vervullen ten aanzien van de gemeentebegroting, zoals het bereiken van maatschappelijke effecten, het bewaken van de begroting op hoofdlijnen, het sturen op regievoering en het controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Een 42 termen tellende begrippenlijst moet het raadslid door de begrotingsterminologie leiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.