of 59345 LinkedIn

Weg met overbodige regels

Het afschaffen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Het afschaffen en opruimen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Verder neemt de raad in Hollandse Kroon eind deze maand een besluit over het afschaffen van tachtig procent van de regels in de algemene plaatselijke verordening (apv). De landelijke pilot ‘ontslakken’ van gebiedsontwikkeling is zo succesvol dat minister Blok (wonen) het project wil voortzetten.

 

Knelpunten

Het doel van het deze week gestarte Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ is het wegwerken van knelpunten in wet- en regelgeving zodat burgers zich gemakkelijker en prettiger kunnen inzetten voor de publieke zaak. Hierin werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31 samen. Samen met negen gemeenten – waaronder Albrandswaard, Emmen en Dordrecht – en elf maatschappelijke initiatieven wordt in het programma naar ruimte gezocht binnen bestaande regels en procedures. Knellende regels die aanpassing behoeven, worden bij het rijk gemeld.

 

Frustratie

Nu lopen buurtverenigingen, dorpscoöperaties, mantelzorgverenigingen en buurthuisbedrijven regelmatig aan tegen knellende procedures en regels die uitvoering van geplande activiteiten frustreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij maatschappelijke aanbestedingen, bij het verlenen van vergunningen of door belastingregels. In het programma, dat tot februari 2016 duurt, wordt geëxperimenteerd en nieuwe kennis ontwikkeld met en bij het opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving en procedures.

 

Wangedrag

Het college van Hollands Kroon kwam deze week met het voorstel om 80 procent uit de apv te schrappen. ‘Het college wil alle ruimte geven aan de samenleving. Op deze manier willen we laten zien dat we geloven in de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Tolerantieafspraken maken we met elkaar en willen we niet vastleggen in regels’, licht burgemeester Nawijn toe op de website van de gemeente. Als de raad eind deze maand met het collegevoorstel akkoord gaat, worden straks geen bekeuringen meer uitgedeeld voor bijvoorbeeld wildplassen, hondenpoep en bedelen. Het college vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken.

 

Ontslakken

Het ontslakken van gebiedsontwikkeling was een van de zeventien acties uit die Actieagenda Bouw die eind 2012 is gestart. Door het versnellen, versimpelen en ontmantelen van regels, beleid, werkwijze, houding en gedrag wordt gemeenten ruimte geboden om gebiedsontwikkeling en concrete bouwprojecten ondanks de crisis van de grond te tillen. De eerste tranche met acht gemeenten ging vorig jaar herfst van start. Eind van dat jaar haakten nog eens zeven gemeenten aan. Recent zijn nog eens negen nieuwe gemeenten met een pilot gestart. Minister Blok wil dat het Actieteam Ontslakken, dat gemeenten ondersteunt, nog vier jaar (t/m 2018) doorgaat. Daarmee is er ruimte voor tachtig nieuwe gemeenten (twintig per jaar) om mee te doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nuance op
Begin maar eens met het afschaffen van wetjes voor gratis geld, zoals bijstand en huursubsidie, kunnen werkende mensen hun eigen geld uitgeven zonder bemoeienis van de roverheid.
Door Mark (burger) op
Regels zijn er ook ter bescherming van de burger. Door het schrappen van regels kunnen burgers die overlast ondervinden zeer moeilijk nog gehoor krijgen: de overheid onderneemt geen actie (want er is geen juridische basis meer) en het hebben van een volledig vertrouwen in het onderling uit een conflict kunnen komen is volkomen naïef. Ook al kan je niet alles handhaven/controleren, een gemeente kan in elk geval nu wel bij klachten op regels actie ondernemen.
Door John (Milieuinspector) op
Als milieu-inspecteur loopt ik iedere dag tegen achterlijke regeltjes aan. Of we de wereld met die onzin kunnen redden. Lariekoek.
Door Theo Moras (Criticaster) op
De gemeente Hollands Kroon loopt nagenoeg altijd al vooruit met veranderingen.
Bovendien hebben ze daar een doorgewinterde burgemeester die weet hoever iets aankan en wanneer en hoe er dan ingegrepen moet worden.
Ook de burger zal als hij/zij ergens op aangesproken wordt waarschijnlijk onmiddellijk het boetekleed aantrekken
Door hoekstra op
Mijn ervaring is dat overbodig regels niet bestaan als het er op aankomt. Regels die overbodig gevonden worden zijn vaak regels waar men het gewoon niet mee eens is.
Door Henk Eleveld (interim-manager - adviseur) op
Nou ben ik wel benieuwd naar het aantal keren dat wildplassen in de gemeente Hollands Kroon of de inliggende oude gemeenten werd beboet.

Het schrappen van regels die nauwelijks een functie hebben doet geen zeer en levert relatief weinig 'administratief voordeel', zowel aan de kant van de overheid als bij de burger.

Wie durft constructieberekeningen of gerace met monstertrucks vergunningvrij te maken?
Door Logica op
Helemaal mee eens, meer eigen verantwoordelijkheid. dat werkte immers ook zo goed bij banken, de vleessector, en woningcorporaties?
Door Rebecca de Boer (Ondernemer/voorzitter ondernemers vereniging ) op
Ik roep ondernemers op dit voorstel te ondersteunen.
Weg met de ballast en ga voor innovatie.
Doe meer met minder regels.
Ga voor leefbaarheid in ondernemerschap.
Wie wil dat nu niet!
Door Nicole Markus (rainmaker) op
Top deze actie. Ook in de gemeentelijke organisatie zelf kan dat: iedereen gaat dan weer werken aan de bedoeling, voelt eigenaarschap en vindt creatieve oplossingen. Resultaten gegarandeerd.
Door johannes (ambtenaar) op
Ook als ambtenaar wordt je af en toe gek van al die overbodige regels. Dus de bezem er door.