of 59345 LinkedIn

Weg met overbodige regels

Het afschaffen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Het afschaffen en opruimen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Verder neemt de raad in Hollandse Kroon eind deze maand een besluit over het afschaffen van tachtig procent van de regels in de algemene plaatselijke verordening (apv). De landelijke pilot ‘ontslakken’ van gebiedsontwikkeling is zo succesvol dat minister Blok (wonen) het project wil voortzetten.

 

Knelpunten

Het doel van het deze week gestarte Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ is het wegwerken van knelpunten in wet- en regelgeving zodat burgers zich gemakkelijker en prettiger kunnen inzetten voor de publieke zaak. Hierin werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31 samen. Samen met negen gemeenten – waaronder Albrandswaard, Emmen en Dordrecht – en elf maatschappelijke initiatieven wordt in het programma naar ruimte gezocht binnen bestaande regels en procedures. Knellende regels die aanpassing behoeven, worden bij het rijk gemeld.

 

Frustratie

Nu lopen buurtverenigingen, dorpscoöperaties, mantelzorgverenigingen en buurthuisbedrijven regelmatig aan tegen knellende procedures en regels die uitvoering van geplande activiteiten frustreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij maatschappelijke aanbestedingen, bij het verlenen van vergunningen of door belastingregels. In het programma, dat tot februari 2016 duurt, wordt geëxperimenteerd en nieuwe kennis ontwikkeld met en bij het opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving en procedures.

 

Wangedrag

Het college van Hollands Kroon kwam deze week met het voorstel om 80 procent uit de apv te schrappen. ‘Het college wil alle ruimte geven aan de samenleving. Op deze manier willen we laten zien dat we geloven in de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Tolerantieafspraken maken we met elkaar en willen we niet vastleggen in regels’, licht burgemeester Nawijn toe op de website van de gemeente. Als de raad eind deze maand met het collegevoorstel akkoord gaat, worden straks geen bekeuringen meer uitgedeeld voor bijvoorbeeld wildplassen, hondenpoep en bedelen. Het college vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken.

 

Ontslakken

Het ontslakken van gebiedsontwikkeling was een van de zeventien acties uit die Actieagenda Bouw die eind 2012 is gestart. Door het versnellen, versimpelen en ontmantelen van regels, beleid, werkwijze, houding en gedrag wordt gemeenten ruimte geboden om gebiedsontwikkeling en concrete bouwprojecten ondanks de crisis van de grond te tillen. De eerste tranche met acht gemeenten ging vorig jaar herfst van start. Eind van dat jaar haakten nog eens zeven gemeenten aan. Recent zijn nog eens negen nieuwe gemeenten met een pilot gestart. Minister Blok wil dat het Actieteam Ontslakken, dat gemeenten ondersteunt, nog vier jaar (t/m 2018) doorgaat. Daarmee is er ruimte voor tachtig nieuwe gemeenten (twintig per jaar) om mee te doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wottsjer (Watcher) op
Wetgeving als sluitstuk van behoorlijk bestuur. Het college vertrouwt er liever op dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken. Wie spreekt het collega aan op institutioneel vandalisme en wangedrag?

Door peter op
ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen in gemeente Hollands Kroon mbt afschaffen apv. Welke regels kunnen zo worden afgeschaft en welke regels geven bij afschaffing problemen? Wordt dit gemonitord/geevalueerd?
Door Ricus Tiekstra (Raadsgriffier) op
Prima initiatief. Regels die niet te handhaven zijn en die geen bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de woonomgeving kun je beter afschaffen en bij incidenten het zelfreinigend vermogen van de samenleving kans geven zijn werk te laten doen.
Door ambtenaartje (specialist woz) op
Er wordt al veerig jaar geroepen om het afschaffen van overbodige regels. En ondertussen komen er alleen maar regeltjes bij. Waar vervolgens de gewone brave belastingbetalende burger last van heeft, en nooit de asociale hennepkwekende w00nwagenbewoner.
Door Jan op
Allemaal leuk en aardig dat afschaffen van regels en vergunningen, zolang het jezelf betreft. Maar denk je eens in dat je buurman zonder vergunning 4 meter uitbouwt in zijn achtertuin en meteen een bungalowtje voor zijn oude moeder neerzet (mag tegenwoordig zonder bouwvergunning, ongeacht of het bestemmingsplan het toelaat). Dan zit jij voortaan in jouw tuintje altijd in de schaduw als je pech hebt. Vervolgens laat de buurman zijn hond poepen voor jouw uitrit en doet ondertussen nog even zijn behoefte in jouw voortuin. Allemaal niet meer verboden als de raad die regels uit de APV schrapt. De hele nacht houdt de buurman dan een wild feest en dat elke week. Mag zonder regelgeving allemaal zonder dat de overheid optreedt. Dan denk je toch ineens heel anders over de overbodigheid van regels.
Door Alfred Blokhuizen op
Kennelijk is men vergeten waarom de regels er zijn gekomen. Die zijn er gekomen omdat mensen de nijging hebben om zich niet sociaal of verantwoordelijk te gedragen. Als men de regels afschaft heb je binnen no time weer een roep om regels, omdat er volksstammen rondlopen die dan allerlei, op dat moment, onbeschreven waarden en normen aan hun laars lappen.

Dus in Hollandse Kroon kun je dus gerust wildplassen, bier op straat drinken, drugs gebruiken in de openbare ruimte etc etc etc. Er staan toch geen sancties op. De regels zijn toch afgeschaft? Dat is dan een argument die je terecht kan roepen tegen mensen die je aanspreken.

Met andere woorden: de regels zijn gemaakt om de normen te stellen en te handhaven. Ze loslaten betekent dat men teruggaat naar een samenleving waar de brutaalste het voor het zeggen heeft.

Ik zie dan ook dat gepraat over het afschaffen van regels luchtverplaatsing, waar men later met grote spoed op terug zal komen. Ik vind dat mensen die juichen bij het afschaffen van regels vooral geen lange termijn denkers zijn.
Door Ambtenaar op
@ Dirk: In Nederland zijn het nog altijd de door u en mij (als burger) gekozen vertegenwoordigers die algemeen verbindende voorschriften vaststellen en niet ambtenaren. Een meerderheid van de kiezers bepaalt via deze volksvertegenwoordigers welke regels er wel en iet behoren te zijn. Dat is heel iets anders dan 1% van de burgers die volgens u zou klagen.
Door erik op
Het college vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken. Scheeld weer een wijkagent. Hi hi, 'Hollandse Kroon' moet wel een fantasie gemeente zijn, maar ik snap het niet helemaal want dat sprookjespark ligt toch in Brabant?
Door Dirk op
Helemaal mee eens. Ambtenaren hebben een regelwoede. Ze weten alles beter. Ze vertrouwen een burger nooit. Heel goed, dat afschaffen van regels. De meeste regels worden gemaakt omdat 1% van de burgers klaagt. De 99% die niet klagen hoor je niet.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Altijd makkelijk om te roepen dat er veel overbodige regels zijn en dat die moeten worden afgeschaft. Nog niet zolang meegemaakt dat een buurgemeente drastisch streepte in de APV. Inmiddels wordt de ene na de andere regel weer heringevoerd. Je moet namelijk wel kunnen optreden tegen wildplassen en je moet wel kunnen optreden tegen overlast in horeca en het is niet gewenst dat organisaties zonder bemoeienis van de overheid een monstertruckrace in het publiek domein organiseren.