of 63966 LinkedIn

Weg met overbodige regels

Het afschaffen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Het afschaffen en opruimen van overbodige wet- en regelgeving blijft hoog op de politieke agenda staan. Onder de noemer ‘ruim op die regels’ is deze week een landelijk project gestart om de participatiesamenleving en de doe-democratie tot wasdom te laten komen.

Verder neemt de raad in Hollandse Kroon eind deze maand een besluit over het afschaffen van tachtig procent van de regels in de algemene plaatselijke verordening (apv). De landelijke pilot ‘ontslakken’ van gebiedsontwikkeling is zo succesvol dat minister Blok (wonen) het project wil voortzetten.

 

Knelpunten

Het doel van het deze week gestarte Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ is het wegwerken van knelpunten in wet- en regelgeving zodat burgers zich gemakkelijker en prettiger kunnen inzetten voor de publieke zaak. Hierin werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31 samen. Samen met negen gemeenten – waaronder Albrandswaard, Emmen en Dordrecht – en elf maatschappelijke initiatieven wordt in het programma naar ruimte gezocht binnen bestaande regels en procedures. Knellende regels die aanpassing behoeven, worden bij het rijk gemeld.

 

Frustratie

Nu lopen buurtverenigingen, dorpscoöperaties, mantelzorgverenigingen en buurthuisbedrijven regelmatig aan tegen knellende procedures en regels die uitvoering van geplande activiteiten frustreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij maatschappelijke aanbestedingen, bij het verlenen van vergunningen of door belastingregels. In het programma, dat tot februari 2016 duurt, wordt geëxperimenteerd en nieuwe kennis ontwikkeld met en bij het opruimen van knelpunten in wet- en regelgeving en procedures.

 

Wangedrag

Het college van Hollands Kroon kwam deze week met het voorstel om 80 procent uit de apv te schrappen. ‘Het college wil alle ruimte geven aan de samenleving. Op deze manier willen we laten zien dat we geloven in de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Tolerantieafspraken maken we met elkaar en willen we niet vastleggen in regels’, licht burgemeester Nawijn toe op de website van de gemeente. Als de raad eind deze maand met het collegevoorstel akkoord gaat, worden straks geen bekeuringen meer uitgedeeld voor bijvoorbeeld wildplassen, hondenpoep en bedelen. Het college vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken.

 

Ontslakken

Het ontslakken van gebiedsontwikkeling was een van de zeventien acties uit die Actieagenda Bouw die eind 2012 is gestart. Door het versnellen, versimpelen en ontmantelen van regels, beleid, werkwijze, houding en gedrag wordt gemeenten ruimte geboden om gebiedsontwikkeling en concrete bouwprojecten ondanks de crisis van de grond te tillen. De eerste tranche met acht gemeenten ging vorig jaar herfst van start. Eind van dat jaar haakten nog eens zeven gemeenten aan. Recent zijn nog eens negen nieuwe gemeenten met een pilot gestart. Minister Blok wil dat het Actieteam Ontslakken, dat gemeenten ondersteunt, nog vier jaar (t/m 2018) doorgaat. Daarmee is er ruimte voor tachtig nieuwe gemeenten (twintig per jaar) om mee te doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk (procesmanager telecommunicatie) op
Wie gelooft dit nog ....!! Er is één nieuwe wet nodig. Een nieuwe wet of regelgeving is pas toegestaan als ten miste TWEE bestaande of oude wetten of regels worden afgeschaft. En dan liefst van betere kwaliteit, van KISS kwaliteit. 'Keep it simple stupid'
Door Bertus (Milieuinspecteur en afvaldumper) op
Die gedrochten van RUD's afschaffen zou al een flinke slok op een borrel schelen. Wat een broddel organisaties.
Door john (milieumannetje) op
zucht
Door Gerard op
Regels zijn niet voor niets ingesteld maar om grenzen aan te geven. Als men kennelijk uit gemakzucht en of kortzichtige bezuinigingen de regels niet meer wil handhaven moet men dat kenbaar maken. In ieder geval gaat er een volstrekt verkeerd signaal van uit en het speelt bedrog en zelfs oplichting in de kaart. (Bedriegers en oplichters houden zich immers ook aan geen enkele regel). Voor burgers die normen en waarden op prijs stellen breken er zo nog slechtere tijden aan, als gevolg van het verder afglijden.
Door john (manager) op
Terug naar het recht van de sterkste......
Door zef123 op
Nou, dat lijkt me duidelijk. Populistische slogans van populistische politici. Behoorlijk onderzoek naar nut en noodzaak van regels (of het afschaffen ervan) is niet sexy genoeg. Beter proefondervindelijk ervaren dat je de samenleving aan de wolven hebt overgeleverd. "alles van waarde is weerloos", sprak de dichter.
Door Jan Pieters (gepensioneerd ambenaar) op
Het is jammer dat de discussie over regels altijd een stap overslaat: wat zijn de functies van regels. Die zijn tweeërlei: a) voorkomen van conflicten, b) het zo gemakkelijk oplossen van conflicten. Het op deze manier beheersen van conflicten is erg efficiënt. Parrtijen hoeven niet steeds het wiel uit te vinden.: Dit mag, dat mag niet. Je weet het van tevoren en als je je er niet aan houdt, dat dan zus of zo boven je hoofd. hangt. In economentermen: "conflictbeheersing tegen de laagst mogelijk transactiekosten".

En, inderdaad, van regels die een dode letter zijn heet niemand last; zo weinig dat het verloren en verspilde moeite is om ambtenaren en bestuurders aan het werk te zetten om ze af te schaffen.
Door Plafond op
Een herhaling van het project deregulering zo'n 20 jaar geleden, heeft in mijn gemeente veel nieuwe regels opgeleverd..
Door Plafond op
@ Wottsjer (Watcher)

De raad controleert het college en de kiezer corrigeert eens in de vier jaar de raad, misschien niet perfect maar best in orde.
Door Michael Bonnewel (juridisch adviseur) op
Zoals hoogleraar staats- en bestuursrecht van de UvA Jon Schilder vandaag in PZC (krant) liet optekenen: "Je kunt stellen dat een deel van de APV een dode letter is, maar een dode letter kan snel springlevend worden als dat nodig is. Dat kan niet als die letter niet meer bestaat. Nu staat op wildplassen een boete. Wat moet ej straks als je iemand aanspreekt die zegt: bekijk het maar! Dan kun je dat niet aanvechten."