of 60220 LinkedIn

Waterschappen kleuren meest grijs

In 2000 telde een gemiddelde gemeente 29.542 inwoners. Het aantal gemeenten is sinds 2000 met 147 afgenomen, zo meldt de Staat van het Bestuur 2016 van Binnenlandse Zaken.

Het gemiddelde inwoneraantal per gemeente is tussen 2000-2016 met bijna vijftig procent gestegen en ligt nu op 43.536. Dat is het gevolg van herindelingen en bevolkingsgroei.

In 2000 telde een gemiddelde gemeente 29.542 inwoners. Het aantal gemeenten is sinds 2000 met 147 afgenomen, zo meldt de Staat van het Bestuur 2016 van Binnenlandse Zaken.

De gemiddelde leeftijd van burgemeesters ligt op 57,5 jaar. Wat ouder dan de gemiddelde 54,9 jaar van de 1.449 wethouders die Nederland telt. De gemiddelde leeftijd van de 8.931 raadsleden ligt op 52,7 jaar. De collega’s is het provinciehuis zijn gemiddeld jonger. De gemiddelde leeftijd van de 570 Statenleden bedraagt 48 jaar en die van de 60 gedeputeerden 50 jaar. Waterschappen hebben met een sterke vergrijzing te maken.

De gemiddelde leeftijd van de 622 leden van het algemeen bestuur is 58,5 jaar die van de 98 leden van het dagelijks bestuur 58,8 jaar. De voorzitters van de waterschappen spannen de kroon met een gemiddelde 60,2 jaar. Van diversiteit is nog nauwelijks sprake in het decentrale bestuur, zo blijkt verder uit de cijfers over 2016 van BZK. In gemeenteraden zijn met veertien procent nog de meeste volksvertegenwoordigers met een niet-Nederlandse achtergrond, gevolgd door Provinciale Staten met tien procent.

Het dagelijks bestuur van waterschappen is uitsluitend bemenst door leden met een Nederlandse achtergrond. In de provincies zijn de meeste vrouwen actief, gevolgd door gemeenten en waterschappen. 35 procent van de Statenleden is vrouw, 28 procent van de raadsleden en 22 procent van de leden van het algemeen bestuur van waterschappen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.