of 58952 LinkedIn

Waterschap doorbreekt zelfopgelegde zwijgplicht

'Onvermijdelijk' was het opheffen van de geheimhouding op het proces en de inhoud rond het dossier van de ontslagen secretaris-directeur Gerard Dalhuisen, aldus de aanwezige fracties in een spoedvergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe.

In een spoedvergadering heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe de geheimhouding op het proces en de inhoud rond het dossier van de ontslagen secretaris-directeur Gerard Dalhuisen opgeheven. Opheffen was volgens de aanwezige fracties onvermijdelijk.

Steun voor Klip
‘Er is heel bewust geheimhouding opgelegd tot nu toe. Dat is heel gebruikelijk in personele dossiers. Het is onvermijdelijk dat geheimhouding nu wordt opgeheven. Daar is unaniem toe besloten door het algemeen bestuur’, zo stellen zij in een verklaring. De fracties herkennen het eerder geschetste beeld totaal niet en nemen daar scherp afstand van. Verder stellen zij dat er door het dagelijks bestuur altijd gehandeld is in opdracht van het algemeen bestuur en binnen wet- en regelgeving zoals de wet Normering Topinkomens. Tot slot geven zij grote steun en vertrouwen aan dijkgraaf Tanja Klip en het dagelijks bestuur en keuren zij het gedrag van PvdA-fractievoorzitter Aart van Malenstein ‘zeer scherp’ af. De PvdA en Algemene Waterschapspartij waren niet aanwezig bij de vergadering.

'Geen zelfreinigend vermogen'
‘Besluit zonder betekenis’, zegt Dalhuisen in een eerste reactie. ‘Ook na de verschillende publicaties is er blijkbaar geen behoefte aan zelfreflectie op de gemaakte fouten en het vertoonde gedrag, laat staan dat het bestuur zelfreinigend vermogen laat zien. Ze blijven hangen in het eigen gelijk en het ligt niet aan hen, maar aan Dalhuisen, Van Malenstein en de media met hun insinuerende vragen en o ja, de uitspraak van de rechter is ook maar een mening. Wat mij betreft zakken ze hiermee verder door de bodem van goed openbaar bestuur.’

'Werkafspraak niet langer houdbaar'
Dijkgraaf Tanja Klip blijft erbij dat de geheimhouding niet is geschonden, zoals de rechter wel in het gerechtelijk vonnis constateert. Een werkafspraak op vertrouwelijkheid over een vertrekregeling was door de onwerkbare situatie binnen het directieteam niet langer meer houdbaar voor het dagelijks bestuur ‘met het oog op het belang van de organisatie’, aldus Klip. ‘Deze werkafspraken over een minnelijke vertrekregeling kunnen absoluut niet gelijkgesteld worden met de geheimhoudingsplicht uit de Waterschapswet.’

Verbaasd over argumentatie rechter
In hoger beroep gaan was niet nodig. ‘Het ontslagbesluit bleef gehandhaafd en wij hebben geen bezwaren tegen de extra betaling aan Dalhuisen. Wel zijn wij wat verbaasd over de argumentatie daarbij van de rechter. De geheimhoudingsplicht is aantoonbaar niet geschonden. Bovendien heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat het waterschap Dalhuisen wel degelijk mocht schorsen. Alles overwegende vindt het Algemeen Bestuur het sluiten van het dossier meer in het belang van het waterschap dan het op deze punten krijgen van het eigen gelijk.’

'Uitspraak uitgebreid besproken'
De verantwoordelijkheid voor de latere zelfopgelegde geheimhouding over het dossier ligt geheel bij het algemeen bestuur, aldus Klip. Ze noemt het ook beslist onjuist dat zij het dossier geheim wilde houden en de gerechtelijke uitspraak niet naar het algemeen bestuur toestuurde om de eigen herbenoeming (in de vergadering van 4 juli, WB) veilig te stellen en te houden. De uitspraak kwam volgens haar pas later die dag binnen. ‘Overigens is tijdens deze AB-vergadering uitgebreid over deze gerechtelijke uitspraak gesproken. De heer A. Van Malenstein heeft deze aan ons Algemeen Bestuur toegestuurd.’

De aangifte tegen het dagelijks bestuur van schending van geheimhouding door Van Malenstein neemt het bestuur ‘ter kennisgeving’ aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.