of 64740 LinkedIn

Waterpartijen winnen verkiezingen, vooral CDA verliest

Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij (AWP) zijn de voornaamste winnaars bij de waterschapsverkiezingen. Vooral het CDA verloor. De vermoedelijke opkomst is met ruim 50 procent fors hoger dan de 43,5 procent van 2015.

Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij (AWP) zijn de voornaamste winnaars bij de waterschapsverkiezingen. Vooral het CDA verloor. De vermoedelijke opkomst is met ruim 50 procent fors hoger dan de 43,5 procent van 2015. 

Klimaatverandering
Volgens Unie van Waterschappen-voorzitter Rogier van der Sande hebben de waterschappen het grotere aantal stemmers deels te danken aan de hogere opkomst bij de Statenverkiezingen. ‘Maar ik denk dat de klimaatverandering en de droge zomer ook een duidelijke rol hebben gespeeld. Mensen krijgen dan het belang van waterschappen beter voor ogen.’


Minder versnipperd
Van de versnippering waar in de Provinciale Staten en bij gemeenten volop sprake van is, merken de waterschappen minder. ‘Het gaat bij de waterschappen om slechts 18 tot 23 zetels. Dat dempt de verschillen’, aldus Van der Sande. Ook deed de grote winnaar van de Statenverkiezingen, Forum voor Democratie, bij de waterschappen niet mee.

CDA grootste verliezer
Issues die bij de verkiezingen volgens Van der Sande vooral speelden waren klimaatverandering, bodemdaling en de hoogte van de waterheffingen. Water Natuurlijk, dat zich inzet voor natuur en milieu, en de AWP, die vooral opkomt voor de belangen van de burgers, haalden meer zetels binnen. Van de politieke partijen weten VVD en PvdA zich goed te handhaven. Het CDA is voor Van der Sande de grootste verliezer. Aan verklarende uitspraken wil de UvW-voorzitter zich niet wagen. ‘Ik kan niet in de hoofden van kiezers kijken.’


Tevreden
Van der Sande kijkt tevreden op de campagne en het verloop van der verkiezingen terug. ‘Er hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan, en de belangstelling van de pers was groter dan ooit.’ Dat er ondanks de gezamenlijke verkiezingen met de Staten gisteren in de media nauwelijks aandacht voor de waterschappen was, neemt hij voor lief. ‘Het draait dan toch om de gevolgen voor de Eerste Kamer. Het was al mooi dat onze minister-president de waterschappen in zijn speech expliciet noemde.’


Blanco stemmers
Komende maandagochtend volgt de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen, als ook alle voorkeursstemmen zijn geteld. Dan wordt ook bekend hoeveel blanco stemmen zijn uitbracht. In Rijnland, waar Van der Sande dijkgraaf is, is dat percentage volgens hem gedaald van ruim 2 procent tot anderhalf.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.