of 59250 LinkedIn

Wassenaar overweegt BING niet te betalen

Vanwege de slechte kwaliteit van het BING-onderzoek naar de seksrel in Wassenaar overweegt de gemeente Wassenaar de al betaalde kosten van het onderzoek terug te vorderen en wil ze zeker niet opdraaien voor nog te maken juridische kosten.

De gemeente Wassenaar sluit niet uit dat zij onderzoeksbureau BING niet gaat betalen voor hun onderzoek naar de seksrel.

Raadsvragen Wat Wassenaar Wil
Naar aanleiding van de uitspraak van de Accountantskamer stelde Wat Wassenaar Wil (WWW) raadsvragen over de kosten voor het BING-onderzoek. De Accountantskamer oordeelde in juli dat dit onderzoek onzorgvuldig, onprofessioneel en ondeskundig is uitgevoerd en berispte de uitvoerder. Die concludeerde in zijn rapport dat voor 99,5 procent zeker was dat wethouder De Greef tijdens een nazit van een raadsvergadering geen seksueel getinte uitspraken had gedaan richting WWW-raadslid Van de Velde. Volgens de Accountantskamer kon hij dat nooit concluderen, omdat hij vier van de negen getuigen niet had gehoord. WWW wilde weten of het college gezien de slechte kwaliteit van het onderzoek nog wel bereid is om de juridische kosten te betalen.

Bij slecht werk hoeft gemeente niet te betalen
In de toelichting bij de beantwoording van de vragen schrijft het Wassenaarse college dat bij de opdrachtverstrekking door burgemeester Hoekema de partijen overeenkwamen dat de gemeente de kosten vergoedt van eventuele juridische procedures, voorkomend uit het onderzoek. Zelfs als BING een beroepsprocedure zou beginnen, zouden de kosten bij de gemeente terechtkomen. Maar nu stelt het college in de toelichting dat de gemeente zich hieraan kan onttrekken als de uitvoerder aantoonbaar slecht werk heeft geleverd. Hierover is genoeg jurisprudentie te vinden, aldus het college.

BING moet eerst in beroep
Het gemeentebestuur heeft BING in een brief van 9 juli al aan BING laten weten dat het zich niet gebonden acht om verdere juridische stappen te betalen. In afwachting van een onherroepelijke uitspraak heeft het college zich jegens BING alle rechten voorbehouden. Als die uitspraak er is, gaat het college zich beraden of ze stappen tegen BING zal ondernemen. Mochten dat zo zijn, dan sluit het college niet uit dat het al gedane betalingen aan BING zal terugvorderen. ‘Maar het is eerst aan BING om in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarna komt er pas een onherroepelijke uitspraak’, aldus woordvoerder Alexander Oostermeijer van de gemeente Wassenaar. De reeds gemaakte kosten voor de gemeente bedragen 33.000 euro voor het rapport en 19.000 euro voor het beroep tegen BING. 

BING
Op de vraag of BING inderdaad in beroep gaat verwijst het bureau naar een eerdere verklaring. Hierin staat dat het bureau wel verwacht dat beroep zal worden ingesteld. De termijn van zes weken is echter al verstreken. Navraag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven leert dat inderdaad beroep is aangetekend. Door wie dat is gedaan kan de griffier nog niet zien, omdat het beroep eerst nog moet worden nagekeken. Maar het ligt natuurlijk voor de hand dat dit BING is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wouter Boonstra (Journalist) op
Geachte heer Van Poeringen,

Dit is het tot nu toe laatste bericht dat over Wassenaar is verschenen:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …

En er zal binnenkort vast weer reden zijn ons licht daar te laten schijnen.
Door Gert van Poeringen op
Kan iemand van de redactie even contact opnemen met dat zooitje in Wassenaar? Betalen ze nou wel of betalen ze niet? En wat is de status in de seksrel? Nog meer aangiftes, sepots, hoger beroepen of schadeclaims???

Behoefte aan meer informatie eigenlijk!
Door Fol Verwagtingh op
Overweegt niet te betalen voor het hoger beroep?
Ik hen dan geijk 2 vragen:
1. Is er een hoger beroep ingesteld?
2. Betalen ze die ja of nee?

Met gissen komen we ook niet verder.
Door Johan op
Het is niet zo zeer een geldkwestie want ik denk dat de burgemeester er goed aan doet te erkennen dat er grove inschattingsfouten zijn gemaakt ook door de opdrachtgever. Mijn ervaring is dat een slecht rapport als dit vaak komt door falen van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
Door Abra Stone op
mijn reactie kwam niet aan, soms is dat beter.
;)
Door Johan op
Ernst helemaal mee eens. Het wringt gewoon in de praktijk. Stel je komt als bureau er achter dat je plank hebt misgeslagen. Ga je het dan recht zetten? Nee want je bent als de dood dat je commerciele positie en je imago aan gort gaan. Dus ga je alles doen om recht te praten wat krom is en natuurlijk altijd in beroep gaan ook tegen beter weten in. 2e kamer pak nou eens door. Dit soort onderzoeken, die zeer verregaande gevolgen voor personen kunnen hebben, laat je niet door winstgedreven bureaus doen. Of gaan we ook soms de betaalde sherrif en rechter weer invoeren zoals in het Wilde Westen het geval was.
Door ernst (ambtenaar) op
"Wiens brood men eet diens woord men spreekt". BING is verzelfstandigd ws. vanuit het marktdenken. Markt en integriteit, het gaat lastig samen. Perverse prikkels ondermijnen de onafhankelijkheid. Toch maar weer een overheidsclub laten onderzoeken?
Door Johan op
Volgens mij lopen tegen deze accountant/BING 6 tuchtzaken op dit moment en allemaal gaan ze over dezelfde kritiekpunten......een lousy waarheidsvinding.. Ben benieuwd wat daar uit komt en ook ben ik benieuwd hoe de zaak Alphen aan de Rijn is afgelopen want ik meen dat 2 ambtenaren van die gemeente exact dezelfde kirtiek hadden op een BING-rapport. Hebben ook zij een klacht ingediend?. Nooit meer iets van gehoord.
Door Constantijn op
Hendrik goede opmerking van u. Maar zo'n integriteitbureau van de veronderstelde hoogste onkreukbaarheid mag toch helemaal niet meegaan in politieke vriendjespolitiek?! Alles bij elkaar lijkt het nu toch veel op een set up van "we'll cover your ass mister alderman". Die accountantkamer heeft dat natuurlijk doorgeprikt. Zelfs als het beroep uitwijst dat de onderzoeker ergens minder fout zat is een VVD-meelezer in een onderzoek naar een VVD-wethouder natuurlijk een lacher, want tenminste de schijn van vriendjespolitiek. Dat had de heer Eenhoorn zich natuurlijk vooraf al kunnen en moeten realiseren. Hij heeft zichzelf noch zijn partij een dienst bewezen met zijn rol in deze soap.
Door Hendrik op
Vreemd dat Wassenaar ook berispt is vanwege het aanwijzen van een bestuurlijk meelezer bij hetmonderzoek in de persoon van Bas Eenhoorn. Het lijkt erop dat men aldaar de bestuurlijke zaken en mores niet op orde heeft en het dan maar in de schoenen schuiftnvan een bureau.