of 64707 LinkedIn

Waakhondfunctie journalistiek onder druk in Z-Holland

Er zijn zorgen over het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland. Met name de waakhondfunctie staat onder toenemende druk. De problemen zijn het grootst in de kleinere gemeenten.Dat concluderen hoogleraar Jaap de Jong en collega Willem Koetsenruijter van de Universiteit Leiden.

Er zijn zorgen over het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland. Met name de waakhondfunctie staat onder toenemende druk. De problemen zijn het grootst in de kleinere gemeenten.

Dat concluderen hoogleraar Jaap de Jong en collega Willem Koetsenruijter van de Vakgroep Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. In opdracht van Zuid-Holland deden zijn onderzoek naar het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in die provincie.

  

Halffabrikaten

Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen die Provinciale Staten vorig jaar uitten en suggesties van enkele fracties om al dan niet tot steunmaatregelen over te gaan. Het onderzoek geeft drie oplossingsrichtingen voor mogelijke provinciale steun. Een variant is te zorgen voor een structurele versterking van de redactiekracht met subsidies voor fte’s. Een andere optie is de oprichting van een mediacentrum dat zogeheten journalistieke halffabrikaten produceert die alle Zuid-Hollandse media kunnen afnemen. Een derde oplossingsrichting is de instelling van een mediafonds voor Zuid-Holland dat aanvragen honoreert voor journalistiek producties.

De onderzoekers stellen dat de oplossingsrichtingen ook met elkaar kunnen worden gecombineerd. Verder poneren ze acht randvoorwaarden voor mogelijke steun. Daarbij is de onafhankelijkheid van de journalistiek essentieel.

 

Marktfalen

De Jong en Koetsenruijter spreken over een zeker marktfalen van het journalistiek bedrijfsmodel onder invloed van gedigitaliseerd ‘gratis’ nieuws, dalende advertentie-inkomsten en concurrentie van social media. Volgens de onderzoekers zijn ‘er grote gaten gevallen in het Zuid-Hollandse medialandschap als het gaat om de journalistieke waakhondfunctie.’

 

Mediafondsen

In andere provincies als Friesland, Groningen en Limburg is de afgelopen periode al geëxperimenteerd met mediafondsen. Ook steeds meer gemeenten zoeken naar ondersteuning voor lokale journalistiek, zoals Amersfoort of Leiden waar sinds medio vorig jaar 250.000 euro op jaarbasis is vrijgemaakt voor journalistiek producties in Leiden. Het Leids Mediafonds presenteert deze week de eerste resultaten ervan.

 

Ondersteunende rol

Provinciale Staten van Zuid-Holland spreken zich na de provinciale verkiezingen op 20 maart uit of zij een ondersteunende rol voor de provincie zien weggelegd.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners