Fouten overheid buiten schot

De Tweede Kamer had zich vorig jaar uitgesproken voor een onderzoek door de OVV naar de vuurwerkramp. Aanleiding was een rapport van klokkenluider Paul van Buitenen. Hij kwam na jarenlang onderzoek tot de conclusie dat justitie in de zaak 'misleidend' te werk was gegaan. Fouten van de overheid moesten buiten schot blijven, aldus Van Buitenen, terwijl de ramp juist het gevolg van falend beleid zou zijn geweest.

 

Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en vielen ongeveer duizend gewonden. (ANP)