of 59295 LinkedIn

Vrijheid moet in beleidsprogramma Gelderland

Het is hard nodig dat ‘Bevrijding en Vrijheid’ structureel onderdeel gaat uitmaken van het beleidsprogramma van de provincie Gelderland. Dat betoogt Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie in Gelderland in Binnenlands Bestuur.

Het is dringend nodig dat ‘Bevrijding en Vrijheid’ structureel onderdeel gaat uitmaken van het beleidsprogramma van de provincie Gelderland, om zo het verleden te verbinden met het heden. Dat betoogt Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie in Gelderland.

Maatschappelijke vrede

Verharding van het debat in de samenleving, antisemitisme en racisme drijven groepen in onze samenleving uiteen, ‘terwijl we ons juist zouden moeten richten op verbinding en maatschappelijke vrede’, zo stelt Plug in een opiniestuk in Binnenlands Bestuur.


Incidentele poging

In de afgelopen jaren heeft het Gelderse college diverse incidentele pogingen ondernomen om het thema bevrijding op de Gelderse politieke agenda te zetten, maar met weinig succes, aldus Plug. Consistentie en vasthoudendheid in beleid en structurele financiële ondersteuning ontbreekt, waardoor er alleen maar fragmentarisch ondersteuning is tijdens speciale herdenkingsmomenten, zoals bij de viering van 70 jaar bevrijding.

 

Verbinding

De samenleving, ook die van de provincie Gelderland, verliest steeds meer samenhang door onder meer culturele verschillen en leeftijdsopbouw. ‘Ook is er steeds minder bereidheid om van elkaar te leren, voor elkaar te zorgen en een beetje rekening te houden met de ander. De diversiteit van onze samenleving vraagt verbinding. Verbinding tussen arm en rijk, theoretisch en praktisch opgeleid, werkgever en werknemer, autochtoon en Nederlanders met een migratieachtergrond’, aldus Plug. De provincie Gelderland moet die verbinding binnen de Gelderse samenleving stimuleren. Vanuit een beleidsprogramma ‘Bevrijding en Vrijheid’ moet gewerkt worden aan gemeenschappelijke waarden. Plug: ‘Zodat we binnen de diversiteit van onze samenleving in vrede en vrijheid met elkaar omgaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.