of 63946 LinkedIn

Voorstanders herindeling worden geïntimideerd

Voor- en tegenstanders van een fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel hebben tijdens een hoorzitting van de Gelderse Staten flink de trom geroerd. Duidelijk werd ook dat Scherpenzelers die voor herindeling zijn, worden geïntimideerd door tegenstanders.

Voor- en tegenstanders van een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel hebben tijdens een hoorzitting van de Gelderse Staten flink de trom geroerd. Daarbij vielen harde woorden en werden stevige beschuldigingen geuit. Duidelijk werd ook dat Scherpenzelers die voor herindeling zijn, worden geïntimideerd door tegenstanders.

Verrader

Dat stelde onder meer de Scherpenzeelse fractievoorzitter van Pro Scherpenzeel, Annet van Riel. ‘Voorstanders van herindeling worden voor verrader uitgemaakt.’ Ook worden ze figuurlijk met pek en veren besmeurd ‘en het dorp uitgekeken’. Emoties spelen in het dorp hoog op, mede ingegeven door het ‘wanhopig vastklampen aan zelfstandigheid door dit college’, stelde Marieke van de Beek, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Scherpenzeel. ‘Er heerst een angstcultuur in het dorp’, vertelde een andere inspreekster, inwoonster van Scherpenzeel. ‘Veel mensen durven zich niet uit te spreken.’ Zij deed dat wel, en kreeg op Facebook onder meer het bericht dat ze maar moest verhuizen en dat men haar daar wel een handje bij wilde helpen. Ook zouden volgens haar lokale ondernemers zich niet in de verhitte herindelingsdiscussie mengen, uit vrees klandizie te verliezen.

 

Harde strijd

De intimidatie is een schrijnend voorbeeld van de harde strijd die al maanden wordt gevoerd voor de door Scherpenzeel gewenste zelfstandigheid en de door het Gelderse college gewenste herindeling. Diverse van de dertien insprekers, vooral tegenstanders van de gedwongen herindeling, maakten in stevige bewoordingen hun ongenoegen duidelijk. Enkelen tegenstanders spraken van annexatie, van een onredelijk en ondemocratisch proces, van onbehoorlijk bestuur en beschamend gedrag.

 

Machtsvertoon

Ook hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries (Radboud Universiteit) trok fel van leer, op persoonlijke titel. De Vries was een van de leden van de zogeheten Spiegelgroep, die door GS het proces van open overleg heeft bewaakt. Hij stelde tijdens dat proces veel onzorgvuldigheden te hebben zien en laakte de houding van vooral Gedeputeerde Staten. Volgens hem heeft de provincie het eindrapport van de Spiegelgroep proberen te herschrijven en heeft de provincie een Scherpenzeelse delegatie tijdens een bijeenkomst ‘als kleine kinderen naar huis gestuurd. Dat is een staaltje machtsvertoon, neigend naar onbehoorlijk bestuur.’ Om ‘groot gezichtsverlies’ te voorkomen, moet de provincie de stekker uit het herindelingsproces te trekken, adviseerde De Vries aan de Staten. De provinciale argumenten voor een fusie zullen volgens hem in ‘Den Haag’ niet standhouden.

 

Geen draagvlak

Tegenstanders van herindeling die woensdag tijdens de hoorzitting inspraken, waaronder ook de Scherpenzeelse wethouder Isaac van Ekeren, stellen min of meer in koor dat er geen noodzaak tot herindeling is, dat de financiën en de bestuurskracht op orde zijn en dat het van bovenaf opleggen van de herindeling zonder draagvlak in strijd is met het vigerende beleidskader herindeling van Binnenlandse Zaken. Ook de Scherpenzeelse waarnemend burgemeester Eppie Klein stelde dat er ‘geen acute noodzaak tot herindeling is’. Hij benadrukte dat de Staten de uitslag van de inwonerspeiling uit maart moeten ‘respecteren en meewegen in uw afweging.’ Die uitslag, waarbij 82 procent van de stemgerechtigde Scherpenzelers tegen herindeling stemde, is ‘legitiem en duidelijk’, aldus Klein.

 

Fusie beste garantie

De voorstanders van herindeling, waaronder twee oppositiepartijen van Scherpenzeel, benadrukten juist het belang van een fusie tussen beide gemeenten. Het gaat financieel helemaal niet goed, de begroting is niet realistisch en er is flink geput uit de algemene reserves om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast is de organisatie kwetsbaar, somde Van de Beek (ChristenUnie) op. Zij riep PS op Scherpenzeel niet te laten vallen en voor herindeling te kiezen. ‘Herindeling is de beste garantie. Zelfstandigheid is niet meer haalbaar’, stelde ook haar collega Van Riel. Geen goed woord had ze over voor de gevoerde strijd. ‘Er wordt gelogen, gepolariseerd en door alle spelers met modder gesmeten.’ Ze doelde daarbij onder meer op de colleges van zowel Barneveld, Scherpenzeel als de provincie.  De raad van Barneveld wil herindelen, per 2023. ‘We willen bouwen aan een economisch sterke en vitale gemeente’, stelde waarnemend burgemeester Jan Luteijn namens zijn raad. Voor Barneveld is herindeling ‘een kans, geen must’.

 

Provinciale Staten nemen op 7 juli een besluit over het herindelingsadvies van GS.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Hoogleraar bestuurskunde De Vries (lid van de Spiegelgroep) lijkt een wel zeer merkwaardige rol binnen dit fusieproces te spelen. Zelfs als het communicatieproces niet helemaal correct zou zijn verlopen dan ga je je toch niet op persoonlijke titel in dit plaatselijke debat mengen? Door wie is deze hoogleraar eigenlijk ingehuurd?
Door Rood Hesje (Oranje genieter) op
@Myco: met uw opmerkingen getuigt u ervan in elk geval niet een ambtenaar te zijn met enig verstand van het gemeentelijk openbaar laat staan de wetenschappelijke onderzoeken en rapporten. Dan was u tot de ontdekking gekomen dat er wel degelijk meetbare gegevens zijn. U hoeft het niet eens te zijn met de methode, maar als u ontkent, tsja dan bent u bestuurlijk dyslectisch
Door Myco (ambtenaar) op
Bij vroegere verplichte fusies werd er altijd geschermd met 'efiiciency'. Nu de feitelijke cijfers het omgekeerde bewijzen, hebben voorstanders een nieuw panacee nodig.

En zie hier; 'voldoende bestuurskracht'. Geen mens die weet wat het betekent. Hebben we het over het aantal kilo's dat een college kan tillen? Of over enig ander objectief meetbaar gegeven?

Nee dus. Deze emo-term gaat zelfs niet gepaard met voorbeelden waar deze 'bestuurskracht' in het verleden tekort zou hebben geschoten en dus onvoldoende zou zijn.

Toch weet je nu al dat men, ondanks het gebrek aan inhoudelijke redenen of ook maar het begin van draagvlak onder de bevolking, toch gaat fuseren.

De trein is namelijk al vertrokken. Wie niet mee wil rijden wordt platgewalst. Zoals gewoonlijk
Door Rood Hesje (herindeler van het zomerweer) op
@Ben (is geen jurist): onvoorstelbaar hoe u dit artikel verdraaid om vervolgens geïntimideerde inwoners van Scherpenzeel een trap na te geven. En die mening van professor De Vr5ies: ach die man baalt er van dat het provinciebestuur niet naar hem heeft geluisterd maar haar eigen afweging heeft gemaakt. En gelukkig maar want anders was dit herindelingsproces super-stroperige geworden en had het nog jaren geduurd voordat er en goede oplossing kwam voor de Scherpenzeels nood. Dus hup Gelderland, zet door en houdt vol.
Door Aline van de Weert (Inwoner, voorstander ) op
Beste M (u)
Er zijn wel degelijk meerdere bewijzen van. De vertrouwenspersoon heeft daar een rapport over geschreven. Helaas had het de raad niet bereikt omdat het op het bureau van de wethouder is blijven liggen. Mocht u nog meer bewijzen willen, heb ik er hier genoeg liggen. Ik word vandaag gebombardeerd met steunbetuigingen en complimenten.
Door Ben (jurist) op
Emoties spelen hoog op in het dorp, aldus mevrouw Van de Beek. De kop van het artikel is 'Voorstanders herindeling worden geïntimideerd' Dan lees ik dat er tijdens een hoorzitting van beide kanten harde woorden vallen en stevige beschuldigingen. Van beide kanten dus, zonder dat je dat wellicht als intimidatie kunt kwalificeren. daar wordt maar één voorbeeld aangehaald; een Facebook bericht aan mevrouw Van de Beek. Hoe sneu ook, het gaat een tikje ver om dat intimidatie te noemen. Wel een stevig voorbeeld van intimidatie wordt door Michiel de Vries aangehaald, een hoogleraar bestuurskunde, notabene door de provincie. Mag ik dan suggereren dat de titel van het stuk een tikje tendentieus is?
Door m (u) op
Bar slecht artikel.Graag meer bewijzen van intimidatie en niet alleen aan de hand van twee voorstanders. Graag hoor en weder hoor, Weinig journalistiek.
Door de vries (ambtenaar) op
Voor de geestelijke gezondheid van bestuurders (en anderen) is het verstandig om Facebook links te laten liggen. Daar valt weinig zinnigs te halen. Serieuze geluiden, ook tegengeluiden, bereiken bestuurders en raadsleden ook wel op een andere manier maar dan zonder de gratis prut er om heen. Hetzelfde geldt voor Twitter e.d.