Dat de aanklacht van lekken naar de pers is komen te vervallen, snapt Vroegh wel. 'De enige juiste beslissing na het bekend worden van het onrechtmatig inzetten van opsporingsbevoegdheden en het afluisteren van mijn cliënt', zegt ze daarover.


Niet geseponeerd
Ze is wel verbaasd dat haar cliënte verdachte blijft. 'Ik rekende erop dat de zaak geseponeerd zou worden.' Dat het OM hem blijft verdenken van lekken naar andere wethouders bevreemdt haar. 'Het betreft hier een groep mensen met dezelfde functie, voor wie ook geheimhouding geldt.' Het OM legt volgens haar niet uit wie de 'derden' zijn die in de tenlastelegging genoemd worden. (ANP)