of 64740 LinkedIn

Voorlichter à 1100 euro per dag

De provincie Gelderland huurt tegen een dagtarief van ruim 1100 euro een jaar lang een externe communicatieadviseur in. ‘Geen abnormaal tarief’, zegt de branchevereniging. ‘Aan de hoge kant’, menen andere provincies
Boudewijn Warbroek 45 reacties
De provincie Gelderland huurt tegen een dagtarief van ruim 1100 euro een jaar lang een externe communicatieadviseur in. ‘Geen abnormaal tarief’, zegt de branchevereniging. ‘Aan de hoge kant’, menen andere provincies

Bijna 231.000 euro per jaar, exclusief btw. Dat is de prijs van een externe communicatieadviseur die de provincie Gelderland voor het jaar 2010 in de arm heeft genomen. Als de adviseur het hele jaar door fulltime voor de provincie werkt. Omdat uitsluitend ‘daadwerkelijk gemaakte dagen’ maandelijks worden gefactureerd, kan de rekening voor de provincie lager uitvallen. Bij ziekte of vakantie betaalt Gelderland niets. Wel heeft de provincie aangegeven de adviseur gedurende het gehele jaar nodig te hebben.

 

De betrokken adviseur heeft ‘grote ervaring’ op het gebied van openbaar vervoer, en daarnaar was Gelderland op zoek. De inhuurkracht werkt al sinds juni 2007 voor de provincie, zij het niet altijd fulltime. Volgens een woordvoerster van de provincie heeft de communicatieadviseur specifieke deskundigheid op het gebied van marketing: ‘Die expertise hadden wij onvoldoende in huis, en daarom hebben we deze extern ingehuurd.’

 

Met een dagtarief van ruim 1100 euro is Gelderland relatief goedkoop uit, schrijft het verhurende communicatiebureau aan de provincie. Gelderland dacht eigenlijk aan een minder zware ‘medior adviseur met grote kennis van OV’, blijkt uit deze correspondentie, die in bezit is van Binnenlands Bestuur. Het bureau droeg, ‘gezien haar grote ervaring op het gebied van OV’, de senior adviseur aan die al voor de provincie werkte.

 

Voor een medior adviseur rekent het bureau normaal gesproken een dagtarief van 1046 euro, een senior adviseur kost 1316 euro per dag. Hierbij wordt uitgegaan van een 9-urige werkdag. ‘Om de provincie tegemoet te komen’ werd de senior ditmaal uitgehuurd tegen een dagtarief van 1110 euro. Dat is 123 euro per uur. De adviseur werkt 9 uur per dag, vier dagen per week. Het provinciehuis in Arnhem is de standplaats, maar thuis werken is toegestaan. Het afgesproken dagtarief is inclusief reiskosten. De inzet van de communicatieadviseur staat los van eventuele ‘losse, afgebakende projecten’ van de afdeling Openbaar Vervoer. ‘Dergelijke projecten worden apart geoffreerd.’

 

Vraag en aanbod

 

Uit cijfers van de VPRA, de branchevereniging voor public relations- en communicatieadviesbureaus, blijkt dat uurtarieven voor senior communicatieadviseurs in de praktijk variëren van 80 tot maximaal 150 euro. ‘Die 123 euro is dus geen abnormaal tarief’, zegt VPRA-voorzitter Alexander Osten. ‘Het is een kwestie van vraag en aanbod. Kennelijk heeft deze persoon iets dat de provincie heel graag wil.’

 

Osten wijst erop dat een ambtenaar in loondienst de overheid ook veel geld kost: ‘Iemand in vaste dienst kan ziek worden, en de werkgever moet bijvoorbeeld ook verzekeringspremies betalen. Dat zit bij externe inhuur allemaal bij de prijs ingebakken.’ De tijd dat de overheid gemakkelijk de beurs trok voor het inhuren van derden is volgens Osten voorbij: ‘In het verleden is het kostenbewustzijn een tijdje zoek geweest, maar de laatste jaren probeert de overheid strakker met inkoop om te gaan.’

 

Als het gaat om het inkopen van communicatieadvies, hebben veel provincies, waaronder ook Gelderland, raamcontracten met een beperkt aantal bureaus. Deze overeenkomsten, die een looptijd hebben van maximaal vier jaar, zijn na een Europese aanbestedingsprocedure tot stand gekomen. Indien de provincie voor communicatieadvies moet terugvallen op een externe kracht, worden offertes aangevraagd bij de geselecteerde bureaus.

 

Doordat de uurtarieven in de raamcontracten veelal vastliggen, valt er voor een provincie over de prijs doorgaans weinig meer te onderhandelen, zegt de woordvoerster van Gelderland: ‘De dagvergoeding en het uurtarief behoren tot de basisafspraken in de raamovereenkomst.’ Het werken met raamcontracten sluit volgens de woordvoerster ook een andere, vermoedelijk veel goedkopere mogelijkheid uit: ‘Via de geselecteerde bureaus huren we op projectbasis afzonderlijke adviseurs in. Dit betekent ook dat je als opdrachtgever geen individueel jaarcontract kunt afsluiten.’

 

Lagere prijs

 

Toch reageren andere provincies met enige verbazing op het dagtarief dat Gelderland betaalt voor een adviseur die minimaal een jaar lang nodig is. ‘In 2009 hadden wij 1,5 miljoen euro beschikbaar voor externe inhuur van communicatieadviseurs. Het uurtarief dat wij betalen varieert, en loopt op tot maximaal 120 euro’, zegt André Lammerse van de provincie Zuid-Holland. Een lang contract betekent volgens hem dikwijls echter een lagere prijs. Noord-Holland werkt, net als Zuid- Holland en Gelderland, met raamcontracten. ‘Voor elk project vragen we minimaal drie offertes aan. Dat doen we om de concurrentie scherp te houden’, zegt Wrister Grommers, hoofd communicatie van de provincie Noord-Holland.

 

Hoewel een uurtarief van 123 euro hem ‘erg hoog voorkomt’, zegt Grommers de bedragen waarmee Noord- Holland werkt niet te kunnen vrijgeven. ‘Het gaat hier om bedrijfsgevoelige informatie die wij niet mogen verstrekken aan derden.’ Wel zegt Grommers dat de bedragen in Noord-Holland omlaag gaan naarmate een adviseur voor langere tijd wordt ingehuurd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (logicus) op
Ik vind € 1.321,00 inclusief BTW helemaal niet vreemd als bewezen is dat iemand een IQ heeft van ruim boven de 170. Uiteraard moet deze dan ook nog over de benodigde specialisatie beschikken.
Het is wel vreemd dat wij in Nederland (overheid en bedrijfsleven) zoveel externe adviseurs inhuren tegen dergelijk hoge vergoedingen. Temeer omdat bijna elke keer als een project door ze is afgerond blijkt dat de toegevoegde waarde van de adviseur nihil was of zelfs schadelijk bleek te zijn.
De input die werkelijk van toegevoegde waarde was komt voornamelijk van de vloermedewerker (á € 15,00 p/u) die ermee moet werken. Conclusie: een hoge opleiding is geen garantie voor bedrijfsinhoudelijke kennis. Jarenlange werkervaring wel.
Door Victor (adviseur) op
externe adviseurs worden om meerdere redene ingehuurd. Specifieke deskundigheid en / of tijdelijk leveren van capaciteit. Het lijkt mij dat het bijna structureel voorzien in capaciteit beter vorm kan krijgen met eigen personeel. Indien één jaar werk wordt geboden lijkt mij aanpassing van het tarief met 20 tot 30 % zeker op zijn plaats. Deze casus klinkt niet echt goed!
Door pietbrontsema (org. adviseur) op
dat doe je er commissaris van de koningin er toch gewoon even bij VVd,er Cornielje.
Door Hans den Boer (hoofd Communicatie Service Drechtsteden (op persoonlijke titel geschreven)) op
Onder de kop ‘Voorlichter à 1100 euro per dag’, verderop in het artikel nog even aangedikt met ‘bijna 231.000 euro per jaar’, doet redacteur Boudewijn Warbroek lustig mee in de golf van selectieve verontwaardiging die kennelijk nu ook in Binnenlands Bestuur is aangespoeld. Natuurlijk, als overheid geven wij met elkaar belastinggeld uit en dat moeten we zorgvuldig doen. Maar is de flexibele inzet van specialisten nu werkelijk zo duur betaald met 123 euro per uur.

Als we binnen de overheid echt alle kosten meerekenen zitten we bij schaal 10 al op zo’n 70 euro per uur. Bedragen in de orde van 123 euro, mits gericht en zonder open eind ingezet, zonder pensioen-, wachtgeld-, ziektekosten en andere verplichtingen vind ik alleszins verdedigbaar. Zeker gelet op het ondernemersrisico en andere risico’s zoals arbeidsongeschiktheid.
Door Jan Kijlstra (nvt) op
Ambtenaren en politici vragen advies omdat ze het zelf niet weten (dit is door studie te verhelpen), of omdat ze zich willen indekken. Doorgaans dat laatste. Gaat het dan mis dan heeft de adviseur z'n werk niet goed gedaan, immers.
Zo'n adviseur, wil hij werk houden, moet niet te veel en te vaak tegen de wens van de opdrachtgevers in willen gaan in z'n advies (en die opdrachtgevers weten doorgaans allang welk advies ze hebben willen). Tja, en dan krijg je een hele inner-crowd, netwerken heet dat, van elkaar allerlei balletjes toespelende figuren.
Met soms hele vreemde uitwassen, zoals nu bij die OV-adviseur. Maar dat valt op door de wel heel lange adviesduur. De meeste adviesperiodes zijn veel korter. Maar per uur niet goedkoper. De totale kosten aan externe adviseurs lopen, dat is al langer bekend, geweldig uit de klauw. Maar ja, inner-crowd, hè. En wie in een koor wil blijven meezingen, moet wel hetzelfde liedje willen zingen als de rest.
Anders ben je gauw vertrokken. Gevolg: een op veel punten beroerd functionerende overheid, steeds grotere afstand tussen burgerij en bestuur.
En afkalvende voorzieningen. Zoals onderwijs, zorg. En o ja, ook OV. Tja, en over die afkalving moet je wel professioneel kunnen communiceren met de burger. Alsof die ook zonder die dure adviseur niet door heeft dat íe in het pak genaaid wordt.
Vroeger moest je. als je postbode wilde worden, naar de Rijks Psychologische Dienst. Om gescreend te worden, o.a. op betrouwbaarheid. Vroeger was een openbaar ambt ook een zaak van eer.
Tegenwoordig wordt de post bezorgd door medewerkers van de sociale werkvoorziening. Dat gaat eigenlijk best wel goed, geloof ik. Maar aan ambtenaren worden tegenwoordig veel minder eisen gesteld, en aan politici geen enkele. Misschien moeten we kandidaat-politici maar eens gaan screenen, voordat ze verkozen worden.
Psychologen zat in dit land, met de grootste dichtheid aan psychologen ter wereld. Omdat er steeds minder mensen
zich geroepen voelen het volk te vertegenwoordigen, wordt het aantal beschikbare kandidaten rap minder. Waardoor het gemiddelde niveau daalt. Een reden te meer om die psychologen vooraf in te schakelen.
En dan en-passant, de kwaliteit van de ambtenaren verhogen. Dan heb je er gelijk ook minder van nodig.
Door Ella (Beleidsmedewerker) op
@Diane Bergman: uw reactie verbaast mij dan weer niet gezien uw andere baan als.....communicatieadviseur!
Door Diane Bergman (Raadslid) op
Ik verbaas me wel een beetje. Hoe liggen de tarieven voor andere soorten adviseurs dan? Mij is wel bekend dat er voor een projectleider 2500 per dagdeel wordt betaald? Als deze dame haar geld waard is en zulke specifieke kennis heeft is een uurtarief van deze hoogte niet vreemd, gezien vergelijkbare tarieven voor beleidsmedewerkers van dit niveau. Het lijkt me hoog tijd worden dat professionele strategische communicatie eens gewoon gewaardeerd wordt. En dat goed communicatieadvies wat waard is. Dat is waar de meeste overheden nog van kunnen leren. Als het mis gaat kijkt iederen ook naar communicatie en weet hoe het had gemoeten. Fijn dat iemand dat nu eens inziet!
Door Zoemzoem (ambtenaar) op
Mijn gedachten gaan terug naar een werksituatie 5 jaar geleden; er was een gemeentebrede werkgroep geformeerd die het bestuur moest adviseren met betrekking tot het systeem van bijstandverlening. Alle expertises kwamen aan bod en ieders advies werd opgenomen in een mooi rapport. Blijkbaar vond het bestuur het echter nodig daarná toch nog een extern bureau in te schakelen, dat uiteindelijk tot dezelfde conclusies/advisering is gekomen. Dat is 1 voor de prijs van 2 ! Ik zou dan ook willen pleiten om eerst eens goed te kijken wat je als provincie of gemeente zelf 'in huis' hebt en waardering op te brengen voor en vertrouwen te hebben in de kwaliteit van je eigen mensen.
Door Bataaf (manager) op
Gezien de functie omschrijvingen en de hoogte van de salarissen moet deze kennis toch in huis zijn!
Door Joop Lemmens op
Een beetje financieel adviseur kost al snel 150 euro per uur. Echt waardevolle en ervaren consultants kosten een veelvoud.Wat wij niet weten is of deze personen veel geld echt verdienen voor de gemeenschap én of het ook goedkoper kan dan genoemd tarief. Pas dan kun je conclusies trekken.
Wat ik wél weet is dat ja bij langdurige projecten altijd moet afdingen omdat de adviseur een volle agenda en dus een gegarandeerd inkomen heeft.