of 64707 LinkedIn

Voorgoed afrekenen met weigerambtenaar

D66 heeft een voorstel ingediend om wettelijk een einde te maken aan de weigerambtenaren. Bij het sluiten van een homohuwelijk moet het belang van de ambtenaar niet meetellen.
14 reacties

Er is al lang en herhaaldelijk over gebakkeleid, er zijn moties en plannen geweest, maar D66 is het echt zat en wil nu definitief een eind aan het fenomeen van de weigerambtenaar, de trouwambtenaar die uit gewetensnood geen homohuwelijk wil sluiten. De partij heeft een voorstel ingediend om het verschijnsel voorgoed uit de wereld te helpen. De Tweede Kamer behandelt het woensdag en D66 heeft er het volle vertrouwen in dat ze een meerderheid zal vergaren.

Ambtenaar ondergeschikt

De kwestie mag in de praktijk misschien overzichtelijk en voor sommigen zelfs overkomelijk lijken, de principes gaan voor, vinden de indieners van het zogenoemde initiatiefwetsvoorstel, Pia Dijkstra en Gerard Schouw. Ambtenaren moeten zich houden aan de wet en mogen geen onderscheid maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid. Het persoonlijke belang van ambtenaren om geen nadeel te ondervinden van hun godsdienstige overtuiging is daaraan volgens D66 ondergeschikt.


Benoembaarheidsvereiste

Als het aan D66 ligt, komt in het Burgerlijk Wetboek als 'benoembaarheidsvereiste' dat ambtenaren van de burgerlijke stand geen onderscheid maken in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Weigerambtenaren die al in dienst zijn, mogen mogen hun tijd wel uitzitten, maar niet langer meetellen voor het wettelijk vereiste minimumaantal van twee ambtenaren van de burgerlijke stand per gemeente. Tegen trouwambtenaren die aanvankelijk beloven geen onderscheid (meer) te maken en dat later toch (weer) willen doen, moeten maatregelen mogelijk worden.


Religie tegen echtscheiding

Dagelijks trouwen in Nederlandse gemeenten ook mensen van wie een eerder huwelijk is ontbonden. Sommige religies zijn ook tegen echtscheiding, overweegt D66, maar toch hoor je nooit iets over ambtenaren die deze tweedekansers niet willen trouwen. Mocht de weigerambtenaar blijven bestaan, dan ziet Schouw de bui al hangen: ,,Als we toestaan dat ambtenaren een homohuwelijk weigeren te sluiten, wat is dan de volgende stap? Weigering om stel te huwen dat na een echtscheiding voor de tweede keer in het huwelijksbootje wil stappen?"

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Steven op
wie wil zich nu laten trouwen door een bekrompen ambtenaar welke zich beroept op zijn geloof, maar vervolgens als een van zijn speerpunten heeft: heb uw naasten lief?

Ophouden met die hypocrisie, laat inzichtlelijk maken wie op basis van deze overtuigingen niet als Babs wil fungeren en laat de burger kiezen.

Ik durf te wedden dat de meeste Babsen niet met naam en toenaam op de website gepubliceerd willen worden met hun eigen bekrompen vooroordelen.
Door Frederik (bestuurskundige) op
Welk probleem wordt hier nou eigenlijk opgelost? In de praktijk is er geen probleem, dat geeft zelfs D66 toe, maar de principes gaan voor. Voor de hedendaagse afgod van de homo-emancipatie zal iedereen buigen en anders wordt je verwijderd uit het publieke domein. Lang leve de vrijheid. De politieke correctheid druipt er vanaf. Voor weigerambtenaren gaan principes trouwens ook boven de "praktijk". Wat nu gebeurt is de inzet van een puur machtsmiddel: buigen of barsten. Dat is Nederland anno 2013.
Door Bram op
Typisch het huidige D66: voor het geval hun key-argument niet overtuigd, meteen maar wat nieuwe beren op de weg aankondigen.
Was die partij niet ooit opgezet om nu eens pragmatisch met de dingen om te gaan?
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Zullen we het burgerlijk huwelijk helemaal afschaffen. De voltrekking daarvan lijkt me helemaal geen overheidstaak maar een zaak tussen mensen onderling. Mag iedereen (in de samenlevingsvorm die hem of haar belieft) trouwen voor een religieuze of levensbeschouwelijke instelling. Een ieder zoekt het maar lekker voor zichzelf uit. Dat lijkt me pas echt liberaal.