of 65101 LinkedIn

Voorgoed afrekenen met weigerambtenaar

D66 heeft een voorstel ingediend om wettelijk een einde te maken aan de weigerambtenaren. Bij het sluiten van een homohuwelijk moet het belang van de ambtenaar niet meetellen.
14 reacties

Er is al lang en herhaaldelijk over gebakkeleid, er zijn moties en plannen geweest, maar D66 is het echt zat en wil nu definitief een eind aan het fenomeen van de weigerambtenaar, de trouwambtenaar die uit gewetensnood geen homohuwelijk wil sluiten. De partij heeft een voorstel ingediend om het verschijnsel voorgoed uit de wereld te helpen. De Tweede Kamer behandelt het woensdag en D66 heeft er het volle vertrouwen in dat ze een meerderheid zal vergaren.

Ambtenaar ondergeschikt

De kwestie mag in de praktijk misschien overzichtelijk en voor sommigen zelfs overkomelijk lijken, de principes gaan voor, vinden de indieners van het zogenoemde initiatiefwetsvoorstel, Pia Dijkstra en Gerard Schouw. Ambtenaren moeten zich houden aan de wet en mogen geen onderscheid maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid. Het persoonlijke belang van ambtenaren om geen nadeel te ondervinden van hun godsdienstige overtuiging is daaraan volgens D66 ondergeschikt.


Benoembaarheidsvereiste

Als het aan D66 ligt, komt in het Burgerlijk Wetboek als 'benoembaarheidsvereiste' dat ambtenaren van de burgerlijke stand geen onderscheid maken in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Weigerambtenaren die al in dienst zijn, mogen mogen hun tijd wel uitzitten, maar niet langer meetellen voor het wettelijk vereiste minimumaantal van twee ambtenaren van de burgerlijke stand per gemeente. Tegen trouwambtenaren die aanvankelijk beloven geen onderscheid (meer) te maken en dat later toch (weer) willen doen, moeten maatregelen mogelijk worden.


Religie tegen echtscheiding

Dagelijks trouwen in Nederlandse gemeenten ook mensen van wie een eerder huwelijk is ontbonden. Sommige religies zijn ook tegen echtscheiding, overweegt D66, maar toch hoor je nooit iets over ambtenaren die deze tweedekansers niet willen trouwen. Mocht de weigerambtenaar blijven bestaan, dan ziet Schouw de bui al hangen: ,,Als we toestaan dat ambtenaren een homohuwelijk weigeren te sluiten, wat is dan de volgende stap? Weigering om stel te huwen dat na een echtscheiding voor de tweede keer in het huwelijksbootje wil stappen?"

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hein van Meeteren (zzp-er) op
Laats hadden we hier een gemeente-ambtenaar die weigerde een gezin met 4 kleine kinderen en nauwelijks inkomen uit hun huurhuis te zetten. Het gezin kon de huur en de vaste lasten niet meer betalen en moest dus na 3x waarschuwen uitgezet worden. De ambtenaar kon het niet verkroppen voor zijn sociale en menselijke geweten om zo'n gezin, bij wie de crisis te hard heeft toegeslagen, dakloos te maken.
Een collega heeft het toen gedaan, het gezin staat op straat, en de vader heeft een poging tot zelfmoord gedaan (is gelukkig niet gelukt).
Ik neem aan dat de gewetensbezwaar-tegenstanders dit heel mooi vinden.
Ik niet, ik hoop dat er vele gewetensbezwaarden zitten in het ambtelijk apparaat. Ik leef graag in een menselijke samenleving, niet in een land dat geregeerd wordt door robots.
Door Fritz op
Een uitstekende reactie van Hein van Meeteren. D66 doet er alles aan om iets dat in de praktijk nooit een probleem is gebleken, op te blazen tot absurde proporties. Geen enkel homostel is het trouwen geweigerd, geen enkel homostel heeft hinder ondervonden van het feit dat er nu eenmaal personen zijn die vanwege religieuze overwegingen dit soort huwelijken aan collega's overlaten. Maar ik mag aannemen dat de volgende zet van D66 zal zijn dat alle religieuze uitingen binnen de ambtelijke wereld verboden zullen zijn (met natuurlijk de politiek als 'goede voorbeeld'). Dus geen kruisjes en kruisbeelden, geen hoofddoeken, geen keppeltjes, geen boerkas, geen tulbanden en al zeker geen handenschudweigeraars. Nou kom op Pia. Werk aan de winkel. Trouwens, Bernard, sorry, maar overdrijven is ook een kunst. Wanneer was ook al weer de laatste brandstapelverbranding vanwege het wasophangen op zondag?
Door Bernard Weiss (oud-ambtenaar) op
Ochejee, wat een geween en tandengeknarsbij onze gristelijke goegemeente!

Als je vroeger als niet-christen een keer op zondag de was wilde ophangen stond je vijf minuten later op de brandstapel.

Als je nu als christen je werk weigert uit te voeren, wordt je ontslagen.

Ik geloof dat je dat wel vooruitgang mag noemen.
Door Felix Mangata op
....wordt het niet eens tijd een mooi nostalgisch kerkje te bouwen in het Open Luchtmuseum te Arnhem en daar de weigerambtenaren met gekweld geweten in fris gewassen onschuld hun laatste dagen te laten slijten, zodat zij vast vertrouwd kunnen raken met het ongetwijfeld fantastisch, bevoorrecht plekje dat hen straks in de Hemel zal worden toebedeeld...
Door Jokertje op
Wat d'66 il zijn docile ambtenaren. Dus anders denken mag niet. Raar dat ambtenaren in de Tweede Wereldoorlog die Duitse maatregelen niet wilden uitvoeren nu verzetshelden zijn. Ik vind d'66 steeds meer een partij worden met rare ideeën. Het ware beter wanneer deze partij zichzelf zou opheffen want deze partij staat aan de huidige rotzooi van het neoliberalisme.. en de troep op de arbeidsmarkt, woningmarkt en sociale zekerheid.
Door Gert Werkendam op
Ach, wat zielig. Christenlijke ambtenaren worden gediscrimineerd omdat ze niet mogen discrimineren, wat ze van hun geloof wel moeten.
Door Hein van Meeteren (rechtbankmediator) op
De democratie heeft vandaag een gevoelige knauw gekregen. Het is werkelijk bij de besten af hoe een meerderheid van anti-christenen zich heeft gestort op de minderheid van christenen. De meerderheid walst gewoonweg over de minderheid heen. Het ergste is dat er geen probleem was: er is in de 12 jaar sinds de invoering van de homo-wet GEEN ENKELE homo geweigerd te huwen. Er waren alleen ambtenaren die hun collega vroegen het voor hen te doen, omdat hun geweten het niet verdroeg gods woord, zoals zij dat noemen, te schenden. God heeft het huwelijk,zeggen ze, bestemd voor man en vrouw en niemand anders. Dat is een te respecteren opvatting, hoewel je erover kan bakkeleien. Overigens zijner ook vele moslims die dezelfde gewetensnood hebben. Vrijheid van godsdienst is vrijheid van geweten. En als niemand daardoor geschaad wordt, is D66 aan niets anders bezig dan propaganda en doordrukken van het eigen gelijk. Agitprop dus.
Door Jan op
Uit de grondbeginselen van D66 (25-03-2000):
D66 koestert de verschillen tussen mensen en de verscheidenheid van hun opvattingen en beschouwt deze als een bron van maatschappelijke vernieuwing. Het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van mensen gaat daarmee veel verder dan het simpelweg tolereren van andere meningen, culturen en voorkeuren. Gelijkwaardigheid betekent naast verdraagzaamheid en respect voor ieders levensstijl ook dat pluriformiteit wordt ervaren als verrijking van het leven en als noodzaak voor creativiteit en productiviteit. Verdraagzaamheid eindigt echter waar de verdraagzaamheid zelf wordt geschonden, waar de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen wordt ontkend en waar geweld en dwang de plaats van vrijheid en recht willen innemen."

Helaas geldt dit dus niet voor ambtenaren, die niemand kwaad doen, maar pal staan voor hun overtuiging.
Door Gerard (handhaver) op
Vreemd, weigerpolitici mag wel, weigerambtenaar mag niet. Hoezo schijnheilig....
Wie neemt deze zaken nu nog serieus? Wie neemt politici nu nog serieus?
Door John Smith op
Waar houdt het eigenlijk op? Als het aan sommige partijen ligt, kunnen de mensen met een christelijke achtergrond nu zware tijden tegemoet gaan. Ik ben geen orthodox religieuze prediker, maar de waarden van de bijbel hanteer ik voor mezelf als richtlijn. En een daarvan is dat een huwelijk alleen tussen man en vrouw normaal is. Voordat ik een proces wegens artikel zus en zo aan mijn broek krijg, kan ik melden dat ik dit emailadres alleen voor spam aangemaakt heb.

Steven, ik neem aan dat jij het ook niet prettig vindt om stenen door de ruit gekegeld krijgt.

Broadcaster:

Het is een prima idee. Alleen blijft er dan nog over het adopteren. Het kind kan niet kiezen of het geadopteerd wordt door een homo- of heterostel.

Laat het kind de keuze, lijkt me.

Vacatures

Van onze partners