of 63428 LinkedIn

Voorbereiding op Statenwerk laat te wensen over

Bijna een op de vier Statenleden was bij de start van deze bestuursperiode in 2019 onvoldoende voorbereid. Een derde was ‘redelijk’ voorbereid en 45 procent goed. Dat blijkt uit het midterm-onderzoek onder Statenleden dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem.

Nog niet de helft van de Statenleden was goed voorbereid op het werk voor Provinciale Staten bij de start van de huidige bestuursperiode in 2019. Bijna een kwart was onvoldoende voorbereid en een derde ‘redelijk’. Corona moet niet meer te lang duren, stellen Statenleden. Digitaal politiek bedrijven gaat stroever door het ontbreken van wandelgangen en informeel contact.

Halverwege

Dat blijkt uit het midterm-onderzoek onder Statenleden dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem. De provinciale bestuursperiode is nu halverwege. Toch voelen Statenleden zich net wat beter voorbereid dan gemeenteraadsleden, zo blijkt uit een vergelijking met een vorig jaar gehouden midterm-onderzoek onder raadsleden, eveneens van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

 

Onvoldoende klaargestoomd

Een kwart van de raadsleden was in 2018 niet goed voorbereid op zijn taken, tegen 23 procent van de Statenleden. En weliswaar zegt nog niet eens de helft van de Statenleden (45 procent) zich goed beslagen ten ijs de provinciale politieke arena te hebben betreden, maar dat is toch fors meer dan de 32 procent van raadsleden die voldoende was klaargestoomd. 43 procent van de raadsleden was ‘redelijk’ voorbereid tegen 32 procent van de Statenleden.

 

Geen informele contacten

Acht op de tien Statenleden stellen dat de coronamaatregelen veel tot zeer veel effect hebben gehad op het functioneren van hun Provinciale Staten. Vooral het gebrek aan informele contactmomenten zet de kwaliteit van het Statenwerk onder druk. ‘Er zijn minder wandelganggesprekken, minder mogelijkheden om te netwerken en een ongedwongen setting om politiek te bedrijven ontbreekt’, stellen de onderzoekers.

 

Samenwerking belemmerd

‘Fysiek bij elkaar komen is leuk en nodig. Je kunt op een scherm niet zien wat woorden doen’, stelt Nico de Jager, fractievoorzitter van de Zuid-Hollandse Statenfractie ChristenUnie & SGP. Ook het even in de wandelgangen toelichten van een amendement of motie is van belang. Omdat dat ontbreekt, ontstaan er meer misverstanden, ervaart Rosan Kocken, fractievoorzitter GroenLinks (Noord-Holland). ‘Het belemmert de samenwerking’, stelt D66-fractievoorzitter Ton Veraart (Zeeland). Hij vreest, evenals een aantal andere door Binnenlands Bestuur geïnterviewde Statenleden, dat het alsmaar digitaal vergaderen, het ontbreken van werkbezoeken en het gemis aan direct contact met burgers of maatschappelijke organisaties zeker op de lange termijn ten koste zal gaan van de kwaliteit van de besluitvorming. ‘De informatiepositie van Statenleden wordt minder.’

 


 

Verantwoording onderzoek

De vragenlijst is tussen 16 en 30 maart uitgezet onder alle Statenleden. In totaal hebben 138 Statenleden de vragenlijst ingevuld, 24 procent. Uit alle provincies hebben Statenleden aan het onderzoek meegedaan.

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr 8 van 30 april (inlog).

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.Pluim op
Het statenwerk stelt niets voor vergeleken met het raadswerk. Weinig onderwerpen zonder discussie. Allemaal abstract gedoe waar niemand iets aan heeft.
Door Els Dohmen op
De politieke partijen prefereren het aantal te verwachte stemmen, welke een kandidaat meebrengt als je in aanmerking wilt komen om op een verkiezingslijst geplaatst te worden. Niet je kennis, van de deelnemers aan een cursus van Prodemos over de Provinciale Staten heb ik na de verkiezingen bijna niemand meer terug gezien als statenlid.

Vacatures

Van onze partners